Евиденција акредитованих спроводилаца обука

Р.Б. Назив правног лица Седиште Област Број и датум решења о акредитацији   Одговорно лице
1 Фонд ''Европски послови'' АП Војводине  Нови Сад Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/1 од 08.02.2018.    
2 Мокрогорска школа менаџмента доо Мокра Гора Мокра Гора Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/2 од 08.02.2018.    
3 Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд доо Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/3 од 08.02.2018.    
4 Партнери за демократске промене Србија Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/4 од 16.10.2017.    
5 Регионална агенција за развој источне Србије  - РАРИС Зајечар Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/5 од 08.02.2018.    
6 Факултет за примењену екологију Футура Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/6 од 08.02.2018.    
7 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Систем јавне управе 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019.   Данијела Марковић
8 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Управљање у јавној управи 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019.   Данијела Марковић
9 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019.   Данијела Марковић
10 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Е-управа и дигитализација 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019.   Данијела Марковић
11 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019.   Данијела Марковић
12 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Лични развој и вештине 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019.   Данијела Марковић
13 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Страни језици 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019.   Данијела Марковић
14 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Тренинг тренера 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019.   Данијела Марковић
15 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019.   Данијела Марковић
16 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Обављање и развој комуналних делатности 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019.   Данијела Марковић
17 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Друштвене делатности у локалној самоуправи 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019.   Данијела Марковић
18 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Заштита животне средине 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019.   Данијела Марковић
19 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Управљање општинском имовином 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019.   Данијела Марковић
20 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Нормативни процес и уређивање рада органа и служби јединице локалне самоуправе 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019.   Данијела Марковић
21 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Планирање у локалној самоуправи 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019.   Данијела Марковић
22 Београдска отворена школа Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/8 од 16.10.2017.    
23 Универзитет Едуконс Сремска Каменица Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/9 од 22.01.2018.    
24 Регионална агенција за развој Шумадије и Поморавља Крагујевац Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/10 од 22.01.2018.    
25 Регионална развојна агенција Златибор д.о.о.о Ужице Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/11 од 22.01.2018.    
26 Paragraf Lex d.o.o. Нови Сад Нови Сад Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/12 од 22.12.2017.    
27 Регионална развојна агенција „Браничево - Подунавље” д.о.о. Пожаревац Пожаревац Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/13 од 23.01.2018.    
28 Јавно предузеће Службени гласник Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/14 од 22.12.2017.    
29 Регионални центар за  друштвено - економски развој „Банат” Зрењанин Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/15 од 23.01.2018.    
30 Информатика а.д. Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/16 од 22.12.2017.    
31 Центар за развој јабланичког и пчињског округа Лесковац Лесковац Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/17 од 23.01.2018.    
32 Удружење грађана Ромски центар за демократију Бујановац Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/18 од 22.12.2017.    
33 Привредно друштво за послове консалтинга ДЦГ д.о.о. Београд Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/19 од 22.12.2017.    
34 Центар за управљање развојем  доо Нови Сад Нови Сад Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/20 од 22.12.2017.    
35 Институт за погранична подручја Књажевац Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/21 од 22.12.2017.    
36 Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/22 од 22.12.2017.    
37 Национална алијанса за локални економски развој Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/23 од 22.12.2017.    
38 Удружење рачуновођа и ревизора јужне србије Ниш Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/24 од 06.03.2018.    
39 Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/25 од 06.03.2018.    
40 Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/26 од 06.03.2018.    
41 Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/27 од 06.03.2018.    
42 Истраживачки центар за одбрану и безбедност Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/28 од 06.03.2018.    
43 Регионална развојна агенција Бачка доо Нови Сад Нови Сад Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/30 од 13.03.2018.    
44 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању  Ужице Ужице Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/31 од 13.03.2018.    
45 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац Крагујевац Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/32 од 13.03.2018.    
46 Центар за образовање и развој „Мионица” Мионица Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/33 од 14.03.2018.    
