Листа акредитованих програма

Листа акредитованих програма за 2022. годину

 • Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи Бојник у 2022. години, Општинска управа Бојник
 • Посебан програм стручног усавршавања заспослених у градској управи града Врања за 2022. годину, Градска управа Врање
 • Посебан програм стручног усавршавања у управи градске општине Обреновац за 2022. годину, Градска општина Обреновац
 • Општи програм обуке за 2022. годину и Програм обуке руководилаца за 2022. годину, Покрајинска влада - Служба за управљање људским ресурсима
 • Посебан програм стручног усавршавања државних службеника из области Европске уније за 2022. годину, Министарство за европске интеграције
 • Посебан програм стручног усавршавања у општинској управи општине Алексинац за 2022. годину, Општина Алексинац
 • Посебни програм стручног усавршавања у Градској општини Гроцка за 2022. годину, Управа градске општине Гроцка
 • Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Ариље у 2022. години, Општинска управа општине Ариље
 • Посебан програм стручног усавршавања у Управи градске општине Нови Броград у 2022. години, Градска општина Нови Београд
 • Посебан програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Инђија за 2022. годину, Општинска управа општине Инђија
 • Посебан програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Свилајнац за 2022. годину, Општинска управа општине Свилајнац
 • Посебан програм стручног усавршавања у Градској управи за изворне и поверене послове града Новог Пазара за 2022. годину, Град Нови Пазар
 • Посебан програм стручног усавршавања у Управи општине Мали Зворник за 2022. годину, Општина Мали Зворник
 • Секторски посебни програм обуке матичара за 2022. годину, Министарство државне управе и локалне самоуправе
 • Секторски посебни програм обуке запослених у јединицама локалне самоуправе који обављају поверене послове ажурирања јединственог бирачког списка за 2022. годину, Министарство државне управе и локалне самоуправе
 • Посебан програм стручног усавршавања запослених у Општини Стара Пазова за 2022. годину, Општина Стара Пазова
 • Посебан програм стручног усавршавања у Управи градске општине Барајево за 2022. годину, Градска општина Барајево
 • Посебан програм стручног усавршавања у Градској управи града Пожаревца за 2022. годину, Град Пожаревац
 • Посебни програм стручног усавршавања у Општини Чајетина за 2022. годину, Општина Чајетина
 • Посебни програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Лајковац за 2022. годину, Општина Лајковац
 • Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Ивањица за 2022. годину, Општина Ивањица
 • Посебни програм стручног усавршавања у Граду Ужицу за 2022. годину, Град Ужице
 • Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи Нова Варош за 2022. годину, Општина Нова Варош
 • Посебни програм обуке лица која обављају послове од значаја за управљање миграцијама за 2022. годину, Комесеријат за избеглице и миграције
 • Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Жагубица у 2022. години, Општина Жагубица
 • Посебни програм стручног усавршавања службеника у Градској управи града Бора за 2022. годину, Град Бор
 • Посебни програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Смедеревска Паланка за 2022. годину, Општина Смедеревска Паланка
 • Посебан програм стручног усавршавања у општинској управи Прибој за 2022. годину, Општинска управа Прибој
 • Посебни програм стручног усавршавања у Општини Пожега за 2022. годину, Општина Пожега
 • Посебан програм стручног усавршавања запослених у Градској општини Лазаревац, Градска општина Лазаревац
 • Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи Сурдулица у 2022. години, Општинска управа Сурдулица
 • Посебни програм стручног усавршавања запослених у Градској општини Чукарица за 2022. годину, Градска општина Чукарица
 • Посебни програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Куршумлија за 2022. годину, Општинска управа општине Куршумлија

 

