Евиденција акредитованих спроводилаца обука

Назив правног лица Седиште Област Број и датум решења о акредитацији Одговорно лице
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Систем јавне управе 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Управљање у јавној управи 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Е-управа и дигитализација 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Лични развој и вештине 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Страни језици 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Тренинг тренера 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Обављање и развој комуналних делатности 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Друштвене делатности у локалној самоуправи 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Заштита животне средине 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Управљање општинском имовином 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Нормативни процес и уређивање рада органа и служби јединице локалне самоуправе 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Планирање у локалној самоуправи 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Систем јавне управе 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Управљање у јавној управи 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Јавне финансије 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Е-управа и дигитализација 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Лични развој и вештине 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Страни језици 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Тренинг тренера 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Обављање и развој комуналних делатности 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Становање и стамбена подршка 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Друштвене делатности у локалној самоуправи 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Заштита животне средине 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Безбедност у локалној заједници 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Нормативни процес и уређивање рада органа и служби јединице локалне самоуправе 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Планирање у локалној самоуправи 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
Public aktiv doo Београд Јавне финансије 151-00-172/2019-03 од 10.07.2019. Милица Малетић
Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Систем јавне управе 151-00-174/2019-03 од 10.07.2019. Мила Великци
Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Управљање у јавној управи 151-00-174/2019-03 од 10.07.2019. Мила Великци
Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Јавне финансије 151-00-174/2019-03 од 10.07.2019. Мила Великци
Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-174/2019-03 од 10.07.2019. Мила Великци
Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Лични развој и вештине 151-00-174/2019-03 од 10.07.2019. Мила Великци
Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Тренинг тренера 151-00-174/2019-03 од 10.07.2019. Мила Великци
Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-174/2019-03 од 10.07.2019. Мила Великци
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Систем јавне управе 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019. Ненад Станојевић
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Управљање у јавној управи 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019. Ненад Станојевић
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Јавне финансије 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019. Ненад Станојевић
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019. Ненад Станојевић
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Е-управа и дигитализација 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019. Ненад Станојевић
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Лични развој и вештине 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019. Ненад Станојевић
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Страни језици 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019. Ненад Станојевић
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Тренинг тренера 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019. Ненад Станојевић
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019. Ненад Станојевић
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Обављање и развој комуналних делатности 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019. Ненад Станојевић
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Друштвене делатности у локалној самоуправи 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019. Ненад Станојевић
