Евиденција акредитованих спроводилаца обука

Назив правног лица Седиште Област Број решења о акредитацији Датум решења о акредитацији Лице одговорно за реализацију програма
Public aktiv doo Београд Финансијско-материјално пословање 151-00-588/2022-03 31.10.2022 Милица Малетић
Public aktiv doo Београд Интерна финансијска контрола и ревизија у јавном сектору 151-00-588/2022-03 31.10.2022 Милица Малетић
Public aktiv doo Београд Јавне набавке 151-00-588/2022-03 31.10.2022 Милица Малетић
Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Локални развој и инвестиције 151-00-582/2022-03 31.10.2022 Мила Великци
Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Обука реализатора 151-00-582/2022-03 31.10.2022 Мила Великци
Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Управљање програмима и пројектима и међународном развојном помоћи 151-00-582/2022-03 31.10.2022 Мила Великци
Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Систем државне управе и уставно уређење 151-00-582/2022-03 31.10.2022 Мила Великци
Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Општи управни поступак, управни спор и канцеларијско пословање 151-00-582/2022-03 31.10.2022 Мила Великци
Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Јавне политике 151-00-582/2022-03 31.10.2022 Мила Великци
Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Нормативни процес 151-00-582/2022-03 31.10.2022 Мила Великци
Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Инспекцијски надзор 151-00-582/2022-03 31.10.2022 Мила Великци
Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Превенција корупције 151-00-582/2022-03 31.10.2022 Мила Великци
Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Заштита људских права и тајности података 151-00-582/2022-03 31.10.2022 Мила Великци
Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Управљање људским ресурсима 151-00-582/2022-03 31.10.2022 Мила Великци
Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Управа у служби грађана, е-управа и јавне услуге 151-00-582/2022-03 31.10.2022 Мила Великци
Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Управљање људским ресурсима 151-00-582/2022-03 31.10.2022 Мила Великци
Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Вештине руковођења и лични развој 151-00-582/2022-03 31.10.2022 Мила Великци
Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Финансијско-материјално пословање 151-00-582/2022-03 31.10.2022 Мила Великци
Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Интерна финансијска контрола и ревизија у јавном сектору 151-00-582/2022-03 31.10.2022 Мила Великци
Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Јавне набавке 151-00-582/2022-03 31.10.2022 Мила Великци
Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Комуникација и односи са јавношћу 151-00-582/2022-03 31.10.2022 Мила Великци
Академија за јавне набавке доо Београд Београд Финансијско-материјално пословање 151-00-589/2022-03 31.10.2022 Ана Бачлија
Академија за јавне набавке доо Београд Београд Интерна финансијска контрола и ревизија у јавном сектору 151-00-589/2022-03 31.10.2022 Ана Бачлија
Академија за јавне набавке доо Београд Београд Јавне набавке 151-00-589/2022-03 31.10.2022 Ана Бачлија
Висока струковна школа организационих студија ”ЕДУКА” Београд Безбедност 151-00-583/2022-03 31.10.2022 Маја Добричић
Висока струковна школа организационих студија ”ЕДУКА” Београд Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-583/2022-03 31.10.2022 Маја Добричић
Висока струковна школа организационих студија ”ЕДУКА” Београд Заштита животне средине 151-00-583/2022-03 31.10.2022 Маја Добричић
Висока струковна школа организационих студија ”ЕДУКА” Београд Пољопривреда и рурални развој 151-00-583/2022-03 31.10.2022 Маја Добричић
Висока струковна школа организационих студија ”ЕДУКА” Београд Управљање људским ресурсима 151-00-583/2022-03 31.10.2022 Маја Добричић
Висока струковна школа организационих студија ”ЕДУКА” Београд Управљање људским ресурсима 151-00-583/2022-03 31.10.2022 Маја Добричић
Висока струковна школа организационих студија ”ЕДУКА” Београд Вештине руковођења и лични развој 151-00-583/2022-03 31.10.2022 Маја Добричић
Висока струковна школа организационих студија ”ЕДУКА” Београд Финансијско-материјално пословање 151-00-583/2022-03 31.10.2022 Маја Добричић
Висока струковна школа организационих студија ”ЕДУКА” Београд Комуникација и односи са јавношћу 151-00-583/2022-03 31.10.2022 Маја Добричић
Висока струковна школа организационих студија ”ЕДУКА” Београд Јавне политике 151-00-583/2022-03 31.10.2022 Маја Добричић
Висока школа социјалног рада Београд Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-583/2022-03 31.10.2022 Сања Ђурђевић
Висока школа социјалног рада Београд Вештине руковођења и лични развој 151-00-583/2022-03 31.10.2022 Сања Ђурђевић
Висока школа социјалног рада Београд Комуникација и односи са јавношћу 151-00-583/2022-03 31.10.2022 Сања Ђурђевић
Глобална мрежа за развој Ћуприја Локални развој и инвестиције 151-00-178/2019-03 10.07.2019 Владимир Ђорђевић
Глобална мрежа за развој Ћуприја Обука реализатора 151-00-178/2019-03 10.07.2019 Владимир Ђорђевић
Глобална мрежа за развој Ћуприја Управљање програмима и пројектима и међународном развојном помоћи 151-00-178/2019-03 10.07.2019 Владимир Ђорђевић