47 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Систем јавне управе 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019.   Емина Јовановић
48 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Управљање у јавној управи 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019.   Емина Јовановић
49 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Јавне финансије 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019.   Емина Јовановић
50 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019.   Емина Јовановић
51 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Е-управа и дигитализација 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019.   Емина Јовановић
52 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Лични развој и вештине 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019.   Емина Јовановић
53 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Страни језици 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019.   Емина Јовановић
54 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Тренинг тренера 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019.   Емина Јовановић
55 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019.   Емина Јовановић
56 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Обављање и развој комуналних делатности 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019.   Емина Јовановић
57 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Становање и стамбена подршка 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019.   Емина Јовановић
58 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Друштвене делатности у локалној самоуправи 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019.   Емина Јовановић
59 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Заштита животне средине 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019.   Емина Јовановић
60 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Безбедност у локалној заједници 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019.   Емина Јовановић
61 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Нормативни процес и уређивање рада органа и служби јединице локалне самоуправе 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019.   Емина Јовановић
62 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Планирање у локалној самоуправи 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019.   Емина Јовановић
63 Факултет зa пpaвo, jaвну управу и безбедност, Мегатренд универзитет Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/35 од 14.03.2018.    
64 ЈИСА - Јединствени информатички савез Србије Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/36 од 14.03.2018.    
65 Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Нови Сад Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/37 од 14.03.2018.    
66 GI Group HR Solutions doo Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/38 од 14.03.2018.    
67 Контакт Ниш Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/39 од 14.03.2018.    
68 Центар за менаџмент доо Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/40 до 14.03.2018.    
69 Образовно креативни центар Бор Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/41 од 14.03.2018.    
70 МНГ ЦЕНТАР доо Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/42 oд 14.03.2018.    
71 МСП КОНСАЛТИНГ доо Краљево Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/43 од 14.03.2018.    
72 "KECNET END GREEN ENERGY" D.O.O Нови Пазар Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/44 од 28.03.2018.    
73 Балканска безбедносна мрежа Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/45 од 15.03.2018.    
74 Занатско образовни центар Аџија доо Нови сад Нови Сад Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/46 од 15.03.2018.    
75 Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансијe Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/47 од 15.03.2018.    
76 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак Чачак Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/48 од 15.03.2018.    
77 УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА” -  ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ Сремски Карловци Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/29 од 25.04.2018.    
78 Факултет организационих наука Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-12/2018-03 од 24.09.2018.    
79 Савез учитеља Републике Србије Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-19/2018-03 од 24.09.2018.    
80 Факултет за спорт, Универзитета Унион Никола Тесла Нови Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-7/2018-03 од 24.09.2018.    
81 RADOM HSE SECURITY GROUP DOO Ниш Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-10/2018-03 од 15.10.2018.    
82 Public aktiv doo Београд Јавне финансије 151-00-172/2019-03 од 10.07.2019.   Милица Малетић
83 Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Систем јавне управе 151-00-174/2019-03 од 10.07.2019.   Мила Великци
84 Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Управљање у јавној управи 151-00-174/2019-03 од 10.07.2019.   Мила Великци
85 Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Јавне финансије 151-00-174/2019-03 од 10.07.2019.   Мила Великци
86 Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-174/2019-03 од 10.07.2019.   Мила Великци
87 Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Лични развој и вештине 151-00-174/2019-03 од 10.07.2019.   Мила Великци
88 Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Тренинг тренера 151-00-174/2019-03 од 10.07.2019.   Мила Великци
89 Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-174/2019-03 од 10.07.2019.   Мила Великци
