Листа области за акредитацију

Програмски савет, основно стручно тело Националне академије за јавну управу, је на 31. седници донео Одлуку којом се утврђује нова Листа области стручног усавршавања.

На тај начин измењена је листа области за акредитацију реализатора. Нова листа почиње да се примењује од 1. новембра 2022. године, а до тада ће се конкурси спроводити по постојећој листи. Сви акредитовани реализатори ће задржати свој статус на Сталној листи предавача и других реализатора, али у новим областима.

У међувремену ће сви акредитовани реализатори и спроводиоци бити позвани да се определе за нове области у којима желе да буду акредитовани у складу са овим изменама.

Поменуту Одлуку, која садржи нову листу области, можете преузети у наставку.