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Заштита животне средине 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019. Ненад Станојевић
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Безбедност у локалној заједници 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019. Ненад Станојевић
Правни факултет у Нишу Ниш Систем јавне управе 151-00-191/2019-03 од 10.07.2019. Проф. др Горан Обрадовић
Правни факултет у Нишу Ниш Управљање у јавној управи 151-00-191/2019-03 од 10.07.2019. Проф. др Горан Обрадовић
Правни факултет у Нишу Ниш Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-191/2019-03 од 10.07.2019. Проф. др Горан Обрадовић
Правни факултет у Нишу Ниш Е-управа и дигитализација 151-00-191/2019-03 од 10.07.2019. Проф. др Горан Обрадовић
Правни факултет у Нишу Ниш Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-191/2019-03 од 10.07.2019. Проф. др Горан Обрадовић
Правни факултет у Нишу Ниш Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-191/2019-03 од 10.07.2019. Проф. др Горан Обрадовић
Правни факултет у Нишу Ниш Друштвене делатности у локалној самоуправи 151-00-191/2019-03 од 10.07.2019. Проф. др Горан Обрадовић
Правни факултет у Нишу Ниш Безбедност у локалној заједници 151-00-191/2019-03 од 10.07.2019. Проф. др Горан Обрадовић
Глобална мрежа за развој Ћуприја Систем јавне управе 151-00-178/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Ђорђевић
Глобална мрежа за развој Ћуприја Управљање у јавној управи 151-00-178/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Ђорђевић
Глобална мрежа за развој Ћуприја Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-178/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Ђорђевић
Глобална мрежа за развој Ћуприја Лични развој и вештине 151-00-178/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Ђорђевић
Глобална мрежа за развој Ћуприја Тренинг тренера 151-00-178/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Ђорђевић
Глобална мрежа за развој Ћуприја Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-178/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Ђорђевић
Глобална мрежа за развој Ћуприја Планирање у локалној самоуправи 151-00-178/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Ђорђевић
Академија за јавне набавке доо Београд Београд Јавне финансије 151-00-175/2019-03 од 10.07.2019. Ана Бачлија
Висока школа струковних студија за економију и управу Вождовац Планирање у локалној самоуправи 151-00-177/2019-03 од 10.07.2019. Слободан Словић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Систем јавне управе 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019. Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Управљање у јавној управи 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019. Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Јавне финансије 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019. Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Е-управа и дигитализација 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019. Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019. Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Страни језици 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019. Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Становање и стамбена подршка 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019. Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Друштвене делатности у локалној самоуправи 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019. Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Заштита животне средине 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019. Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Управљање општинском имовином 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019. Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Безбедност у локалној заједници 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019. Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Нормативни процес и уређивање рада органа и служби јединице локалне самоуправе 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019. Небојша Шаркић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Систем јавне управе 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Управљање у јавној управи 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Јавне финансије 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Е-управа и дигитализација 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Лични развој и вештине 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Тренинг тренера 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Обављање и развој комуналних делатности 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Становање и стамбена подршка 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Заштита животне средине 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Пољопривреда и рурални развој 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Управљање општинском имовином 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Планирање у локалној самоуправи 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
