Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

План јавних набавки за 2019. годину

Извештај за трећи квартал 2019.

Извештај за други квартал 2019.

Извештај за први квартал 2019.

ЈН МВ 11/2019 – Организација свечаног отварања Националне академије за јавну управу

ЈН МВ број: 10/2019 - Тонери

ЈН МВ број: 9/2019 - Канцеларијски материјал

ЈНМВ број: 8/2019 - Услуга односа са јавношћу и вођење друштвених мрежа

ЈН МВ број: 7/2019 - Услуга припреме за штампу и штампање материјала за обуке

Набавка горива - обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ број: 6/2019 – Закуп аутомобила

Предмет јавне набавке је Закуп аутомобила

 

ЈНМВ број: 5/2019 – Набавка услеге правно аналитичке подршке у процесу успостављања почетка рада

Предмет јавне набавке је набавка услуге правно аналитичке подршке у процесу успостављања почетка рада

 

ЈНМВ број: 4/2019 – Услуга писаног и усменог превођења

Предмет јавне набавке су услуге писаног и усменог превођења.

 

ЈНМВ број: 3/2019 – Мобилна телефонија

Предмет јавне набавке су услуге мобилне телефоније.

 

ЈНМВ број: 2/2019 – Набавка услуге одржавања софтвера за управљање обукама

Предмет јавне набавке су услуге одржавања софтвера за управљање обукама.

 

ЈНМВ број: 1/2019 – Набавка услуга посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у иностранству и земљи

Предмет јавне набавке су услуге посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у иностранству и земљи.

 

План јавних набавки за 2018. годину

Извештај за четврти квартал 2018.

Извештај за трећи квартал 2018.

Извештај за други квартал 2018.

ЈНМВ број: 4/2018 – Набавка услуга припреме за штампу и штампање материјала за обуке, потврда и сертификата, промотивног и осталог материјала

Предмет јавне набавке су услуге припреме за штампу и штампање материјаа за обуке, потврда и сертификата, промотивног и осталог материјала.

 

ЈНМВ број: 3/2018 – Набавка услуге информисања и односа са јавношћу

Предмет јавне набавке су услуге информисања и односа са јавношћу за потребе Националне академије за јавну управу.

 

ЈН број: 2/2018 - Правно аналитичка подршка у процесу успостављања почетка рада

Предмет јавне набавке је услуга правно аналитичке подршле у процесу успостављања почетка рада

 

ЈН број: 1/2018 – Услуга писаног и усменог превођења

Предмет јавне набавке су услуге писаног и усменог превођења, које обухватају услуге превођења са српског језика на друге језике и са других језика на српски језик – симултано, консекутивно и превођење текста за потребе Националне академије за јавну управу.