Директор

Дејан С. Милетић доктор је економских наука и универзитетски професор. У својој дугогодишњој каријери, бавио се истраживачким и образовним дужностима у оквиру Института за стратегијске студије и развој, али и образовањем студената, од основних до докторских студија на неколико приватних и државних Факултета. Идејни је творац и председник невладине организације Центар за проучавање глобализације/Center for Globalization Studies (CGS). Један је од оснивача International Counter-Terrorism Academic Community (ICTAC), организације основане у Атини 2004. године, као и International Negotiation Teaching and Researching Asociation (INTRA), основане 2013. године, такође у Атини. 

Поред бројних стручних удружења, члан је једне од угледнијих међународних невладиних организација у региону, East West Bridge (ЕWB). Спада у групу водећих експерата Србије у сфери међународних односа, социеталних аспеката глобализације, економске политике, безбедности и преговарања. Објавио је више од 60 научних радова и анализа o овим темама. Коаутор је десетог поглавља књиге, “Strategic Regions in 21st Century – Power Politics: Zones of Consencus and Zones of Conflict”, под насловом „Globalization of Crises and/or the Crisis of Globalization from Perspective of Serbia“, објављене од стране Cambridge Scholars Publishing, UK, 2014. године. Уједно је и коаутор научно популарне књиге “Лидерство светлошћу – приручник за лидере 21. века”, у издању Завода за уџбеника, Београд, 2018.