Листа акредитованих програма

Листа акредитованих програма за 2019. годину

  • Посебан програм стручног усавршавања државних органа из области Европске уније за 2019. годину,
    Министарство за европске интеграције
  • Општи програм обуке службеника у покрајинским органима управе и стручним службама Покрајинске владе за 2019. годину и Програм обуке руководилаца у покрајинским органима управе и стручним службама Покрајинске владе за 2019. годину, Покрајинска влада - Служба за управљање људским ресурсима
  • Посебан програм стручног усавршавања Управе царина Србије за 2019. годину, Министарство финансија - Управа царина
  • Посебан програм стручног усавршавања запослених у Управи за јавне набавке за 2019. годину, Управа за јавне набавке
  • Посебан програм стручног усавршавања запослених у Градској управи града Зајечара за 2019. годину, Градска управа Зајечар
  • Посебан програм стручног усавршавања запослених у јавном сектору у области превенције корупције за 2019. годину, Агенција за борбу против корупције
  • Посебан програм стручног усавршавања запослених у Градској управи града Зрењанина за 2019. годину, Градска управа града Зрењанина
  • Посебан програм стручног усавршавања запослених у Градској управи града Шапца за 2019. годину, Градска управа града Шапца