Канцеларија за буџетско и финансијско пословање - Public finance office Нови Сад Јавне финансије 151-00-173/2019-03 од 10.07.2019. Емилија Бугарски
Канцеларија за буџетско и финансијско пословање - Public finance office Нови Сад Лични развој и вештине 151-00-173/2019-03 од 10.07.2019. Емилија Бугарски
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар Нови Пазар Систем јавне управе 151-00-186/2019-03 од 10.07.2019. Хајрудин Хајровић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар Нови Пазар Јавне финансије 151-00-186/2019-03 од 10.07.2019. Хајрудин Хајровић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар Нови Пазар Пољопривреда и рурални развој 151-00-186/2019-03 од 10.07.2019. Хајрудин Хајровић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар Нови Пазар Планирање у локалној самоуправи 151-00-186/2019-03 од 10.07.2019. Хајрудин Хајровић
Висока струковна школа за предузетништво Београд Систем јавне управе 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Маринковић
Висока струковна школа за предузетништво Београд Управљање у јавној управи 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Маринковић
Висока струковна школа за предузетништво Београд Јавне финансије 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Маринковић
Висока струковна школа за предузетништво Београд Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Маринковић
Висока струковна школа за предузетништво Београд Лични развој и вештине 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Маринковић
Висока струковна школа за предузетништво Београд Заштита животне средине 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Маринковић
Висока струковна школа за предузетништво Београд Пољопривреда и рурални развој 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Маринковић
Висока струковна школа за предузетништво Београд Безбедност у локалној заједници 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Маринковић
Висока струковна школа за предузетништво Београд Планирање у локалној самоуправи 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Маринковић
Висока школа социјалног рада Београд Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-188/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Илић
Висока школа социјалног рада Београд Лични развој и вештине 151-00-188/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Илић
Грађанске иницијативе Београд Систем јавне управе 151-00-179/2019-03 од 10.07.2019. Маја Стојановић
Грађанске иницијативе Београд Јавне финансије 151-00-179/2019-03 од 10.07.2019. Маја Стојановић
Грађанске иницијативе Београд Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-179/2019-03 од 10.07.2019. Маја Стојановић
Грађанске иницијативе Београд Лични развој и вештине 151-00-179/2019-03 од 10.07.2019. Маја Стојановић
Грађанске иницијативе Београд Тренинг тренера 151-00-179/2019-03 од 10.07.2019. Маја Стојановић
Грађанске иницијативе Београд Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-179/2019-03 од 10.07.2019. Маја Стојановић
Грађанске иницијативе Београд Планирање у локалној самоуправи 151-00-179/2019-03 од 10.07.2019. Маја Стојановић
Горица Милошевић - ПР БИЗКОН Београд Лични развој и вештине 151-00-7/2020-03 од 05.03.2020. Горица Милошевић
Горица Милошевић - ПР БИЗКОН Београд Тренинг тренера 151-00-7/2020-03 од 05.03.2020. Горица Милошевић
Лела Ликар - ПР остало образовање ЕНТЕР ЦКС Пожаревац Систем јавне управе 151-00-10/2020-03 од 05.03.2020. Лела Ликар
Лела Ликар - ПР остало образовање ЕНТЕР ЦКС Пожаревац Управљање у јавној управи 151-00-10/2020-03 од 05.03.2020. Лела Ликар
Лела Ликар - ПР остало образовање ЕНТЕР ЦКС Пожаревац Лични развој и вештине 151-00-10/2020-03 од 05.03.2020. Лела Ликар
Лела Ликар - ПР остало образовање ЕНТЕР ЦКС Пожаревац Планирање у локалној самоуправи 151-00-10/2020-03 од 05.03.2020. Лела Ликар
Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду Нови Сад Пољопривреда и рурални развој 151-00-12/2020-03 од 05.03.2020. Недељко Тица
