Листа акредитованих програма

Листа акредитованих програма за 2020. годину

 • Посебан програм стручног усавршавања царинских службеника за 2020. годину, Министарство финансија - Управа царина
 • Секторски посебни програм обуке матичара за 2020. годину, Министарство државне управе и локалне самоуправе
 • Посебан програм стручног усавршавања из области Европске уније 2020. годину, Министарство за европске интеграције
 • Програм стручног усавршавања запослених у јавном сектору у области превенције корупције, Агенција за борбу против корупције
 • Општи програм обуке за 2020. годину и Програм обуке руководилаца за 2020. годину, Покрајинска влада - Служба за управљање људским ресурсима
 • Програм посебног стручног усавршавања у Министарству финансија - Управа за трезор за 2020. годину, Министарство финансија - Управа за трезор

 

Листа акредитованих програма за 2019. годину

 • Посебан програм обуке Службе за управљање кадровима за 2019. годину, Служба за управљање кадровима
 • Посебан програм стручног усавршавања државних органа из области Европске уније за 2019. годину,
  Министарство за европске интеграције
 • Општи програм обуке службеника у покрајинским органима управе и стручним службама Покрајинске владе за 2019. годину и Програм обуке руководилаца у покрајинским органима управе и стручним службама Покрајинске владе за 2019. годину, Покрајинска влада - Служба за управљање људским ресурсима
 • Посебан програм стручног усавршавања Управе царина Србије за 2019. годину, Министарство финансија - Управа царина
 • Посебан програм стручног усавршавања запослених у Управи за јавне набавке за 2019. годину, Управа за јавне набавке
 • Посебан програм стручног усавршавања запослених у Градској управи града Зајечара за 2019. годину, Градска управа Зајечар
 • Посебан програм стручног усавршавања запослених у јавном сектору у области превенције корупције за 2019. годину, Агенција за борбу против корупције
 • Посебан програм стручног усавршавања запослених у Градској управи града Зрењанина за 2019. годину, Градска управа града Зрењанина
 • Посебан програм стручног усавршавања запослених у Градској управи града Шапца за 2019. годину, Градска управа града Шапца