Листа акредитованих програма

Листа акредитованих програма за 2024. годину

Посебни програми обуке у складу са специфичним потребама из делокруга и надлежности државних органа

Министарство финансија-Управа Царина Посебан програм стручног усавршавања царинских службеника за 2024. годину
Министарство за европске интеграције Посебан програм стручног усавршавања државних службеника из области Европске уније за 2024. годину

Секторски посебни програми обуке ради стручног усавршавања запослених у јединици локалне самоуправе – секторски програм

Министарство државне управе и локалне самоуправе Секторски посебни програм обуке матичара за 2024. годину
Министарство државне управе и локалне самоуправе Секторски посебни програм обуке запослених у јединицама локалне самоуправе који обављају  поверене послове ажурирања јединственог бирачког списка за 2024. годину

Посебни програми обуке ради стручног усавршавања запослених у јединици локалне самоуправе

Градска управа града Сомбора Посебни програм стручног усавршавања у Градској управи града Сомбора за 2024. годину
Градска управа града Нови Пазар Посебни програм стручног усавршавања у Градској управи за изворне и поверене послове града Новог Пазара за 2024. годину
Покрајинска влада-служба за управљање људским ресурсима Општи програм обуке за 2024. годину и Програм обуке руководилаца за 2024. годину
Град Зајечар Посебан програм стручног усавршавања у градској управи града Зајечара за 2024. годину
Општина Обреновац Посебни програм стручног усавршавања службеника у управи градске општине Обреновац за 2024. годину 
Општинска управа Општине Ириг Посебни програм стручног усавршавања у Општинској управи Општине Ириг за 2024. годину

Листа акредитованих програма за 2023. годину

Посебни програми обуке у складу са специфичним потребама из делокруга и надлежности државних органа

Министарство финансија-Управа Царина Посебан програм стручног усавршавања царинских службеника за 2023. година
Министарство за европске интеграције Посебан програм стручног усавршавања државних службеника из области Европске уније за 2023. годину
Комесаријат за избеглице и миграције Посебни програм обуке лица која обављају послове од значаја за управљање миграцијама за 2023. годину
Агенција за спречавање корупције Посебан програм стручног усавршавања запослених у органима јавне власти у области спречавања корупције и јачање интегритета за 2023. годину
Министарство државне управе и локалне самоуправе Посебни програм обуке државних службеника у Министарству државне управе и локалне самоуправе за 2023. годину
Служба за управљање кадровима Владе РС Посебан програм обуке државних службеника Служба за управљање кадровима 2023. година

Секторски посебни програми обуке ради стручног усавршавања запослених у јединици локалне самоуправе – секторски програм

Министарство државне управе и локалне самоуправе Секторски посебни програм обуке матичара за 2023. годину
Министарство државне управе и локалне самоуправе Секторски посебни програм обуке запослених у јединицама локалне самоуправе који обављају поверене послове ажурирања јединственог бирачког списка за 2023. годину

Посебни програми обуке ради стручног усавршавања запослених у јединици локалне самоуправе

Општина Сурдулица Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи Сурдулица за 2023. годину
Општина Прибој Посебни програм стручног усавршавања у Општинској управи Прибој за 2023.годину
Општина Деспотовац Посебни програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Деспотовац за 2023.годину
Општина Пожега Посебан програм стручног усавршавања у Општини Пожега за 2023. годину
Градска општина Лазаревац Посебан програм стручног усавршавања у Градској општини Лазаревац
Општина Гаџин Хан Посебни програм стручног усавршавања у Општинској управи Општине Гаџин Хан за 2023. годину
Покрајинска Влада-Служба за управљање људским ресурсима Посебан програм обуке за 2023. годину у Служби за управљање људским ресурсима
Покрајинска Влада-Служба за управљање људским ресурсима Општи програм обуке за 2023. годину и Програм обуке руководилаца за 2023. годину
Општина Алексинац Посебни програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Алексинац у 2023. години
Град Прокупље Посебни програм стручног усавршавања у градској управи Прокупља за 2023. годину
Општина Нова Варош Посебани програм стручног усавршавања у општинској управи Нова Варош за 2023. годину
Град Шабац Посебни програм стручног усавршавања у градској управи града Шапца за 2023. годину
Општина Велико Градиште Посебни програм стручног усавршавања у општинској управи Општине Велико Градиште за 2023. годину
Град Панчево  Посебни програм стручног усавршавања запослених у градској управи  града Панчева за 2023. годину
 Општина Смедеревска Паланка Посебни програм стручног усавршавања у Општинској Управи Општине Смедеревска Паланка за 2023. годину
Општина Инђија Посебан програм стручног усавршавања запослених у општинској управи Општине Инђија за 2023. годину
Општина Ариље Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Ариље у 2023. години
Општинска управа општине Мајданпек Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Мајданпек за 2023.годину
Општинска управа општине Сокобања Посебни програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Сокобања за 2023. годину
Град Крагујевац Посебан програм стручног усавршавања запослених у градским управама града Крагујевца за 2023. годину