Горица Милошевић ПР БИЗКОН Београд Обука реализатора 151-00-580/2022-03 31.10.2022 Горица Милошевић
Горица Милошевић ПР БИЗКОН Београд Вештине руковођења и лични развој 151-00-580/2022-03 31.10.2022 Горица Милошевић
Грађанске иницијативе Београд Локални развој и инвестиције 151-00-592/2022-03 31.10.2022 Милица Антић
Грађанске иницијативе Београд Обука реализатора 151-00-592/2022-03 31.10.2022 Милица Антић
Грађанске иницијативе Београд Управљање програмима и пројектима и међународном развојном помоћи 151-00-592/2022-03 31.10.2022 Милица Антић
Грађанске иницијативе Београд Јавне политике 151-00-592/2022-03 31.10.2022 Милица Антић
Грађанске иницијативе Београд Нормативни процес 151-00-592/2022-03 31.10.2022 Милица Антић
Грађанске иницијативе Београд Превенција корупције 151-00-592/2022-03 31.10.2022 Милица Антић
Грађанске иницијативе Београд Заштита људских права и тајности података 151-00-592/2022-03 31.10.2022 Милица Антић
Грађанске иницијативе Београд Управљање људским ресурсима 151-00-592/2022-03 31.10.2022 Милица Антић
Грађанске иницијативе Београд Управа у служби грађана, е-управа и јавне услуге 151-00-592/2022-03 31.10.2022 Милица Антић
Грађанске иницијативе Београд Финансијско-материјално пословање 151-00-592/2022-03 31.10.2022 Милица Антић
Грађанске иницијативе Београд Вештине руковођења и лични развој 151-00-592/2022-03 31.10.2022 Милица Антић
Институт за економску дипломатију Београд Финансијско-материјално пословање 151-00-587/2022-03 31.10.2022 Мирослав Раичевић
Институт за економску дипломатију Београд Интерна финансијска контрола и ревизија у јавном сектору 151-00-587/2022-03 31.10.2022 Мирослав Раичевић
Институт за економску дипломатију Београд Јавне набавке 151-00-587/2022-03 31.10.2022 Мирослав Раичевић
Институт за економску дипломатију Београд Вештине руковођења и лични развој 151-00-587/2022-03 31.10.2022 Мирослав Раичевић
Институт за економску дипломатију Београд Систем локалне самоуправе 151-00-587/2022-03 31.10.2022 Мирослав Раичевић
Институт за међународну политику и привреду Београд Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-15/2021-03 15.03.2021 Милош Петровић
Институт за стандардизацију Србије Београд Заштита људских права и тајности података 151-00-575/2022-03 31.10.2022 Јелена Дојчин
Институт за стандардизацију Србије Београд Управљање људским ресурсима 151-00-575/2022-03 31.10.2022 Јелена Дојчин
Институт за стандардизацију Србије Београд Јавне политике 151-00-575/2022-03 31.10.2022 Јелена Дојчин
Јавно предузеће Службени гласник Београд Комуналне делатности 151-00-579/2022-03 31.10.2022 Ана Поповић
Јавно предузеће Службени гласник Београд Становање и стамбена подршка 151-00-579/2022-03 31.10.2022 Ана Поповић
Јавно предузеће Службени гласник Београд Систем државне управе и уставно уређење 151-00-579/2022-03 31.10.2022 Ана Поповић
Јавно предузеће Службени гласник Београд Општи управни поступак, управни спор и канцеларијско пословање 151-00-579/2022-03 31.10.2022 Ана Поповић
Јавно предузеће Службени гласник Београд Јавне политике 151-00-579/2022-03 31.10.2022 Ана Поповић
Јавно предузеће Службени гласник Београд Нормативни процес 151-00-579/2022-03 31.10.2022 Ана Поповић
Јавно предузеће Службени гласник Београд Инспекцијски надзор 151-00-579/2022-03 31.10.2022 Ана Поповић
Јавно предузеће Службени гласник Београд Превенција корупције 151-00-579/2022-03 31.10.2022 Ана Поповић
Јавно предузеће Службени гласник Београд Заштита људских права и тајности података 151-00-579/2022-03 31.10.2022 Ана Поповић
Јавно предузеће Службени гласник Београд Управљање људским ресурсима 151-00-579/2022-03 31.10.2022 Ана Поповић
Јавно предузеће Службени гласник Београд Управа у служби грађана, е-управа и јавне услуге 151-00-579/2022-03 31.10.2022 Ана Поповић
Јавно предузеће Службени гласник Београд Јавне набавке 151-00-579/2022-03 31.10.2022 Ана Поповић
Јавно предузеће Службени гласник Београд Систем локалне самоуправе 151-00-579/2022-03 31.10.2022 Ана Поповић
Канцеларија за буџетско и финансијско пословање Public finance office Нови Сад Финансијско-материјално пословање 151-00-591/2022-03 31.10.2022 Емилија Бугарски
Канцеларија за буџетско и финансијско пословање Public finance office Нови Сад Интерна финансијска контрола и ревизија у јавном сектору 151-00-591/2022-03 31.10.2022 Емилија Бугарски
Канцеларија за буџетско и финансијско пословање Public finance office Нови Сад Јавне набавке 151-00-591/2022-03 31.10.2022 Емилија Бугарски
Канцеларија за буџетско и финансијско пословање Public finance office Нови Сад Вештине руковођења и лични развој 151-00-591/2022-03 31.10.2022 Емилија Бугарски
Канцеларија за буџетско и финансијско пословање Public finance office Нови Сад Комуникација и односи са јавношћу 151-00-591/2022-03 31.10.2022 Емилија Бугарски
Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду Нови Сад Пољопривреда и рурални развој 151-00-12/2020-03 05.03.2020 Бојан Константиновић
Правни факултет у Нишу Ниш Безбедност 151-00-576/2022-03 31.10.2022 Доц. др Анђелија Тасић
Правни факултет у Нишу Ниш Друштвене делатности 151-00-576/2022-03 31.10.2022 Доц. др Анђелија Тасић
Правни факултет у Нишу Ниш Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-576/2022-03 31.10.2022 Доц. др Анђелија Тасић
Правни факултет у Нишу Ниш Локални развој и инвестиције 151-00-576/2022-03 31.10.2022 Доц. др Анђелија Тасић