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - Смедерево Смедерево Систем јавне управе 151-00-13/2020-03 од 05.03.2020. Љиљана Животић-Живановић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - Смедерево Смедерево Управљање у јавној управи 151-00-13/2020-03 од 05.03.2020. Љиљана Животић-Живановић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - Смедерево Смедерево Јавне финансије 151-00-13/2020-03 од 05.03.2020. Љиљана Животић-Живановић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - Смедерево Смедерево Е-управа и дигитализација 151-00-13/2020-03 од 05.03.2020. Љиљана Животић-Живановић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - Смедерево Смедерево Лични развој и вештине 151-00-13/2020-03 од 05.03.2020. Љиљана Животић-Живановић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - Смедерево Смедерево Планирање у локалној самоуправи 151-00-13/2020-03 од 05.03.2020. Љиљана Животић-Живановић
Центар за образовање Крагујевац Крагујевац Управљање у јавној управи 151-00-14/2020-03 од 05.03.2020. Никола Спасић
Центар за образовање Крагујевац Крагујевац Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-14/2020-03 од 05.03.2020. Никола Спасић
Центар за образовање Крагујевац Крагујевац Лични развој и вештине 151-00-14/2020-03 од 05.03.2020. Никола Спасић
Центар за образовање Крагујевац Крагујевац Тренинг тренера 151-00-14/2020-03 од 05.03.2020. Никола Спасић
Центар за образовање Крагујевац Крагујевац Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-14/2020-03 од 05.03.2020. Никола Спасић
Центар за образовање Крагујевац Крагујевац Заштита животне средине 151-00-14/2020-03 од 05.03.2020. Никола Спасић
Центар за образовање Крагујевац Крагујевац Пољопривреда и рурални развој 151-00-14/2020-03 од 05.03.2020. Никола Спасић
Центар за образовање Крагујевац Крагујевац Планирање у локалној самоуправи 151-00-14/2020-03 од 05.03.2020. Никола Спасић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Систем јавне управе 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Управљање у јавној управи 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Јавне финансије 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Е-управа и дигитализација 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Лични развој и вештине 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Тренинг тренера 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Заштита животне средине 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Пољопривреда и рурални развој 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Управљање општинском имовином 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Безбедност у локалној заједници 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Нормативни процес и уређивање рада органа и служби јединице локалне самоуправе 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Планирање у локалној самоуправи 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Чачак Чачак Управљање у јавној управи 151-00-16/2020-03 од 05.03.2020. Тања Аћимовић
Центар за стручно усавршавање Чачак Чачак Лични развој и вештине 151-00-16/2020-03 од 05.03.2020. Тања Аћимовић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Систем јавне управе 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Управљање у јавној управи 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Јавне финансије 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Е-управа и дигитализација 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Лични развој и вештине 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Страни језици 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Тренинг тренера 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Обављање и развој комуналних делатности 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Становање и стамбена подршка 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Друштвене делатности у локалној самоуправи 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Заштита животне средине 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Пољопривреда и рурални развој 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Безбедност у локалној заједници 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Нормативни процес и уређивање рада органа и служби јединице локалне самоуправе 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Планирање у локалној самоуправи 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
Институт за економску дипломатију Београд Јавне финансије 151-00-18/2020-03 од 05.03.2020. Мирослав Раичевић
Институт за економску дипломатију Београд Лични развој и вештине 151-00-18/2020-03 од 05.03.2020. Мирослав Раичевић
Институт за економску дипломатију Београд Нормативни процес и уређивање рада органа и служби јединице локалне самоуправе 151-00-18/2020-03 од 05.03.2020. Мирослав Раичевић
Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу Крагујевац Систем јавне управе 151-00-20/2020-03 од 05.03.2020. Драган Вујисић
Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу Крагујевац Управљање у јавној управи 151-00-20/2020-03 од 05.03.2020. Драган Вујисић
Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу Крагујевац Јавне финансије 151-00-20/2020-03 од 05.03.2020. Драган Вујисић
Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу Крагујевац Е-управа и дигитализација 151-00-20/2020-03 од 05.03.2020. Драган Вујисић
Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу Крагујевац Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-20/2020-03 од 05.03.2020. Драган Вујисић
Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу Крагујевац Друштвене делатности у локалној самоуправи 151-00-20/2020-03 од 05.03.2020. Драган Вујисић
Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу Крагујевац Нормативни процес и уређивање рада органа и служби јединице локалне самоуправе 151-00-20/2020-03 од 05.03.2020. Драган Вујисић
Факултет безбедности, Универзитет у Београду Београд Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-21/2020-03 од 12.03.2020. Зоран Јефтић
Факултет безбедности, Универзитет у Београду Београд Лични развој и вештине 151-00-21/2020-03 од 12.03.2020. Зоран Јефтић
Факултет безбедности, Универзитет у Београду Београд Страни језици 151-00-21/2020-03 од 12.03.2020. Зоран Јефтић
Факултет безбедности, Универзитет у Београду Београд Тренинг тренера 151-00-21/2020-03 од 12.03.2020. Зоран Јефтић
Факултет безбедности, Универзитет у Београду Београд Заштита животне средине 151-00-21/2020-03 од 12.03.2020. Зоран Јефтић
Факултет безбедности, Универзитет у Београду Београд Безбедност у локалној заједници 151-00-21/2020-03 од 12.03.2020. Зоран Јефтић
Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Систем јавне управе 151-00-22/2020-03 од 05.03.2020. Драган Симић
Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Управљање у јавној управи 151-00-22/2020-03 од 05.03.2020. Драган Симић
Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Јавне финансије 151-00-22/2020-03 од 05.03.2020. Драган Симић
Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-22/2020-03 од 05.03.2020. Драган Симић
Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Е-управа и дигитализација 151-00-22/2020-03 од 05.03.2020. Драган Симић
Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-22/2020-03 од 05.03.2020. Драган Симић
Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Страни језици 151-00-22/2020-03 од 05.03.2020. Драган Симић
Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-22/2020-03 од 05.03.2020. Драган Симић
Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Друштвене делатности у локалној самоуправи 151-00-22/2020-03 од 05.03.2020. Драган Симић
Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Заштита животне средине 151-00-22/2020-03 од 05.03.2020. Драган Симић
Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Безбедност у локалној заједници 151-00-22/2020-03 од 05.03.2020. Драган Симић
Филолошки факултет, Универзитет у Београду Београд Страни језици 151-00-23/2020-03 од 05.03.2020. Проф. др Љиљана Марковић
Институт за стандардизацију Србије Београд Систем јавне управе 151-00-9/2020-03 од 01.07.2020. Татјана Бојанић
Институт за стандардизацију Србије Београд Планирање у локалној самоуправи 151-00-9/2020-03 од 01.07.2020. Татјана Бојанић
Стална конференција градова и општина Београд Систем јавне управе 151-00-7/2021-03 од 10.02.2021. Ђорђе Станичић
Стална конференција градова и општина Београд Управљање у јавној управи 151-00-7/2021-03 од 10.02.2021. Ђорђе Станичић
Стална конференција градова и општина Београд Јавне финансије 151-00-7/2021-03 од 10.02.2021. Ђорђе Станичић
Стална конференција градова и општина Београд Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-7/2021-03 од 10.02.2021. Ђорђе Станичић
Стална конференција градова и општина Београд Е-управа и дигитализација 151-00-7/2021-03 од 10.02.2021. Ђорђе Станичић
Стална конференција градова и општина Београд Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-7/2021-03 од 10.02.2021. Ђорђе Станичић
Стална конференција градова и општина Београд Лични развој и вештине 151-00-7/2021-03 од 10.02.2021. Ђорђе Станичић
Стална конференција градова и општина Београд Тренинг тренера 151-00-7/2021-03 од 10.02.2021. Ђорђе Станичић
Стална конференција градова и општина Београд Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-7/2021-03 од 10.02.2021. Ђорђе Станичић
Стална конференција градова и општина Београд Обављање и развој комуналних делатности 151-00-7/2021-03 од 10.02.2021. Ђорђе Станичић
Стална конференција градова и општина Београд Становање и стамбена подршка 151-00-7/2021-03 од 10.02.2021. Ђорђе Станичић
Стална конференција градова и општина Београд Друштвене делатности у локалној самоуправи 151-00-7/2021-03 од 10.02.2021. Ђорђе Станичић
Стална конференција градова и општина Београд Заштита животне средине 151-00-7/2021-03 од 10.02.2021. Ђорђе Станичић