Листа акредитованих програма за 2022. годину

Посебни програми обуке у складу са специфичним потребама из делокруга и надлежности државних органа

Агенција за спречавање корупције Програм стручног усавршавања запослених у органима јавне власти у области спречавања корупције и јачања интегритета за 2022. годину
Министарство државне управе и локалне самоуправе Посебни програм обуке државних службеника у Министарству државне управе и локалне самоуправе за 2022. годину 
Министарство за европске интеграције Посебан програм стручног усавршавања државних службеника из области Европске уније за 2022. годину
Комесеријат за избеглице и миграције Посебни програм обуке лица која обављају послове од значаја за управљање миграцијама за 2022. годину
Служба за управљање кадровима Владе РС Посебан програм обуке државних службеника за 2022. годину

Секторски посебни програми обуке ради стручног усавршавања запослених у јединици локалне самоуправе – секторски програм

Министарство државне управе и локалне самоуправе Секторски посебни програм обуке матичара за 2022. годину
Министарство државне управе и локалне самоуправе Секторски посебни програм обуке запослених у јединицама локалне самоуправе који обављају поверене послове ажурирања јединственог бирачког списка за 2022. годину
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Секторски посебан програм обуке просветних инспектора за 2022. годину
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог  Секторски посебни програм обуке запослених у јединицама локалне самоуправе који обављају поверене послове ажурирања посебног бирачког списка за 2022. годину

Посебни програми обуке ради стручног усавршавања запослених у јединици локалне самоуправе

Град Бор Посебни програм стручног усавршавања службеника у Градској управи града Бора за 2022. годину
Град Пожаревац Посебан програм стручног усавршавања у Градској управи града Пожаревца за 2022. годину
Град Ужице Посебни програм стручног усавршавања у Граду Ужицу за 2022. годину
Градска општина Барајево Посебан програм стручног усавршавања у Управи градске општине Барајево за 2022. годину
Градска управа Панчево Посебан програм стручног усавршавања запослених у градској управи града Панчева за 2022. годину
Општина Алексинац Посебан програм стручног усавршавања у општинској управи општине Алексинац за 2022. годину
Општина Бечеј Посебан програм стручног усавршавања у Општини Бечеј за 2022. годину  
Општина Жагубица Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Жагубица у 2022. години
Општина Ивањица Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Ивањица за 2022. годину
Општина Куршумлија Посебни програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Куршумлија за 2022. годину
Општина Лајковац Посебни програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Лајковац за 2022. годину 
Општина Мали Зворник Посебан програм стручног усавршавања у Управи општине Мали Зворник за 2022. годину
Општина Нова Варош Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи Нова Варош за 2022. годину
Општина Пожега Посебни програм стручног усавршавања у Општини Пожега за 2022. годину
Општина Смедеревска Паланка Посебни програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Смедеревска Паланка за 2022. годину
Општина Стара Пазова Посебан програм стручног усавршавања запослених у Општини Стара Пазова за 2022. годину
Покрајинска влада - Служба за управљање људским ресурсима Општи програм обуке за 2022. годину и Програм обуке руководилаца за 2022. годину
Општина Прибој Посебан програм стручног усавршавања у општинској управи Прибој за 2022. годину
Општина Велико Градиште Посебан програм стручног усавршавања у општинској управи општине Велико Градиште за 2022. годину 
Град Нови Пазар Посебан програм стручног усавршавања у Градској управи за изворне и поверене послове града Новог Пазара за 2022. годину
Општина Чајетина Посебни програм стручног усавршавања у Општини Чајетина за 2022. годину
Општина Сурдулица Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи Сурдулица у 2022. години
Градска општина Чукарица Посебни програм стручног усавршавања запослених у Градској општини Чукарица за 2022. годину
Градска општина Нови Београд Посебан програм стручног усавршавања у Управи градске општине Нови Броград у 2022. години
Градска општина Обреновац Посебан програм стручног усавршавања у управи градске општине Обреновац за 2022. годину
Градска општина Лазаревац Посебан програм стручног усавршавања запослених у Градској општини Лазаревац
Управа градске општине Гроцка Посебни програм стручног усавршавања у Градској општини Гроцка за 2022. годину
Општинска управа општине Ариље Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Ариље у 2022. години
Општинска управа општине Инђија Посебан програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Инђија за 2022. годину
Општинска управа општине Свилајнац Посебан програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Свилајнац за 2022. годину
Општинска управа Бојник Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи Бојник у 2022. години
Градска управа Врање Посебан програм стручног усавршавања заспослених у градској управи града Врања за 2022. годину
Општина Владимирци Посебан програм стручног усавршавања у општинској управи општине Владимирци за 2022. годину 
Градска управа Прокупље Посебан програм стручног усавршавања у граду Прокупљу за 2022. годину
Општинска управа Бајина Башта Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи Бајина Башта за 2022. годину
Општинска управа Лучани Посебан програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Лучани за 2022. годину

