Споразуми

Национална академија за јавну управу потписала је у току 2018. и 2019. године споразуме/меморандуме о сарадњи са:

  • ЕНА Француска (Национална школа за администрацију), 19. јуна 2018. године у Страсбуру.
  • АПА Аустрија (Савезна академија за јавну управу), 19. октобра 2018. године у Бечу.
  • ХАУС Финска (Институт за јавну управу Финске), 9. јануара 2019. године након размене текстова имејлом и поштом.
  • ОЕБС (Организација за европску безбедност и сарадњу), 23. јануара 2019. године у Београду.
  • ИНА Румунија (Национални институт за управу), 13. јуна 2019. године у Букурешту.
  • ЕККДА Грчка (Национални центар за јавну управу и локалну самоуправу), 28. јуна 2019. године у Београду и Атини, потписан дигиталним сертификатом.
  • АДУ Република Српска (Агенција за државну управу), 24. јула 2019. године у Београду

У међувремену смо успоставили активну сарадњу са свим институцијама и започели спровођење активности дефинисаних овим споразумима.