Правни факултет у Нишу Ниш Управљање програмима и пројектима и међународном развојном помоћи 151-00-576/2022-03 31.10.2022 Доц. др Анђелија Тасић
Правни факултет у Нишу Ниш Систем државне управе и уставно уређење 151-00-576/2022-03 31.10.2022 Доц. др Анђелија Тасић
Правни факултет у Нишу Ниш Општи управни поступак, управни спор и канцеларијско пословање 151-00-576/2022-03 31.10.2022 Доц. др Анђелија Тасић
Правни факултет у Нишу Ниш Јавне политике 151-00-576/2022-03 31.10.2022 Доц. др Анђелија Тасић
Правни факултет у Нишу Ниш Нормативни процес 151-00-576/2022-03 31.10.2022 Доц. др Анђелија Тасић
Правни факултет у Нишу Ниш Инспекцијски надзор 151-00-576/2022-03 31.10.2022 Доц. др Анђелија Тасић
Правни факултет у Нишу Ниш Превенција корупције 151-00-576/2022-03 31.10.2022 Доц. др Анђелија Тасић
Правни факултет у Нишу Ниш Заштита људских права и тајности података 151-00-576/2022-03 31.10.2022 Доц. др Анђелија Тасић
Правни факултет у Нишу Ниш Управљање људским ресурсима 151-00-576/2022-03 31.10.2022 Доц. др Анђелија Тасић
Правни факултет у Нишу Ниш Управа у служби грађана, е-управа и јавне услуге 151-00-576/2022-03 31.10.2022 Доц. др Анђелија Тасић
Правни факултет у Нишу Ниш Управљање људским ресурсима 151-00-576/2022-03 31.10.2022 Доц. др Анђелија Тасић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Безбедност 151-00-590/2022-03 31.10.2022 Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Друштвене делатности 151-00-590/2022-03 31.10.2022 Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-590/2022-03 31.10.2022 Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Заштита животне средине 151-00-590/2022-03 31.10.2022 Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Становање и стамбена подршка 151-00-590/2022-03 31.10.2022 Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Управљање општинском имовином 151-00-590/2022-03 31.10.2022 Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Систем државне управе и уставно уређење 151-00-590/2022-03 31.10.2022 Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Општи управни поступак, управни спор и канцеларијско пословање 151-00-590/2022-03 31.10.2022 Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Нормативни процес 151-00-590/2022-03 31.10.2022 Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Превенција корупције 151-00-590/2022-03 31.10.2022 Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Заштита људских права и тајности података 151-00-590/2022-03 31.10.2022 Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Управљање људским ресурсима 151-00-590/2022-03 31.10.2022 Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Управа у служби грађана, е-управа и јавне услуге 151-00-590/2022-03 31.10.2022 Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Управљање људским ресурсима 151-00-590/2022-03 31.10.2022 Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Финансијско-материјално пословање 151-00-590/2022-03 31.10.2022 Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Дигитална писменост 151-00-590/2022-03 31.10.2022 Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Страни језици 151-00-590/2022-03 31.10.2022 Небојша Шаркић
Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Систем локалне самоуправе 151-00-590/2022-03 31.10.2022 Небојша Шаркић
Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу Крагујевац Друштвене делатности 151-00-581/2022-03 31.10.2022 Александар Антић
Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу Крагујевац Локални развој и инвестиције 151-00-581/2022-03 31.10.2022 Александар Антић
Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу Крагујевац Систем државне управе и уставно уређење 151-00-581/2022-03 31.10.2022 Александар Антић
Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу Крагујевац Општи управни поступак, управни спор и канцеларијско пословање 151-00-581/2022-03 31.10.2022 Александар Антић
Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу Крагујевац Инспекцијски надзор 151-00-581/2022-03 31.10.2022 Александар Антић
Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу Крагујевац Управа у служби грађана, е-управа и јавне услуге 151-00-581/2022-03 31.10.2022 Александар Антић
Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу Крагујевац Финансијско-материјално пословање 151-00-581/2022-03 31.10.2022 Александар Антић
Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу Крагујевац Систем локалне самоуправе 151-00-581/2022-03 31.10.2022 Александар Антић
Регионална развојна агенција Златибор доо Ужице Друштвене делатности 151-00-574/2022-03 31.10.2022 Ана Стефановић
Регионална развојна агенција Златибор доо Ужице Заштита животне средине 151-00-574/2022-03 31.10.2022 Ана Стефановић
Регионална развојна агенција Златибор доо Ужице Управљање програмима и пројектима и међународном развојном помоћи 151-00-574/2022-03 31.10.2022 Ана Стефановић
Регионална развојна агенција Златибор доо Ужице Управљање људским ресурсима 151-00-574/2022-03 31.10.2022 Ана Стефановић
Регионална развојна агенција Златибор доо Ужице Управа у служби грађана, е-управа и јавне услуге 151-00-574/2022-03 31.10.2022 Ана Стефановић
Регионална развојна агенција Златибор доо Ужице Вештине руковођења и лични развој 151-00-574/2022-03 31.10.2022 Ана Стефановић