 

Листа акредитованих програма за 2021. годину

Посебни програми обуке у складу са специфичним потребама из делокруга и надлежности државних органа

Агенција за спречавање корупције Програм стручног усавршавања запослених у органима јавне власти у области спречавања корупције и јачање интегритета за 2021. годину
Министарство државне управе и локалне самоуправе Посебни програм обуке државних службеника у Министарству државне управе и локалне самоуправе за 2021. годину
Министарство за европске интеграције Посебан програм стручног усавршвања државних службеника из области Европске уније за 2021. годину
Комесаријат за избеглице и миграције Посебан програм обуке лица која обављају послове од значаја за управљање миграцијама за 2021. годину
Управа за заједничке послове републичких органа Посебан програм обуке запослених у управи за заједничке послове републичких органа за 2021. годину
Служба за управљање кадровима Владе РС Посебан програм стручног усавршавања државних службеника из Службе за управљање кадровима за 2021. годину

Секторски посебни програми обуке ради стручног усавршавања запослених у јединици локалне самоуправе – секторски програм

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Секторски посебни програм обуке грађевинских инспектора за 2021. годину
Министарство државне управе и локалне самоуправе Секторски посебни програм обука матичара за 2021. годину
Министарство омладине и спорта Секторски посебни програм обуке спортских инспектора у јединицама локалне самоуправе за 2021. годину
Министарство просвете, науке и технолошког развоја  Секторски посебан програм обуке просветних инспектора за 2021. годину
Министарство трговине, туризма и телекомуникација Секторски посебни програм обуке туристичких инспектора за 2021. годину

Посебни програми обуке ради стручног усавршавања запослених у јединици локалне самоуправе