Листа акредитованих програма за 2021. годину

 • Посебни програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Сремски Карловци за 2021. годину, Сремски Карловци
 • Посебни програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Лучани за 2021. годину, Лучани
 • Посебан програм обуке лица која обављају послове од значаја за управљање миграцијама за 2021. годину, Комесаријат за избеглице и миграције
 • Посебан програм обуке запослених у управи за заједничке послове републичких органа за 2021. годину, Управа за заједничке послове републичких органа
 • Посебан програм стручног усавршавања државних службеника из Службе за управљање кадровима за 2021. годину, Служба за управљање кадровима Владе РС
 • Секторски посебни програм обуке туристичких инспектора за 2021. годину, Министарство трговине, туризма и телекомуникација
 • Посебан програм стручног усавршавања у општинској управи општине Палилула за 2021. годину, Управа градске општине Палилула града Ниша
 • Посебан програм стручног усавршавања у градским управама града Ниша у 2021. години, Градска управа за органе града и грађанска стања града Ниша
 • Посебни програм стручног усавршавања службеника у управи Градске општине Обреновац за 2021. годину, Управа градске општине Обреновац
 • Посебан програм стручног усавршавања у Управи градске општине Звездара за 2021. годину, Управа градске општине Звездара
 • Посебан програм стручног усавршавања за општинску управу Темерин за 2021. годину, Општинска управа општине Темерин
 • Посебни програм стручног усавршавања у граду Прокупљу за 2021. годину, Градска управа града Прокупља
 • Посебни програм стручног усавршавања у ОУ Голубац за 2021. годину, Општинска управа Голубац
 • Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи Лебане у 2021. години, Општинска управа Лебане
 • Посебни програм стручног усавршавања запослених у Градској општини Чукарица за 2021. годину, Град Београд, Градска општина Чукарица
 • Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Ириг у 2021. години, Општинска управа општине Ириг
 • Посебан програм стручног усавршавања у управи Општине Сјеница за 2021. годину, Општинска управа Сјеница
 • Посебан програм стручног усавршавања у Управи градске оштине Нови Београд у 2021.години, Град Београд, Управа градске општине Нови Београд
 • Посебни програм стручног усавршавања у Општини Бачка Топола за 2021. годину, Општинска управа Бачка Топола
 • Посебан програм стручног усавршавања у општинској управи општине Медвеђа за 2021. годину, Општинска управа општине Медвеђа
 • Посебан Програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Бела Паланка за 2021. годину, Општинска управа Бела Паланка
 • Посебан Програм стручног усавршавања у градској управи Краљево у 2021. години, Градска управа града Краљева
 • Посебан Програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи Прибој за 2021. годину, Општинска управа Прибој
 • Посебан Програм стручног усавршавања у градској општини Лазаревац за 2021. годину, Градска општина Лазаревац
 • Посебан Програм стручног усавршавања у управи градске општине Земун за 2021. годину, Управа градске општине Земун
 • Посебан Програм стручног усавршавања у општинској управи општине Велико Градиште за 2021. годину, Општинска управа Велико Градиште
 • Посебан Програм стручног усавршавања у градској управи града Пирота за 2021. годину, Градска управа града Пирота
 • Посебан програм стручног усавршавања у Градској управи града Кикинди за 2021. годину, Градска управа града Кикинде
 • Посебан Програм стручног усавршавања општине Тутин за 2021. годину, Општинска управа општине Тутин
 • Посебан Програм стручног усавршавања у градској управи Шабац за 2021. годину, Градска управа града Шапца
 • Посебан програм стручног усавршавања у Градској управи за изворне и поверене послове града Новог Пазара за 2021. годину, Градска управа за изворне и поверене послове града Новог Пазара
 • Посебни програм стручног усавршавања у граду Ваљеву за 2021. годину, Градска управа града Ваљева
 • Посебан програм стручног усавршавања у Градској управи града Крушевца за 2021. годину, Градска управа града Крушевца
 • Посебни програм стручног усавршавања у Градској управи града Сомбора за 2021. годину, Градска управа града Сомбора
 • Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Жабаљ за 2021. годину, Општинска управа општине Жабаљ
 • Посебни програм стручног усавршавања у општини Чајетина за 2021. годину, Општинска управа општине Чајетина
 • Посебни програм стручног усавршавања у општини Мионица за 2021. годину, Општинска управа општине Мионица
 • Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Ариље у 2021. години, Општинска управа општине Ариље
 • Посебан програм стручног усавршавања Општине Чока за 2021. годину, Општинска управа општине Чока
 • Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи Сурдулица у 2021. години, Општинска управа општине Сурдулица
 • Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи Трстеник у 2021. години, Општинска управа општине Трестеник
 • Посебан Програм стручног усавршавања у општинској управи Нова Варош за 2021. годину, Општина Нова Варош
 • Посебан Програм стручног усавршавања у Смедереву за 2021. годину, Град Смедерево
 • Посебан Програм стручног усавршавања у oпштинској управи општине Рума за 2021. годину, Општина Рума
 • Посебан Програм стручног усавршавања у oпштинској управи општине Петровац на Млави за 2021. годину, Општина Петровац на Млави
 • Посебан Програм стручног усавршавања у општинској управи општине Бујановац за 2021. години, Општина Бујановац
 • Посебан програм стручног усавршавања у Управи градске општине Врачар за 2021. годину , Градска општина Врачар
 • Посебан програм  стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Беочин за 2021. годину, Општина Беочин
 • Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Мерошина у 2021. години, Општина Мерошина
 • Посебан програм стручног усавршавања запослених у Градским управама града Ужица за 2021. годину, Град Ужице
 • Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Бајина Башта за 2021.годину, Општина Бајина Башта
 • Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Сврљиг за 2021. годину, Општина Сврљиг
 • Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Алексинац за 2021. годину, Општина Алексинац
 • Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Кнић за 2021. годину, Општина Кнић
 • Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Гаџин Хан за 2021. годину, Општина Гаџин Хан
 • Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи Бојник у 2021. години, Општина Бојник
 • Посебан програм стручног усавршавања у Градској управи града Пожаревца за 2021. годину, Град Пожаревац
 • Посебни програм стручног усавршавања у општини Бечеј за 2021. годину, Општина Бечеј
 • Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Ивањица за 2021. годину, Општина Ивањица
 • Посебан програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Нови Кнежевац за 2021. годину, Општина Нови Кнежевац
 • Посебан програм стручног усавршавања у Управи градске општине Барајево за 2021. годину, Градска општина Барајево
 • Посебни програм стручног усавршавања запослених у Градској управи града Врања за 2021.годину, Град Врање
 • Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи Жагубица у 2021. години, Општина Жагубица
 • Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи Бач за 2021. годину, Општина Бач
 • Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи Књажевац за 2021. годину , Oпштина Књажевац
 • Посебни програм стручног усавршавања у 2021.години, Град Зрењанин
 • Посебни програм стручног усавршавања у Општини Врњачка Бања за 2021. годину, Општина Врњачка Бања
 • Посебни програм стручног усавршавања службеника у Општинској управи општине Бољевац за 2021. годину, Општина Бољевац
 • Посебан програм стручног усавршавања у Градској управи Лесковац за 2021. годину, Град Лесковац
 • Посебан програм стручног усавршавања у граду Сремска Митровица za 2021., Град Сремска Митровица
 • Посебан програм стручног усавршавања у градским управама, посебним организацијама и службама града Новог Сада за 2021. годину, Град Нови Сад
 • Посебан програм стручног усавршавања запослених у градским управама града Крагујевца за 2021. годину, Град Крагујевац
 • Посебан програм стручног усавршавања у управи Општине Мали Зворник за 2021. годину, Општина Мали Зворник
 • Посебан програм стручног усавршавања у управи градске општине Стари град за 2021. годину, Градска општина Стари град
 • Посебан програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Ковин за 2021. годину, Општина Ковин;
 • Посебни програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Смедеревска Паланка за 2021. годину, Општина Смедеревска Паланка;
 • Посебан програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Пландиште за 2021. годину, Општина Пландиште;
 • Посебни програм стручног усавршавања у граду Лозници за 2021. годину, Град Лозница;
 • Посебни програм стручног усавршавања ОУ Србобран за 2021. годину, Општина Србобран;
 • Општи програм обуке за 2021. годину и Програм обуке руководилаца за 2021. годину, Покрајинска влада - Служба за управљање људским ресурсима;
 • Секторски посебни програм обуке грађевинских инспектора за 2021. годину, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
 • Посебни програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Лајковац, Општина Лајковац;
 • Посебни програм стручног усавршавања службеника у Градској управи града Бора за 2021. годину, Град Бор;
 • Програм стручног усавршавања запослених у органима јавне власти у области спречавања корупције и јачање интегритета за 2021. годину, Агенција за спречавање корупције;
 • Посебан програм стручног усавршавања у управи Градске општине Савски венац за 2021. годину, Градска општина Савски венац;
 • Посебни програм стручног усавршавања у ГО Гроцка за 2021.годину, Градска општина Гроцка;
 • Посебан прогам стручног усавршавања у Градској управи града Београда за 2021. годину, Градска управа града Београда;
 • Посебни програм стручног зсавршавања у граду Зајечару за 2021. годину, Град Зајечар;
 • Посебни програмстручног усавршавања у Општини Куршумлија за 2021. годину, Општина Куршумлија
 • Посебан програм стручног усавршавања запослених у општини Пожега, Општина Пожега;
 • Секторски посебан програм обуке просветних инспектора за 2021. годину, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
 • Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Шид за 2021. годину, Општинска управа општине Шид;
 • Посебни програм стручног усавршавања у граду Чачку за 2021. годину, Град Чачак;
 • Посебан програм стручног усавршавања у Управи градске општине Сурчин у 2021. години, Управа градске општине Сурчин;
 • Посебан програм стручног усавршавања запослених у општинској управи општине Свилајнац за 2021. годину, Општинска управа општине Свилајнац;
 • Посебан програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Блаце за 2021. годину, Општинска управа општине Блаце;
 • Посебан програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Инђија за 2021. годину, Општинска управа општине Инђија
 • Секторски посебни програм обуке спортских инспектора у јединицама локалне самоуправе за 2021. годину, Министарство омладине и спорта
 • Секторски посебни програм обука матичара за 2021. годину, Министарство државне управе и локалне самоуправе
 • Посебни програм обуке државних службеника у Министарству државне управе и локалне самоуправе за 2021. годину, Министарство државне управе и локалне самоуправе
 • Посебан програм стручног усавршвања државних службеника из области Европске уније за 2021. годину, Министарство за европске интеграције
 • Посебни програм стручног усавршавања у Општини Косјерић за 2021. годину, Општинска управа Косјерић
 • Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Рашка за 2021. годину, Општинска управа општине Рашка
 • Посебан програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Стара Пазова за 2021. годину, Општинска управа општине Стара Пазова
 • Посебан програм стручног усавршавања у граду Панчеву за 2021. годину, Градска управа града Панчева