Регионална развојна агенција Златибор доо Ужице Јавне политике 151-00-574/2022-03 31.10.2022 Ана Стефановић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Смедерево Систем државне управе и уставно уређење 151-00-585/2022-03 31.10.2022 Наташа Максовић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Смедерево Општи управни поступак, управни спор и канцеларијско пословање 151-00-585/2022-03 31.10.2022 Наташа Максовић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Смедерево Јавне политике 151-00-585/2022-03 31.10.2022 Наташа Максовић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Смедерево Нормативни процес 151-00-585/2022-03 31.10.2022 Наташа Максовић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Смедерево Превенција корупције 151-00-585/2022-03 31.10.2022 Наташа Максовић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Смедерево Заштита људских права и тајности података 151-00-585/2022-03 31.10.2022 Наташа Максовић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Смедерево Управљање људским ресурсима 151-00-585/2022-03 31.10.2022 Наташа Максовић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Смедерево Управа у служби грађана, е-управа и јавне услуге 151-00-585/2022-03 31.10.2022 Наташа Максовић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Смедерево Управљање људским ресурсима 151-00-585/2022-03 31.10.2022 Наташа Максовић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Смедерево Вештине руковођења и лични развој 151-00-585/2022-03 31.10.2022 Наташа Максовић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Смедерево Финансијско-материјално пословање 151-00-585/2022-03 31.10.2022 Наташа Максовић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Смедерево ИТ послови 151-00-585/2022-03 31.10.2022 Наташа Максовић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Смедерево Дигитална писменост 151-00-585/2022-03 31.10.2022 Наташа Максовић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Смедерево Управљање подацима 151-00-585/2022-03 31.10.2022 Наташа Максовић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Смедерево Комуникација и односи са јавношћу 151-00-585/2022-03 31.10.2022 Наташа Максовић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-182/2019-03 10.07.2019 Татјана Варју Потребић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Заштита животне средине 151-00-182/2019-03 10.07.2019 Татјана Варју Потребић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Локални развој и инвестиције 151-00-182/2019-03 10.07.2019 Татјана Варју Потребић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Комуналне делатности 151-00-182/2019-03 10.07.2019 Татјана Варју Потребић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Пољопривреда и рурални развој 151-00-182/2019-03 10.07.2019 Татјана Варју Потребић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Становање и стамбена подршка 151-00-182/2019-03 10.07.2019 Татјана Варју Потребић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Обука реализатора 151-00-182/2019-03 10.07.2019 Татјана Варју Потребић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Управљање програмима и пројектима и међународном развојном помоћи 151-00-182/2019-03 10.07.2019 Татјана Варју Потребић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Управљање општинском имовином 151-00-182/2019-03 10.07.2019 Татјана Варју Потребић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Друштвене делатности 151-00-185/2019-03 10.07.2019 Виолета Панчић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-185/2019-03 10.07.2019 Виолета Панчић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Заштита животне средине 151-00-185/2019-03 10.07.2019 Виолета Панчић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Локални развој и инвестиције 151-00-185/2019-03 10.07.2019 Виолета Панчић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Комуналне делатности 151-00-185/2019-03 10.07.2019 Виолета Панчић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Обука реализатора 151-00-185/2019-03 10.07.2019 Виолета Панчић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Управљање програмима и пројектима и међународном развојном помоћи 151-00-185/2019-03 10.07.2019 Виолета Панчић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Управљање општинском имовином 151-00-185/2019-03 10.07.2019 Виолета Панчић
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар Нови Пазар Пољопривреда и рурални развој 151-00-186/2019-03 10.07.2019 Хајрудин Хајровић
С4 Глосец глобална безбедност доо Гроцка Безбедност 151-00-602/2022-03 31.10.2022 Ненад Комазец
С4 Глосец глобална безбедност доо Гроцка Вештине руковођења и лични развој 151-00-9/2023-03 03.02.2023 Ненад Комазец
Стална конференција градова и општина Београд Јавне политике 151-00-604/2022-03 25.11.2022 Нина Николић
Стална конференција градова и општина Београд Нормативни процес 151-00-604/2022-03 25.11.2022 Нина Николић
Стална конференција градова и општина Београд Инспекцијски надзор 151-00-604/2022-03 25.11.2022 Нина Николић
Стална конференција градова и општина Београд Превенција корупције 151-00-604/2022-03 25.11.2022 Нина Николић
Стална конференција градова и општина Београд Заштита људских права и тајности података 151-00-604/2022-03 25.11.2022 Нина Николић
Стална конференција градова и општина Београд Управљање људским ресурсима 151-00-604/2022-03 25.11.2022 Нина Николић