Град Бор Посебни програм стручног усавршавања службеника у Градској управи града Бора за 2021. годину
Град Врање Посебни програм стручног усавршавања запослених у Градској управи града Врања за 2021.годину
Град Зајечар Посебни програм стручног зсавршавања у граду Зајечару за 2021. годину
Град Зрењанин Посебни програм стручног усавршавања у 2021.години
Град Крагујевац Посебан програм стручног усавршавања запослених у градским управама града Крагујевца за 2021. годину
Град Лесковац Посебан програм стручног усавршавања у Градској управи Лесковац за 2021. годину
Град Лозница Посебни програм стручног усавршавања у граду Лозници за 2021. годину
Град Нови Сад Посебан програм стручног усавршавања у градским управама, посебним организацијама и службама града Новог Сада за 2021. годину
Град Пожаревац Посебан програм стручног усавршавања у Градској управи града Пожаревца за 2021. годину
Град Смедерево Посебан Програм стручног усавршавања у Смедереву за 2021. годину
Град Сремска Митровица Посебан програм стручног усавршавања у граду Сремска Митровица za 2021.
Град Ужице Посебан програм стручног усавршавања запослених у Градским управама града Ужица за 2021. годину
Град Чачак Посебни програм стручног усавршавања у граду Чачку за 2021. годину
Градска општина Барајево Посебан програм стручног усавршавања у Управи градске општине Барајево за 2021. годину
Градска општина Врачар Посебан програм стручног усавршавања у Управи градске општине Врачар за 2021. годину 
Градска општина Гроцка Посебни програм стручног усавршавања у ГО Гроцка за 2021.годину
Градска општина Савски венац Посебан програм стручног усавршавања у  управи Градске општине Савски венац за 2021. годину
Градска општина Стари град Посебан програм стручног усавршавања у управи градске општине Стари град за 2021. годину
Градска управа града Београда Посебан прогам стручног усавршавања у Градској управи града Београда за 2021. годину
Градска управа Панчево Посебан програм стручног усавршавања у граду Панчеву за 2021. годину
Општина Алексинац Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Алексинац за 2021. годину
Општина Бајина Башта Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Бајина Башта за 2021.годину
Општина Бач Посебан  програм стручног усавршавања у Општинској управи Бач за 2021. годину
Општина Бела Паланка Посебан Програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Бела Паланка за 2021. годину
Општина Беочин Посебан програм  стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Беочин за 2021. годину
Општина Бечеј Посебни програм стручног усавршавања у општини Бечеј за 2021. годину
Општина Блаце Посебан програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Блаце за 2021. годину
Општина Бојник Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи Бојник у 2021. години
Општина Бољевац Посебни програм стручног усавршавања службеника у Општинској управи општине Бољевац за 2021. годину
Општина Бујановац Посебан Програм стручног усавршавања у општинској управи општине Бујановац за 2021. години
Општина Врњачка Бања Посебни програм стручног усавршавања у Општини Врњачка Бања за 2021. годину
Општина Гаџин Хан Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Гаџин Хан за 2021. годину
Општина Жагубица Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи Жагубица у 2021. години
Општина Ивањица Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Ивањица за 2021. годину
Општина Инђија Посебан програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Инђија за 2021. годину
Општина Кнић Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Кнић за 2021. годину
Општина Ковин Посебан програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Ковин за 2021. годину 
Општина Косјерић Посебни програм стручног усавршавања у Општини Косијерић за 2021. годину
Општина Куршумлија Посебни програмстручног усавршавања у Општини Куршумлија за 2021. годину
Општина Лајковац Посебни програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Лајковац
Општина Мали Зворник Посебан програм стручног усавршавања у управи Општине Мали Зворник за 2021. годину
Општина Мерошина Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Мерошина у 2021. години
Општина Нова Варош Посебан Програм стручног усавршавања у општинској управи Нова Варош за 2021. 
Општина Нови Кнежевац Посебан програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Нови Кнежевац за 2021. годину
Општина Петровац на Млави Посебан Програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Петровац на Млави за 2021. годину
Општина Пландиште Посебан програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Пландиште за 2021. годину
Општина Пожега Посебан програм стручног усавршавања запослених у општини Пожега
Општина Рашка Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи Општине Рашка за 2021. годину
Општина Рума Посебан Програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Рума за 2021. годину
Општина Свилајнац Посебан програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Свилајнац за 2021. годину
Општина Сврљиг Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Сврљиг за 2021. годину
Општина Смедеревска Паланка Посебни програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Смедеревска Паланка за 2021. годину
Општина Србобран Посебни програм стручног усавршавања ОУ Србобран за 2021. годину
Општина Стара Пазова Посебан програм стручног усавршавања запослених у Општини Стара Пазова за 2021. годину
Општина Шид Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Шид за 2021. годину
Покрајинска влада - Служба за управљање људским ресурсима Општи програм обуке за 2021. годину и Програм обуке руководилаца за 2021. годину
Управа градске општине Сурчин Посебан програм стручног усавршавања  у Управи градске општине Сурчин у 2021. години
Град Краљево Посебан Програм стручног усавршавања у градској управи Краљево у 2021. години
Општина Прибој Посебан Програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи Прибој за 2021. годину
Општина Лазаревац Посебан Програм стручног усавршавања у градској општини Лазаревац за 2021. годину
Општина Земун Посебан Програм стручног усавршавања у управи градске општине Земун за 2021. годину
Општина Велико Градиште Посебан Програм стручног усавршавања у општинској управи општине Велико Градиште за 2021. годину
Град Пирот Посебан Програм стручног усавршавања у  градској управи града Пирота за 2021. годину
Град Кикинда Посебан програм стручног усавршавања у Градској управи града Кикинди за 2021. годину
Општина Тутин Посебан Програм стручног усавршавања општине Тутин за 2021. годину
Град Шабац Посебан Програм стручног усавршавања у градској управи Шабац за 2021. годину
Град Нови Пазар Посебан програм стручног усавршавања у Градској управи за изворне и поверене послове града Новог Пазара за 2021. годину
Град Ваљево Посебни програм стручног усавршавања у граду Ваљеву за 2021. годину
Град Крушевац Посебан програм стручног усавршавања у Градској управи града Крушевца за 2021. годину
Град Сомбор Посебни програм стручног усавршавања у Градској управи града Сомбора за 2021. годину
Општина Жабаљ Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Жабаљ за 2021. годину
Општина Чајетина Посебни програм стручног усавршавања у општини Чајетина за 2021. годину
Општина Мионица Посебни програм стручног усавршавања у општини Мионица за 2021. годину
Општина Ариље Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Ариље у 2021. години
Општина Чока  Посебан програм стручног усавршавања Општине Чока за 2021. годину
Општина Сурдулица Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи Сурдулица у 2021. години
Општина Трстеник Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи Трстеник у 2021. години
Општина Голубац Посебни програм стручног усавршавања у ОУ Голубац за 2021. годину
Општина Књажевац Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи Књажевац за 2021. годину 
Општина Лебане Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи Лебане у 2021. години
Градска општина Чукарица Посебни програм стручног усавршавања запослених у Градској општини Чукарица за 2021. годину
Општина Ириг Посебан програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Ириг у 2021. години
Општина Сјеница Посебан програм стручног усавршавања у управи Општине Сјеница за 2021. годину
Градска општина Нови Београд Посебан програм стручног усавршавања у Управи градске оштине Нови Београд у 2021.години
Општина Бачка Топола Посебни програм стручног усавршавања у Општини Бачка Топола за 2021. годину
Општина Медвеђа Посебан програм стручног усавршавања у општинској управи општине Медвеђа за 2021. годину
Град Ниш, Градска општина Палилула Посебан програм стручног усавршавања у општинској управи општине Палилула за 2021. годину
Градска општина Обреновац Посебни програм стручног усавршавања службеника у управи Градске општине Обреновац за 2021. годину
Градска општина Звездара Посебан програм стручног усавршавања у Управи градске општине Звездара за 2021. годину
Темерин Посебан програм стручног усавршавања за општинску управу Темерин за 2021. годину
Прокупље Посебни програм стручног усавршавања у граду Прокупљу за 2021. годину
Град Ниш Посебан програм стручног усавршавања у градским управама града Ниша у 2021. години
Сремски Карловци Посебни програм стручног усавршавања у Општинској управи општине Сремски Карловци за 2021. годину
Лучани Посебни програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Лучани за 2021. годину

