ISO сертификат

Национална академија за јавну управу је увела систем менаџмента квалитета према стандардима ISO 9001:2015.

Систем менаџмената квалитета је проверен и сертификован према захтевима овог стандарда за области:

  1. Развој и спровођења обука за образовање одраслих
  2. Развој и акредитација реализатора.

Овим стандардом су јасно дефинисане процедуре и пословни процеси свих организационих јединица НАЈУ,  а оптимизацијом активности је постигнуто ефикасније управљање квалитетом и оријентација ка континуираном унапређењу рада.

Сертификат, који је важећи од 5. децембра 2023. године,  издала је организација SGS, водећа светска организација за контролисање, верификацију, испитивање и сертификацију.