Стална конференција градова и општина Београд Управа у служби грађана, е-управа и јавне услуге 151-00-604/2022-03 25.11.2022 Нина Николић
Стална конференција градова и општина Београд Управљање програмима и пројектима и међународном развојном помоћи 151-00-604/2022-03 25.11.2022 Нина Николић
Стална конференција градова и општина Београд Финансијско-материјално пословање 151-00-604/2022-03 25.11.2022 Нина Николић
Стална конференција градова и општина Београд Интерна финансијска контрола и ревизија у јавном сектору 151-00-604/2022-03 25.11.2022 Нина Николић
Стална конференција градова и општина Београд Јавне набавке 151-00-604/2022-03 25.11.2022 Нина Николић
Стална конференција градова и општина Београд Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-604/2022-03 25.11.2022 Нина Николић
Стална конференција градова и општина Београд Вештине руковођења и лични развој 151-00-604/2022-03 25.11.2022 Нина Николић
Стална конференција градова и општина Београд Комуникација и односи са јавношћу 151-00-604/2022-03 25.11.2022 Нина Николић
Стална конференција градова и општина Београд Обука реализатора 151-00-604/2022-03 25.11.2022 Нина Николић
Стална конференција градова и општина Београд Локални развој и инвестиције 151-00-604/2022-03 25.11.2022 Нина Николић
Стална конференција градова и општина Београд Комуналне делатности 151-00-604/2022-03 25.11.2022 Нина Николић
Стална конференција градова и општина Београд Становање и стамбена подршка 151-00-604/2022-03 25.11.2022 Нина Николић
Стална конференција градова и општина Београд Друштвене делатности 151-00-604/2022-03 25.11.2022 Нина Николић
Стална конференција градова и општина Београд Заштита животне средине 151-00-604/2022-03 25.11.2022 Нина Николић
Стална конференција градова и општина Београд Пољопривреда и рурални развој 151-00-604/2022-03 25.11.2022 Нина Николић
Стална конференција градова и општина Београд Управљање општинском имовином 151-00-604/2022-03 25.11.2022 Нина Николић
Стална конференција градова и општина Београд Безбедност 151-00-604/2022-03 25.11.2022 Нина Николић
Стална конференција градова и општина Београд Систем локалне самоуправе 151-00-604/2022-03 25.11.2022 Нина Николић
Стална конференција градова и општина Београд Просторно и урбанистичко планирање 151-00-604/2022-03 25.11.2022 Нина Николић
Универзитет Едуконс Сремска Каменица Безбедност 151-00-595/2022-03 31.10.2022 Александар Андрејевић
Универзитет Едуконс Сремска Каменица Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-595/2022-03 31.10.2022 Александар Андрејевић
Универзитет Едуконс Сремска Каменица Заштита животне средине 151-00-595/2022-03 31.10.2022 Александар Андрејевић
Универзитет Едуконс Сремска Каменица Пољопривреда и рурални развој 151-00-595/2022-03 31.10.2022 Александар Андрејевић
Универзитет Едуконс Сремска Каменица Финансијско-материјално пословање 151-00-595/2022-03 31.10.2022 Александар Андрејевић
Универзитет Едуконс Сремска Каменица Интерна финансијска контрола и ревизија у јавном сектору 151-00-595/2022-03 31.10.2022 Александар Андрејевић
Универзитет Едуконс Сремска Каменица Вештине руковођења и лични развој 151-00-595/2022-03 31.10.2022 Александар Андрејевић
Универзитет Едуконс Сремска Каменица Комуникација и односи са јавношћу 151-00-595/2022-03 31.10.2022 Александар Андрејевић
Универзитет Едуконс Сремска Каменица Страни језици 151-00-595/2022-03 31.10.2022 Александар Андрејевић
Универзитет Едуконс Сремска Каменица Српски језик и језици мањина 151-00-595/2022-03 31.10.2022 Александар Андрејевић
Факултет безбедности, Универзитет у Београду Београд Безбедност 151-00-21/2020-03 12.03.2020 Зоран Јефтић
Факултет безбедности, Универзитет у Београду Београд Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-21/2020-03 12.03.2020 Зоран Јефтић
Факултет безбедности, Универзитет у Београду Београд Заштита животне средине 151-00-21/2020-03 12.03.2020 Зоран Јефтић
Факултет безбедности, Универзитет у Београду Београд Обука реализатора 151-00-21/2020-03 12.03.2020 Зоран Јефтић
Факултет за примењену екологију Футура Београд Заштита животне средине 151-00-19/2021-03 15.03.2021 Невена Милошевић
Факултет организационих наука Београд Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-596/2022-03 31.10.2022 Владимир Обрадовић
Факултет организационих наука Београд Заштита животне средине 151-00-596/2022-03 31.10.2022 Владимир Обрадовић
Факултет организационих наука Београд Локални развој и инвестиције 151-00-596/2022-03 31.10.2022 Владимир Обрадовић
Факултет организационих наука Београд Пољопривреда и рурални развој 151-00-596/2022-03 31.10.2022 Владимир Обрадовић
Факултет организационих наука Београд Управљање људским ресурсима 151-00-596/2022-03 31.10.2022 Владимир Обрадовић
Факултет организационих наука Београд Управљање програмима и пројектима и међународном развојном помоћи 151-00-596/2022-03 31.10.2022 Владимир Обрадовић
Факултет организационих наука Београд Управа у служби грађана, е-управа и јавне услуге 151-00-596/2022-03 31.10.2022 Владимир Обрадовић
Факултет организационих наука Београд Вештине руковођења и лични развој 151-00-596/2022-03 31.10.2022 Владимир Обрадовић
Факултет организационих наука Београд Комуникација и односи са јавношћу 151-00-596/2022-03 31.10.2022 Владимир Обрадовић
Факултет организационих наука Београд Систем локалне самоуправе 151-00-596/2022-03 31.10.2022 Владимир Обрадовић
Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Безбедност 151-00-22/2020-03 05.03.2020 Дејан Миленковић
Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Друштвене делатности 151-00-22/2020-03 05.03.2020 Дејан Миленковић
Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-22/2020-03 05.03.2020 Дејан Миленковић
Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Заштита животне средине 151-00-22/2020-03 05.03.2020 Дејан Миленковић
Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Локални развој и инвестиције 151-00-22/2020-03 05.03.2020 Дејан Миленковић
Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Управљање програмима и пројектима и међународном развојном помоћи 151-00-22/2020-03 05.03.2020 Дејан Миленковић
Филолошки факултет, Универзитет у Београду Београд Страни језици 151-00-578/2022-03 31.10.2022 др Ивана Трбојевић Милошевић
Филолошки факултет, Универзитет у Београду Београд Српски језик и језици мањина 151-00-578/2022-03 31.10.2022 др Ивана Трбојевић Милошевић
Центар за образовање Крагујевац Крагујевац Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-14/2020-03 05.03.2020 Јована Ђурђевић
Центар за образовање Крагујевац Крагујевац Заштита животне средине 151-00-14/2020-03 05.03.2020 Јована Ђурђевић
Центар за образовање Крагујевац Крагујевац Локални развој и инвестиције 151-00-14/2020-03 05.03.2020 Јована Ђурђевић
Центар за образовање Крагујевац Крагујевац Пољопривреда и рурални развој 151-00-14/2020-03 05.03.2020 Јована Ђурђевић
Центар за образовање Крагујевац Крагујевац Обука реализатора 151-00-14/2020-03 05.03.2020 Јована Ђурђевић
Центар за развој јабланичког и пчињског округа Лесковац Управљање програмима и пројектима и међународном развојном помоћи 151-00-9/2021-03 15.03.2021 Драгана Белензада
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Безбедност 151-00-594/2022-03 31.10.2022 Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Заштита животне средине 151-00-594/2022-03 31.10.2022 Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Локални развој и инвестиције 151-00-594/2022-03 31.10.2022 Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Пољопривреда и рурални развој 151-00-594/2022-03 31.10.2022 Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Обука реализатора 151-00-594/2022-03 31.10.2022 Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Управљање програмима и пројектима и међународном развојном помоћи 151-00-594/2022-03 31.10.2022 Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Управљање општинском имовином 151-00-594/2022-03 31.10.2022 Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Општи управни поступак, управни спор и канцеларијско пословање 151-00-594/2022-03 31.10.2022 Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Нормативни процес 151-00-594/2022-03 31.10.2022 Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Инспекцијски надзор 151-00-594/2022-03 31.10.2022 Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Превенција корупције 151-00-594/2022-03 31.10.2022 Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Заштита људских права и тајности података 151-00-594/2022-03 31.10.2022 Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Управљање људским ресурсима 151-00-594/2022-03 31.10.2022 Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Управа у служби грађана, е-управа и јавне услуге 151-00-594/2022-03 31.10.2022 Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Управљање људским ресурсима 151-00-594/2022-03 31.10.2022 Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Вештине руковођења и лични развој 151-00-594/2022-03 31.10.2022 Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Финансијско-материјално пословање 151-00-594/2022-03 31.10.2022 Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Интерна финансијска контрола и ревизија у јавном сектору 151-00-594/2022-03 31.10.2022 Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Јавне набавке 151-00-594/2022-03 31.10.2022 Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда ИТ послови 151-00-594/2022-03 31.10.2022 Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Дигитална писменост 151-00-594/2022-03 31.10.2022 Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Управљање подацима 151-00-594/2022-03 31.10.2022 Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Комуникација и односи са јавношћу 151-00-594/2022-03 31.10.2022 Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Систем локалне самоуправе 151-00-594/2022-03 31.10.2022 Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Јавне политике 151-00-594/2022-03 31.10.2022 Дејан Карановић
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Безбедност 151-00-577/2022-03 31.10.2022 Богдан Драмићанин
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Друштвене делатности 151-00-577/2022-03 31.10.2022 Богдан Драмићанин
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Заштита животне средине 151-00-577/2022-03 31.10.2022 Богдан Драмићанин
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Локални развој и инвестиције 151-00-577/2022-03 31.10.2022 Богдан Драмићанин
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Комуналне делатности 151-00-577/2022-03 31.10.2022 Богдан Драмићанин
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Обука реализатора 151-00-577/2022-03 31.10.2022 Богдан Драмићанин
