Годишњи програми обука НАЈУ

Општи програм обуке државних службеника

Oпшти програм обуке запослених у ЈЛС

Програм обуке руководилаца у државним органима

Програм обуке руководилаца у ЈЛС

2020. година (У изради)

  

ПРОГРАМИ ОБУКА ЗА 2019. ГОДИНУ (У ИЗРАДИ)

   ПРОГРАМИ ОБУКА ЗА 2019. ГОДИНУ (У ИЗРАДИ)