 

Листа акредитованих програма за 2020. годину

Посебни програми обуке у складу са специфичним потребама из делокруга и надлежности државних органа

Агенција за борбу против корупције Програм стручног усавршавања запослених у јавном сектору у области превенције корупције
Агенција за спречавање корупције Програм обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета
Министарство за европске интеграције Посебан програм стручног усавршавања из области Европске уније 2020. годину 
Министарство финансија - Управа за трезор Програм посебног стручног усавршавања у Министарству финансија - Управа за трезор за 2020. годину
Министарство финансија - Управа царина Посебан програм стручног усавршавања царинских службеника за 2020. годину

Секторски посебни програми обуке ради стручног усавршавања запослених у јединици локалне самоуправе – секторски програм

Министарство државне управе и локалне самоуправе Секторски посебни програм обуке матичара за 2020. годину

Посебни програми обуке ради стручног усавршавања запослених у јединици локалне самоуправе

Општина Медвеђа Посебан програм стручног усавршавања запослених у Општинској управи општине Медвеђа за 2020. годину
Покрајинска влада - Служба за управљање људским ресурсима Општи програм обуке за 2020. годину и Програм обуке руководилаца за 2020. годину

 

Листа акредитованих програма за 2019. годину

Посебни програми обуке у складу са специфичним потребама из делокруга и надлежности државних органа

Агенција за борбу против корупције Посебан програм стручног усавршавања запослених у јавном сектору у области превенције корупције за 2019. годину 
Министарство за европске интеграције Посебан програм стручног усавршавања државних органа из области Европске уније за 2019. годину 
Министарство финансија - Управа царина Посебан програм стручног усавршавања Управе царина Србије за 2019. годину
Служба за управљање кадровима Посебан програм обуке Службе за управљање кадровима за 2019. годину
Управа за јавне набавке Посебан програм стручног усавршавања запослених у Управи за јавне набавке за 2019. годину 

Посебни програми обуке ради стручног усавршавања запослених у јединици локалне самоуправе

Град Зрењанин Посебан програм стручног усавршавања службеника у Градској управи града Зрењанина за 2019. годину
Град Шабац Посебан програм стручног усавршавања запослених у Градској управи града Шапца за 2019. годину 
Градска управа Зајечар Посебан програм стручног усавршавања запослених у Градској управи града Зајечара за 2019. годину 
Покрајинска влада - Служба за управљање људским ресурсима  Општи програм обуке службеника у покрајинским органима управе и стручним службама Покрајинске владе за 2019. годину и Програм обуке руководилаца у покрајинским органима управе и стручним службама Покрајинске владе за 2019. годину