 

Листа акредитованих програма за 2020. годину

 • Посебан програм стручног усавршавања царинских службеника за 2020. годину, Министарство финансија - Управа царина
 • Секторски посебни програм обуке матичара за 2020. годину, Министарство државне управе и локалне самоуправе
 • Посебан програм стручног усавршавања из области Европске уније 2020. годину, Министарство за европске интеграције
 • Програм стручног усавршавања запослених у јавном сектору у области превенције корупције, Агенција за борбу против корупције
 • Општи програм обуке за 2020. годину и Програм обуке руководилаца за 2020. годину, Покрајинска влада - Служба за управљање људским ресурсима
 • Програм посебног стручног усавршавања у Министарству финансија - Управа за трезор за 2020. годину, Министарство финансија - Управа за трезор
 • Посебан програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Медвеђа за 2020. годину, Општина Медвеђа
 • Програм обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета, Агенција за спречавање корупције

 

Листа акредитованих програма за 2019. годину

 • Посебан програм обуке Службе за управљање кадровима за 2019. годину, Служба за управљање кадровима
 • Посебан програм стручног усавршавања државних органа из области Европске уније за 2019. годину, Министарство за европске интеграције
 • Општи програм обуке службеника у покрајинским органима управе и стручним службама Покрајинске владе за 2019. годину и Програм обуке руководилаца у покрајинским органима управе и стручним службама Покрајинске владе за 2019. годину, Покрајинска влада - Служба за управљање људским ресурсима
 • Посебан програм стручног усавршавања Управе царина Србије за 2019. годину, Министарство финансија - Управа царина
 • Посебан програм стручног усавршавања запослених у Управи за јавне набавке за 2019. годину, Управа за јавне набавке
 • Посебан програм стручног усавршавања запослених у Градској управи града Зајечара за 2019. годину, Градска управа Зајечар
 • Посебан програм стручног усавршавања запослених у јавном сектору у области превенције корупције за 2019. годину, Агенција за борбу против корупције
 • Посебан програм стручног усавршавања запослених у Градској управи града Зрењанина за 2019. годину, Градска управа града Зрењанина
 • Посебан програм стручног усавршавања запослених у Градској управи града Шапца за 2019. годину, Градска управа града Шапца