Међународне мреже

NISPAcee

Мрежa института и школа за јавну управу у Централној и Источној Европи (Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee)) основана је 1994. године и регистрована у Словачкој Републици као међународна, невладина и непрофитна организација са седиштем у Братислави. Циљ NISPAcee је да подржи и ојача ефикасно управљање и модернизацију јавне управе у земљама Централне и Источне Европе, а током 25 година постојања значајно је допринела развоју националних и регионалних јавних управа и локалних самоуправа у овим земљама. Мрежа NISPAcee окупља стручњаке у области јавне управе и јавних политика, пружа подршку у формирању академских мрежа и промовише сарадњу кроз преношење најбољих пракси у јавној управи. Мрежа организује годишње и специјализоване конференције, обуке, семинаре и радионице; пружа подршку стручњацима који се баве истраживањем; објављује публикације; организује летње школе и студијска путовања; учествује у конзорцијумима за различите пројекте; додељује награде стручњацима из јавних управа; учествује у раду и представља регионални центар Мреже за јавну управу Уједињених нација (United Nation Public Administration Network (UNPAN)).

Национална академија за јавну управу постала је члан мреже NISPAcee у мају 2019. године.

 

 

DISPA

Мрежа директора института и школа за јавну управу земаља (Directors of Institutes and Schools of Public Administration – DISPA) формирана је 1995. године. Од самог оснивања, мрежа је организована на неформалној основи. Од 1997. године уобичајена је пракса да држава чланица која председава Саветом ЕУ организује састанак DISPA. Европска школа за управу (European School of Administration) учествује у раду мреже, посебно у координацији активности и гарантовању континуитета.

Мрежа DISPA се ширила узастопним проширењима ЕУ. Поред директора школа из земаља чланица ЕУ, у њој учествују и директори школа из суседних земаља. Институти и школе чији су директори чланови мреже различити су у смислу улоге, статуса, мандата и финансирања (од комерцијалних или делимично комерцијалних организација до школа које су саставни део државне управе). Ова разноликост чини сарадњу међу члановима веома корисном и динамичном. На састанке мреже долазе и представници Европског института за јавну управу (European Institute of Public Administration – EIPA), Европске комисије (European Commission) и Европске школе за управу.

Разменом добре праксе и искуства на састанцима DISPA, чланови су започели низ заједничких активности и разговарају о заједничним темама као што су реформа јавне управе, програми стручног усавршавања, нове методе обуке, етика јавних служби, евалуација програма обуке и развоја.

Национална академија за јавну управу постала је члан мреже DISPA у јуну 2018. године на састанку у Софији током председавања Републике Бугарске Саветом Европске уније.

 

 

OECD Global Network of Schools of Government

Глобална мрежа школа за управу Организације за економску сарадњу и развој  (Органисатион фор Ецономиц Цо-оператион анд Девелопмент – ОЕЦД) (ОЕЦД'с Глобал Нетwорк оф Сцхоолс оф Говернмент) основана је 2014. године као реакција на све јасније препознавање чињенице да је ефикасан јавни сектор кључан за подстицање економског раста и социјалног благостања. ОЕЦД, као кључна организација која помаже у изградњи јавног сектора, окупила је националне школе за јавну управу у глобалну мрежу. Мрежа својим члановима пружа директан приступ експертским материјалима и омогућава размену искуства и добрих пракси школа како би се осигурало да запослени у јавном сектору имају вештине и компетенције за решавање садашњих и будућих приоритета. Глобална мрежа школа ОЕЦД-а подржава земље у обезбеђивању дугорочне одрживости реформи јавног сектора. Главни циљеви мреже је јачање веза између институција које се баве управљањем људским ресурсима у јавном сектору и размена искуства о добрим праксама које различите институције спроводе у стручном усавршавању државних службеника.

Национална академија за јавну управу постала је члан Глобалне мрежа националних школа за управу ОЕЦД-а у септембру 2018. године на Шестом годишњем састанку мреже који је одржан у Хелсинкију у Финској.