Уредба о акредитацији

Акредитација је поступак у коме се утврђује испуњеност услова за реализацију програма стручног усавршавања у јавној управи. Циљ акредитације је обезбеђивање најбољих предавача и других реализатора и спроводиоца програма који поседују релевантно искуство, знање и вештине у стручним областима за које се спроводе обуке.

Селекцију и акредитацију  предавача и других реализатора и спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи спроводи Национална академија за јавну управу.