Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Измена плана јавних набавки за 2020.

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2019. годину

Извештај за други квартал 2020.

Извештај за први квартал 2020.

Извештај за четврти квартал 2019.

Извештај за трећи квартал 2019.

Извештај за други квартал 2019.

Извештај за први квартал 2019.

ЈН број: 8/2020 - Набавка опреме за снимање обука

ЈН број: 7/2020 - Набавка услуга информисања и односа са јавношћу

ЈН број: 6/2020 - Набавка опреме за салу за превођење

ЈН број: 5/2020 - Набавка услуга информисања и односи са јавношћу

ЈН број: 4/2020 - Одржавање софтвера за управљање обукама

ЈНМВ број: 3/2020 - Закуп аутомобила

ЈНМВ број: 2/2020 - Материјали за одржавање хигијене (папирна галантерија)

ЈНМВ број: 1/2020 – Набавка услуга посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у иностранству и земљи

ЈН МВ 11/2019 – Организација свечаног отварања Националне академије за јавну управу

ЈН МВ број: 10/2019 - Тонери

ЈН МВ број: 9/2019 - Канцеларијски материјал

ЈНМВ број: 8/2019 - Услуга односа са јавношћу и вођење друштвених мрежа

ЈН МВ број: 7/2019 - Услуга припреме за штампу и штампање материјала за обуке

Набавка горива - обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ број: 6/2019 – Закуп аутомобила

Предмет јавне набавке је Закуп аутомобила

 

ЈНМВ број: 5/2019 – Набавка услеге правно аналитичке подршке у процесу успостављања почетка рада

Предмет јавне набавке је набавка услуге правно аналитичке подршке у процесу успостављања почетка рада

 

ЈНМВ број: 4/2019 – Услуга писаног и усменог превођења

Предмет јавне набавке су услуге писаног и усменог превођења.

 

ЈНМВ број: 3/2019 – Мобилна телефонија

Предмет јавне набавке су услуге мобилне телефоније.

 

ЈНМВ број: 2/2019 – Набавка услуге одржавања софтвера за управљање обукама

Предмет јавне набавке су услуге одржавања софтвера за управљање обукама.

 

ЈНМВ број: 1/2019 – Набавка услуга посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у иностранству и земљи

Предмет јавне набавке су услуге посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у иностранству и земљи.

 

План јавних набавки за 2018. годину

Извештај за четврти квартал 2018.

Извештај за трећи квартал 2018.

Извештај за други квартал 2018.

ЈНМВ број: 4/2018 – Набавка услуга припреме за штампу и штампање материјала за обуке, потврда и сертификата, промотивног и осталог материјала

Предмет јавне набавке су услуге припреме за штампу и штампање материјаа за обуке, потврда и сертификата, промотивног и осталог материјала.

 

ЈНМВ број: 3/2018 – Набавка услуге информисања и односа са јавношћу

Предмет јавне набавке су услуге информисања и односа са јавношћу за потребе Националне академије за јавну управу.

 

ЈН број: 2/2018 - Правно аналитичка подршка у процесу успостављања почетка рада

Предмет јавне набавке је услуга правно аналитичке подршле у процесу успостављања почетка рада

 

ЈН број: 1/2018 – Услуга писаног и усменог превођења

Предмет јавне набавке су услуге писаног и усменог превођења, које обухватају услуге превођења са српског језика на друге језике и са других језика на српски језик – симултано, консекутивно и превођење текста за потребе Националне академије за јавну управу.