Споразуми

Национална академија за јавну управу потписала је од 2018. године споразуме/меморандуме о сарадњи са:

  • ЕНА Француска (Национална школа за администрацију), 19. јуна 2018. године у Страсбуру, Изјава о намери ИНСП Француска 20. јуна 2023. у Паризу
  • АПА Аустрија (Савезна академија за јавну управу), 19. октобра 2018. године у Бечу
  • ХАУС Финска (Институт за јавну управу Финске), 9. јануара 2019. године након размене текстова имејлом и поштом
  • ОЕБС (Организација за европску безбедност и сарадњу), 23. јануара 2019. године у Београду
  • ИНА Румунија (Национални институт за управу), 13. јуна 2019. године у Букурешту
  • ЕККДА Грчка (Национални центар за јавну управу и локалну самоуправу), 28. јуна 2019. године у Београду и Атини, потписан дигиталним сертификатом
  • АДУ Република Српска (Агенција за државну управу), 24. јула 2019. године у Београду
  • ЕИПА Луксембург - Европски центар за судије и правнике (EIPA Luxembourg - European Centre for Judges and Lawyers), 16. јануара 2020. године
  • ИПА Бугарска (Институт за јавну управу). 13. мартa 2023. у Београду
  • СНА Италија (Национална школa за управу) 24. маја 2023. у Риму

У међувремену смо успоставили активну сарадњу са свим институцијама и започели спровођење активности дефинисаних овим споразумима.