Стална конференција градова и општина Београд Пољопривреда и рурални развој 151-00-7/2021-03 од 10.02.2021. Ђорђе Станичић
Стална конференција градова и општина Београд Управљање општинском имовином 151-00-7/2021-03 од 10.02.2021. Ђорђе Станичић
Стална конференција градова и општина Београд Безбедност у локалној заједници 151-00-7/2021-03 од 10.02.2021. Ђорђе Станичић
Стална конференција градова и општина Београд Нормативни процес и уређивање рада органа и служби јединице локалне самоуправе 151-00-7/2021-03 од 10.02.2021. Ђорђе Станичић
Стална конференција градова и општина Београд Планирање у локалној самоуправи 151-00-7/2021-03 од 10.02.2021. Ђорђе Станичић
Регионална развојна агенција Златибор доо Ужице Управљање у јавној управи 151-00-12/2021-03 од 15.03.2021. Славко Лукић
Регионална развојна агенција Златибор доо Ужице Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-12/2021-03 од 15.03.2021. Славко Лукић
Регионална развојна агенција Златибор доо Ужице Друштвене делатности у локалној самоуправи 151-00-12/2021-03 од 15.03.2021. Славко Лукић
Регионална развојна агенција Златибор доо Ужице Заштита животне средине 151-00-12/2021-03 од 15.03.2021. Славко Лукић
Регионална развојна агенција Златибор доо Ужице Планирање у локалној самоуправи 151-00-12/2021-03 од 15.03.2021. Славко Лукић
Центар за развој јабланичког и пчињског округа Лесковац Управљање у јавној управи 151-00-9/2021-03 од 15.03.2021. Драгана Белензада
Центар за развој јабланичког и пчињског округа Лесковац Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-9/2021-03 од 15.03.2021. Драгана Белензада
Центар за управаљање развојем доо Нови Сад Управљање у јавној управи 151-00-11/2021-03 од 15.03.2021. Весна Аврамовић
Центар за управаљање развојем доо Нови Сад Јавне финансије 151-00-11/2021-03 од 15.03.2021. Весна Аврамовић
Центар за управаљање развојем доо Нови Сад Лични развој и вештине 151-00-11/2021-03 од 15.03.2021. Весна Аврамовић
Центар за управаљање развојем доо Нови Сад Планирање у локалној самоуправи 151-00-11/2021-03 од 15.03.2021. Весна Аврамовић
Институт за међународну политику и привреду Београд Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-15/2021-03 од 15.03.2021. Милош Петровић
Универзитет Едуконс Сремска Каменица Јавне финансије 151-00-18/2021-03 од 15.03.2021. Александар Андрејевић
Универзитет Едуконс Сремска Каменица Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-18/2021-03 од 15.03.2021. Александар Андрејевић
Универзитет Едуконс Сремска Каменица Лични развој и вештине 151-00-18/2021-03 од 15.03.2021. Александар Андрејевић
Универзитет Едуконс Сремска Каменица Страни језици 151-00-18/2021-03 од 15.03.2021. Александар Андрејевић
Универзитет Едуконс Сремска Каменица Заштита животне средине 151-00-18/2021-03 од 15.03.2021. Александар Андрејевић
Универзитет Едуконс Сремска Каменица Пољопривреда и рурални развој 151-00-18/2021-03 од 15.03.2021. Александар Андрејевић
Универзитет Едуконс Сремска Каменица Безбедност у локалној заједници 151-00-18/2021-03 од 15.03.2021. Александар Андрејевић
Факултет за примењену екологију Футура Београд Заштита животне средине 151-00-19/2021-03 од 15.03.2021. Јордан Алексић
Факултет организационих наука Београд Управљање у јавној управи 151-00-20/2021-03 од 15.03.2021. Владимир Обрадовић
Факултет организационих наука Београд Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-20/2021-03 од 15.03.2021. Владимир Обрадовић
Факултет организационих наука Београд Лични развој и вештине 151-00-20/2021-03 од 15.03.2021. Владимир Обрадовић
Факултет организационих наука Београд Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-20/2021-03 од 15.03.2021. Владимир Обрадовић
Факултет организационих наука Београд Заштита животне средине 151-00-20/2021-03 од 15.03.2021. Владимир Обрадовић
Факултет организационих наука Београд Пољопривреда и рурални развој 151-00-20/2021-03 од 15.03.2021. Владимир Обрадовић
Факултет организационих наука Београд Нормативни процес и уређивање рада органа и служби јединице локалне самоуправе 151-00-20/2021-03 од 15.03.2021. Владимир Обрадовић
С4 Глосец глобална безбедност доо Гроцка Безбедност у локалној заједници 151-00-17/2021-03 од 15.03.2021. Милица Младеновић
Јавно предузеће Службени гласник Београд Систем јавне управе 151-00-41/2022-03 од 24.05.2022. Јелена Триван
Јавно предузеће Службени гласник Београд Јавне финансије 151-00-41/2022-03 од 24.05.2022. Јелена Триван
Јавно предузеће Службени гласник Београд Обављање и развој комуналних делатности 151-00-41/2022-03 од 24.05.2022. Јелена Триван
Јавно предузеће Службени гласник Београд Становање и стамбена подршка 151-00-41/2022-03 од 24.05.2022. Јелена Триван
Јавно предузеће Службени гласник Београд Нормативни процес и уређивање рада органа и служби јединице локалне самоуправе 151-00-41/2022-03 од 24.05.2022. Јелена Триван