90 Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Систем јавне управе 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019.   Ненад Станојевић
91 Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Управљање у јавној управи 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019.   Ненад Станојевић
92 Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Јавне финансије 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019.   Ненад Станојевић
93 Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019.   Ненад Станојевић
94 Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Е-управа и дигитализација 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019.   Ненад Станојевић
95 Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Лични развој и вештине 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019.   Ненад Станојевић
96 Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Страни језици 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019.   Ненад Станојевић
97 Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Тренинг тренера 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019.   Ненад Станојевић
98 Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019.   Ненад Станојевић
99 Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Обављање и развој комуналних делатности 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019.   Ненад Станојевић
100 Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Друштвене делатности у локалној самоуправи 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019.   Ненад Станојевић
101 Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Заштита животне средине 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019.   Ненад Станојевић
102 Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Безбедност у локалној заједници 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019.   Ненад Станојевић
103 Правни факултет у Нишу Ниш Систем јавне управе 151-00-191/2019-03 од 10.07.2019.   Проф. др Горан Обрадовић
104 Правни факултет у Нишу Ниш Управљање у јавној управи 151-00-191/2019-03 од 10.07.2019.   Проф. др Горан Обрадовић
105 Правни факултет у Нишу Ниш Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-191/2019-03 од 10.07.2019.   Проф. др Горан Обрадовић
106 Правни факултет у Нишу Ниш Е-управа и дигитализација 151-00-191/2019-03 од 10.07.2019.   Проф. др Горан Обрадовић
107 Правни факултет у Нишу Ниш Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-191/2019-03 од 10.07.2019.   Проф. др Горан Обрадовић
108 Правни факултет у Нишу Ниш Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-191/2019-03 од 10.07.2019.   Проф. др Горан Обрадовић
109 Правни факултет у Нишу Ниш Друштвене делатности у локалној самоуправи 151-00-191/2019-03 од 10.07.2019.   Проф. др Горан Обрадовић
110 Правни факултет у Нишу Ниш Безбедност у локалној заједници 151-00-191/2019-03 од 10.07.2019.   Проф. др Горан Обрадовић
111 Глобална мрежа за развој Ћуприја Систем јавне управе 151-00-178/2019-03 од 10.07.2019.   Владимир Ђорђевић
112 Глобална мрежа за развој Ћуприја Управљање у јавној управи 151-00-178/2019-03 од 10.07.2019.   Владимир Ђорђевић
113 Глобална мрежа за развој Ћуприја Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-178/2019-03 од 10.07.2019.   Владимир Ђорђевић
114 Глобална мрежа за развој Ћуприја Лични развој и вештине 151-00-178/2019-03 од 10.07.2019.   Владимир Ђорђевић
115 Глобална мрежа за развој Ћуприја Тренинг тренера 151-00-178/2019-03 од 10.07.2019.   Владимир Ђорђевић
116 Глобална мрежа за развој Ћуприја Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-178/2019-03 од 10.07.2019.   Владимир Ђорђевић
117 Глобална мрежа за развој Ћуприја Планирање у локалној самоуправи 151-00-178/2019-03 од 10.07.2019.   Владимир Ђорђевић
118 Академија за јавне набавке доо Београд Београд Јавне финансије 151-00-175/2019-03 од 10.07.2019.   Ана Бачлија
119 Висока школа струковних студија за економију и управу Вождовац Планирање у локалној самоуправи 151-00-177/2019-03 од 10.07.2019.   Слободан Словић
120 Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Систем јавне управе 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019.   Небојша Шаркић
121 Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Управљање у јавној управи 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019.   Небојша Шаркић
122 Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Јавне финансије 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019.   Небојша Шаркић
123 Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Е-управа и дигитализација 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019.   Небојша Шаркић
124 Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019.   Небојша Шаркић
125 Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Страни језици 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019.   Небојша Шаркић
126 Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Становање и стамбена подршка 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019.   Небојша Шаркић
127 Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Друштвене делатности у локалној самоуправи 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019.   Небојша Шаркић
128 Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Заштита животне средине 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019.   Небојша Шаркић
129 Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Управљање општинском имовином 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019.   Небојша Шаркић
130 Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Безбедност у локалној заједници 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019.   Небојша Шаркић
