Онлајн обуке

Приступите некој од ОНЛАЈН обука које смо припремили за све државне службенике и запослене у јединицама локалне самоураве.

 1. Општи управни поступак
 2. Инспекцијски надзор
 3. Споразум о стабилизацији и придруживању
 4. АБЦ Европска унија
 5. Пословна и језичка комуникација
 6. ПРОДУКТИВАН САСТАНАК - Продуктивност у фокусу
 7. У пар корака до очувања физичког здравља на раду
 8. Уставно уређење
 9. Законодавни процес - основна обука
 10. Права припадника националних мањина (службена употреба језика и писама националних мањина)
 11. Јавне политике
 12. Кохезиона политика ЕУ - увод
 13. Надзор над применом мера за заштиту становништва од заразних болести
 14. Уз националну инфраструктуру геопросторних података ка ефикаснијој управи и бољим јавним услугама
 15. Специјализовани програм обуке за подршку новопостављеним лидерима локалне самоуправе у Србији
 16. Корупција, фаворитизам и проневера - како их спречити у локалној самоуправи?
 17. Одрживи развој и заштита животне средине
 18. Финансијско управљање и контрола - онлајн обука

Будите одговорни према себи и другима.

Рад на себи никада не престаје.

Пријавите се и почните