Онлајн обуке

Приступите некој од ОНЛАЈН обука које смо припремили за све државне службенике и запослене у јединицама локалне самоураве.

 1. Општи управни поступак
 2. Инспекцијски надзор
 3. Споразум о стабилизацији и придруживању
 4. АБЦ Европска унија
 5. Пословна и језичка комуникација
 6. У пар корака до очувања физичког здравља на раду
 7. Уставно уређење
 8. Законодавни процес - основна обука
 9. Права припадника националних мањина (службена употреба језика и писама националних мањина)
 10. Јавне политике
 11. Кохезиона политика ЕУ - увод
 12. Надзор над применом мера за заштиту становништва од заразних болести
 13. Уз националну инфраструктуру геопросторних података ка ефикаснијој управи и бољим јавним услугама
 14. Специјализовани програм обуке за подршку новопостављеним лидерима локалне самоуправе у Србији
 15. Корупција, фаворитизам и проневера - како их спречити у локалној самоуправи?
 16. Одрживи развој и заштита животне средине
 17. Финансијско управљање и контрола - онлајн обука
 18. КРЕАТИВНО КОРИСНИЧКИ ОРИЈЕНТИСАНО КРЕИРАЊЕ УСЛУГА И ПОЛИТИКА ("DESIGN THINKING") – ОНЛАЈН ОБУКА
 19. МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ
 20. АПЛИКАЦИЈА ЗА ОЧИТАВАЊЕ ДИГИТАЛНИХ ЗЕЛЕНИХ СЕРТИФИКАТА - НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ МЕРА ЗА ЗАШТИТУ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
 21. ЦИВИЛНА ЗАШТИТА НОВО!!!
 22. Четврта индустријска револуција: Нове технологије НОВО!!!
 23. КОНЦЕПТ ДОБРЕ УПРАВЕ – ОНЛАЈН ОБУКА НОВО!!!
 24. Основе управљачке одговорности
 25. Цивилна заштита
 26. Добро управљање у области безбедности
 27. Дванаест начела доброг управљања и Европска ознака изврсности управљања (ЕЛоГЕ)
 28. Методе и технике одабира кадрова
 29. Прописи и процедуре у запошљавању државних службеника
 30. Систем државне управе

Будите одговорни према себи и другима.

Рад на себи никада не престаје.

Пријавите се и почните