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Управљање програмима и пројектима и међународном развојном помоћи 151-00-577/2022-03 31.10.2022 Богдан Драмићанин
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Јавне политике 151-00-577/2022-03 31.10.2022 Богдан Драмићанин
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Инспекцијски надзор 151-00-577/2022-03 31.10.2022 Богдан Драмићанин
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Превенција корупције 151-00-577/2022-03 31.10.2022 Богдан Драмићанин
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Заштита људских права и тајности података 151-00-577/2022-03 31.10.2022 Богдан Драмићанин
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Управљање људским ресурсима 151-00-577/2022-03 31.10.2022 Богдан Драмићанин
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Управа у служби грађана, е-управа и јавне услуге 151-00-577/2022-03 31.10.2022 Богдан Драмићанин
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Управљање људским ресурсима 151-00-577/2022-03 31.10.2022 Богдан Драмићанин
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Вештине руковођења и лични развој 151-00-577/2022-03 31.10.2022 Богдан Драмићанин
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Финансијско-материјално пословање 151-00-577/2022-03 31.10.2022 Богдан Драмићанин
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Јавне набавке 151-00-577/2022-03 31.10.2022 Богдан Драмићанин
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац ИТ послови 151-00-577/2022-03 31.10.2022 Богдан Драмићанин
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Дигитална писменост 151-00-577/2022-03 31.10.2022 Богдан Драмићанин
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Управљање подацима 151-00-577/2022-03 31.10.2022 Богдан Драмићанин
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Комуникација и односи са јавношћу 151-00-577/2022-03 31.10.2022 Богдан Драмићанин
Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Страни језици 151-00-577/2022-03 31.10.2022 Богдан Драмићанин
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Безбедност 151-00-184/2019-03 10.07.2019 Емина Јовановић
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Друштвене делатности 151-00-184/2019-03 10.07.2019 Емина Јовановић
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Заштита животне средине 151-00-184/2019-03 10.07.2019 Емина Јовановић
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Локални развој и инвестиције 151-00-184/2019-03 10.07.2019 Емина Јовановић
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Комуналне делатности 151-00-184/2019-03 10.07.2019 Емина Јовановић
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Становање и стамбена подршка 151-00-184/2019-03 10.07.2019 Емина Јовановић
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Обука реализатора 151-00-184/2019-03 10.07.2019 Емина Јовановић
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Управљање програмима и пројектима и међународном развојном помоћи 151-00-184/2019-03 10.07.2019 Емина Јовановић
Центар за стручно усавршавање Чачак Чачак Управљање људским ресурсима 151-00-586/2022-03 31.10.2022 Љиљана Војиновић
Центар за стручно усавршавање Чачак Чачак Управљање програмима и пројектима и међународном развојном помоћи 151-00-586/2022-03 31.10.2022 Љиљана Војиновић
Центар за стручно усавршавање Чачак Чачак Вештине руковођења и лични развој 151-00-586/2022-03 31.10.2022 Љиљана Војиновић
Центар за стручно усавршавање Чачак Чачак Комуникација и односи са јавношћу 151-00-586/2022-03 31.10.2022 Љиљана Војиновић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Безбедност 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Друштвене делатности 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Заштита животне средине 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Локални развој и инвестиције 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Комуналне делатности 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Пољопривреда и рурални развој 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Становање и стамбена подршка 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Обука реализатора 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Управљање програмима и пројектима и међународном развојном помоћи 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Систем државне управе и уставно уређење 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Општи управни поступак, управни спор и канцеларијско пословање 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Јавне политике 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Нормативни процес 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Инспекцијски надзор 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Превенција корупције 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Заштита људских права и тајности података 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Управљање људским ресурсима 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Управа у служби грађана, е-управа и јавне услуге 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Управљање људским ресурсима 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Вештине руковођења и лични развој 