131 Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Нормативни процес и уређивање рада органа и служби јединице локалне самоуправе 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019.   Небојша Шаркић
132 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Систем јавне управе 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019.   Татјана Варју Потребић
133 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Управљање у јавној управи 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019.   Татјана Варју Потребић
134 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Јавне финансије 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019.   Татјана Варју Потребић
135 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019.   Татјана Варју Потребић
136 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Е-управа и дигитализација 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019.   Татјана Варју Потребић
137 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019.   Татјана Варју Потребић
138 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Лични развој и вештине 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019.   Татјана Варју Потребић
139 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Тренинг тренера 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019.   Татјана Варју Потребић
140 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019.   Татјана Варју Потребић
141 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Обављање и развој комуналних делатности 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019.   Татјана Варју Потребић
142 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Становање и стамбена подршка 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019.   Татјана Варју Потребић
143 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Заштита животне средине 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019.   Татјана Варју Потребић
144 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Пољопривреда и рурални развој 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019.   Татјана Варју Потребић
145 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Управљање општинском имовином 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019.   Татјана Варју Потребић
146 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Планирање у локалној самоуправи 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019.   Татјана Варју Потребић
147 Канцеларија за буџетско и финансијско пословање - Public finance office Нови Сад Јавне финансије 151-00-173/2019-03 од 10.07.2019.   Емилија Бугарски
148 Канцеларија за буџетско и финансијско пословање - Public finance office Нови Сад Лични развој и вештине 151-00-173/2019-03 од 10.07.2019.   Емилија Бугарски
149 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар Нови Пазар Систем јавне управе 151-00-186/2019-03 од 10.07.2019.   Хајрудин Хајровић
150 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар Нови Пазар Јавне финансије 151-00-186/2019-03 од 10.07.2019.   Хајрудин Хајровић
151 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар Нови Пазар Пољопривреда и рурални развој 151-00-186/2019-03 од 10.07.2019.   Хајрудин Хајровић
152 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар Нови Пазар Планирање у локалној самоуправи 151-00-186/2019-03 од 10.07.2019.   Хајрудин Хајровић
153 Висока струковна школа за предузетништво Београд Систем јавне управе 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019.   Владимир Маринковић
154 Висока струковна школа за предузетништво Београд Управљање у јавној управи 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019.   Владимир Маринковић
155 Висока струковна школа за предузетништво Београд Јавне финансије 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019.   Владимир Маринковић
156 Висока струковна школа за предузетништво Београд Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019.   Владимир Маринковић
157 Висока струковна школа за предузетништво Београд Лични развој и вештине 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019.   Владимир Маринковић
158 Висока струковна школа за предузетништво Београд Заштита животне средине 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019.   Владимир Маринковић
159 Висока струковна школа за предузетништво Београд Пољопривреда и рурални развој 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019.   Владимир Маринковић
160 Висока струковна школа за предузетништво Београд Безбедност у локалној заједници 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019.   Владимир Маринковић
161 Висока струковна школа за предузетништво Београд Планирање у локалној самоуправи 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019.   Владимир Маринковић
162 Висока школа социјалног рада Београд Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-188/2019-03 од 10.07.2019.   Владимир Илић
163 Висока школа социјалног рада Београд Лични развој и вештине 151-00-188/2019-03 од 10.07.2019.   Владимир Илић
164 Грађанске иницијативе Београд Систем јавне управе 151-00-179/2019-03 од 10.07.2019.   Маја Стојановић
165 Грађанске иницијативе Београд Јавне финансије 151-00-179/2019-03 од 10.07.2019.   Маја Стојановић
166 Грађанске иницијативе Београд Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-179/2019-03 од 10.07.2019.   Маја Стојановић
167 Грађанске иницијативе Београд Лични развој и вештине 151-00-179/2019-03 од 10.07.2019.   Маја Стојановић
168 Грађанске иницијативе Београд Тренинг тренера 151-00-179/2019-03 од 10.07.2019.   Маја Стојановић
169 Грађанске иницијативе Београд Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-179/2019-03 од 10.07.2019.   Маја Стојановић
170 Грађанске иницијативе Београд Планирање у локалној самоуправи 151-00-179/2019-03 од 10.07.2019.   Маја Стојановић