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Финансијско-материјално пословање 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Интерна финансијска контрола и ревизија у јавном сектору 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Јавне набавке 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац ИТ послови 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Дигитална писменост 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Управљање подацима 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Комуникација и односи са јавношћу 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Страни језици 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Српски језик и језици мањина 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Систем локалне самоуправе 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Просторно и урбанистичко планирање 151-00-593/2022-03 31.10.2022 Бранко Филиповић
Центар за управаљање развојем доо Нови Сад Управљање људским ресурсима 151-00-584/2022-03 31.10.2022 Весна Аврамовић
Центар за управаљање развојем доо Нови Сад Управљање програмима и пројектима и међународном развојном помоћи 151-00-584/2022-03 31.10.2022 Весна Аврамовић
Центар за управаљање развојем доо Нови Сад Вештине руковођења и лични развој 151-00-584/2022-03 31.10.2022 Весна Аврамовић
Центар за управаљање развојем доо Нови Сад Финансијско-материјално пословање 151-00-584/2022-03 31.10.2022 Весна Аврамовић
Центар за управаљање развојем доо Нови Сад Комуникација и односи са јавношћу 151-00-584/2022-03 31.10.2022 Весна Аврамовић
Центар за управаљање развојем доо Нови Сад Јавне политике 151-00-584/2022-03 31.10.2022 Весна Аврамовић
Асоцијација правника „АЕПА” Београд Систем државне управе и уставно уређење 151-00-8/2023-03 03.02.2023 Марија Дедовић
Асоцијација правника „АЕПА” Београд Општи управни поступак, управни спор и канцеларијско пословање 151-00-8/2023-03 03.02.2023 Марија Дедовић
Асоцијација правника „АЕПА” Београд Јавне политике 151-00-8/2023-03 03.02.2023 Марија Дедовић
Асоцијација правника „АЕПА” Београд Нормативни процес 151-00-8/2023-03 03.02.2023 Марија Дедовић
Асоцијација правника „АЕПА” Београд Инспекцијски надзор 151-00-8/2023-03 03.02.2023 Марија Дедовић
Асоцијација правника „АЕПА” Београд Превенција корупције 151-00-8/2023-03 03.02.2023 Марија Дедовић
Асоцијација правника „АЕПА” Београд Заштита људских права и тајности података 151-00-8/2023-03 03.02.2023 Марија Дедовић
Асоцијација правника „АЕПА” Београд Управљање људским ресурсима 151-00-8/2023-03 03.02.2023 Марија Дедовић
Асоцијација правника „АЕПА” Београд Управа у служби грађана, е-управа и јавне услуге 151-00-8/2023-03 03.02.2023 Марија Дедовић
Асоцијација правника „АЕПА” Београд Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-8/2023-03 03.02.2023 Марија Дедовић
Асоцијација правника „АЕПА” Београд Локални развој и инвестиције 151-00-8/2023-03 03.02.2023 Марија Дедовић
Асоцијација правника „АЕПА” Београд Пољопривреда и рурални развој 151-00-8/2023-03 03.02.2023 Марија Дедовић
Академија струковних студија Западна Србија Ужице Управљање људским ресурсима 151-00-95/2023-03 02.08.2023 Млађен Вићентић
Академија струковних студија Западна Србија Ужице Финансијско-материјално пословање 151-00-95/2023-03 02.08.2023 Млађен Вићентић
Академија струковних студија Западна Србија Ужице Интерна финансијска контрола и ревизија у јавном сектору 151-00-95/2023-03 02.08.2023 Млађен Вићентић
Академија струковних студија Западна Србија Ужице ИТ послови 151-00-95/2023-03 02.08.2023 Млађен Вићентић
Академија струковних студија Западна Србија Ужице Дигитална писменост 151-00-95/2023-03 02.08.2023 Млађен Вићентић
Академија струковних студија Западна Србија Ужице Управљање подацима 151-00-95/2023-03 02.08.2023 Млађен Вићентић
Академија струковних студија Западна Србија Ужице Вештине руковођења и лични развој 151-00-95/2023-03 02.08.2023 Млађен Вићентић
Академија струковних студија Западна Србија Ужице Комуникација и односи са јавношћу 151-00-95/2023-03 02.08.2023 Млађен Вићентић
Академија струковних студија Западна Србија Ужице Страни језици 151-00-95/2023-03 02.08.2023 Млађен Вићентић
Академија струковних студија Западна Србија Ужице Заштита животне средине 151-00-95/2023-03 02.08.2023 Млађен Вићентић
Академија струковних студија Западна Србија Ужице Безбедност 151-00-95/2023-03 02.08.2023 Млађен Вићентић
Академија струковних студија Западна Србија Ужице Јавне набавке 151-00-96/2023-03 10.01.2024 Млађен Вићентић
Академија струковних студија Западна Србија Ужице Управљање програмима и пројектима и међународном развојном помоћи 151-00-96/2023-03 10.01.2024 Млађен Вићентић
Академија струковних студија Западна Србија Ужице Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-96/2023-03 10.01.2024 Млађен Вићентић
Академија струковних студија Западна Србија Ужице Локални развој и инвестиције 151-00-96/2023-03 10.01.2024 Млађен Вићентић
Академија струковних студија Западна Србија Ужице Пољопривреда и рурални развој 151-00-96/2023-03 10.01.2024 Млађен Вићентић
Висока школа за пословну економију и предузетништво Београд Финансијско-материјално пословање 151-00-97/2023-03 10.01.2024 Слађана Вујичић
Висока школа за пословну економију и предузетништво Београд Интерна финансијска контрола и ревизија у јавном сектору 151-00-97/2023-03 10.01.2024 Слађана Вујичић