Евиденција акредитованих спроводилаца обука

Р.Б. Назив правног лица Седиште Област Број и датум решења о акредитацији Одговорно лице
1 Фонд ''Европски послови'' АП Војводине Нови Сад Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/1 од 08.02.2018.  
2 Мокрогорска школа менаџмента доо Мокра Гора Мокра Гора Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/2 од 08.02.2018.  
3 Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд доо Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/3 од 08.02.2018.  
4 Партнери за демократске промене Србија Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/4 од 16.10.2017.  
5 Регионална агенција за развој источне Србије - РАРИС Зајечар Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/5 од 08.02.2018.  
6 Факултет за примењену екологију Футура Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/6 од 08.02.2018.  
7 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Систем јавне управе 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
8 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Управљање у јавној управи 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
9 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
10 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Е-управа и дигитализација 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
11 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
12 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Лични развој и вештине 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
13 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Страни језици 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
14 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Тренинг тренера 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
15 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
16 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Обављање и развој комуналних делатности 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
17 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Друштвене делатности у локалној самоуправи 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
18 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Заштита животне средине 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
19 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Управљање општинском имовином 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
20 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Нормативни процес и уређивање рада органа и служби јединице локалне самоуправе 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
21 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Ниш Планирање у локалној самоуправи 151-00-185/2019-03 од 10.07.2019. Данијела Марковић
22 Београдска отворена школа Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/8 од 16.10.2017.  
23 Универзитет Едуконс Сремска Каменица Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/9 од 22.01.2018.  
24 Рефионална агенција за развој Шумадије и Поморавља Крагујевац Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/10 од 22.01.2018.  
25 Регионална развојна агенција Златибор д.о.о.о Ужице Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/11 од 22.01.2018.  
26 Paragraf Lex d.o.o. Нови Сад Нови Сад Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/12 од 22.12.2017.  
27 Регионална развојна агенција „Браничево - Подунавље” д.о.о. Пожаревац Пожаревац Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/13 од 23.01.2018.  
28 Јавно предузеће Службени гласник Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/14 од 22.12.2017.  
29 Регионални центар за друштвено - економски развој „Банат” Зрењанин Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/15 од 23.01.2018.  
30 Информатика а.д. Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/16 од 22.12.2017.  
31 Центар за развој јабланичког и пчињског округа Лесковац Лесковац Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/17 од 23.01.2018.  
32 Удружење грађана Ромски центар за демократију Бујановац Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/18 од 22.12.2017.  
33 Привредно друштво за послове консалтинга ДЦГ д.о.о. Београд Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/19 од 22.12.2017.  
34 Центар за управљање развојем доо Нови Сад Нови Сад Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/20 од 22.12.2017.  
35 Институт за погранична подручја Књажевац Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/21 од 22.12.2017.  
36 Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/22 од 22.12.2017.  
37 Национална алијанса за локални економски развој Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/23 од 22.12.2017.  
38 Удружење рачуновођа и ревизора јужне србије Ниш Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/24 од 06.03.2018.  
39 Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/25 од 06.03.2018.  
40 Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/26 од 06.03.2018.  
41 Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/27 од 06.03.2018.  
42 Истраживачки центар за одбрану и безбедност Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/28 од 06.03.2018.  
43 Регионална развојна агенција Бачка доо Нови Сад Нови Сад Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/30 од 13.03.2018.  
44 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Ужице Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/31 од 13.03.2018.  
45 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац Крагујевац Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/32 од 13.03.2018.  
46 Центар за образовање и развој „Мионица” Мионица Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/33 од 14.03.2018.  
47 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Систем јавне управе 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
48 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Управљање у јавној управи 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
49 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Јавне финансије 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
50 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
51 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Е-управа и дигитализација 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
52 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Лични развој и вештине 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
53 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Страни језици 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
54 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Тренинг тренера 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
55 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
56 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Обављање и развој комуналних делатности 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
57 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Становање и стамбена подршка 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
58 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Друштвене делатности у локалној самоуправи 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
59 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Заштита животне средине 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
60 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Безбедност у локалној заједници 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
61 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Нормативни процес и уређивање рада органа и служби јединице локалне самоуправе 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
62 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Лесковац Планирање у локалној самоуправи 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. Емина Јовановић
63 Факултет зa пpaвo, jaвну управу и безбедност, Мегатренд универзитет Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/35 од 14.03.2018.  
64 ЈИСА - Јединствени информатички савез Србије Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/36 од 14.03.2018.  
65 Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Нови Сад Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/37 од 14.03.2018.  
66 GI Group HR Solutions doo Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/38 од 14.03.2018.  
67 Контакт Ниш Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/39 од 14.03.2018.  
68 Центар за менаџмент доо Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/40 до 14.03.2018.  
69 Образовно креативни центар Бор Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/41 од 14.03.2018.  
70 МНГ ЦЕНТАР доо Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/42 oд 14.03.2018.  
71 МСП КОНСАЛТИНГ доо Краљево Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/43 од 14.03.2018.  
72 "KECNET END GREEN ENERGY" D.O.O Нови Пазар Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/44 од 28.03.2018.  
73 Балканска безбедносна мрежа Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/45 од 15.03.2018.  
74 Занатско образовни центар Аџија доо Нови сад Нови Сад Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/46 од 15.03.2018.  
75 Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансијe Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/47 од 15.03.2018.  
76 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак Чачак Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/48 од 15.03.2018.  
77 УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА” - ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ Сремски Карловци Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-23/2017-13/29 од 25.04.2018.  
78 Факултет организационих наука Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-12/2018-03 од 24.09.2018.  
79 Савез учитеља Републике Србије Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-19/2018-03 од 24.09.2018.  
80 Факултет за спорт, Универзитета Унион Никола Тесла Нови Београд Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-7/2018-03 од 24.09.2018.  
81 RADOM HSE SECURITY GROUP DOO Ниш Рок важења акредитације 25.12.2020. године 151-00-10/2018-03 од 15.10.2018.  
82 Public aktiv doo Београд Јавне финансије 151-00-172/2019-03 од 10.07.2019. Милица Малетић
83 Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Систем јавне управе 151-00-174/2019-03 од 10.07.2019. Мила Великци
84 Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Управљање у јавној управи 151-00-174/2019-03 од 10.07.2019. Мила Великци
85 Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Јавне финансије 151-00-174/2019-03 од 10.07.2019. Мила Великци
86 Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-174/2019-03 од 10.07.2019. Мила Великци
87 Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Лични развој и вештине 151-00-174/2019-03 од 10.07.2019. Мила Великци
88 Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Тренинг тренера 151-00-174/2019-03 од 10.07.2019. Мила Великци
89 Vizija Solution doo Нови Сад Нови Сад Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-174/2019-03 од 10.07.2019. Мила Великци
90 Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Систем јавне управе 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019. Ненад Станојевић
91 Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Управљање у јавној управи 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019. Ненад Станојевић
92 Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Јавне финансије 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019. Ненад Станојевић
93 Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019. Ненад Станојевић
94 Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Е-управа и дигитализација 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019. Ненад Станојевић
95 Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Лични развој и вештине 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019. Ненад Станојевић
96 Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Страни језици 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019. Ненад Станојевић
97 Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Тренинг тренера 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019. Ненад Станојевић
98 Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019. Ненад Станојевић
99 Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Обављање и развој комуналних делатности 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019. Ненад Станојевић
100 Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Друштвене делатности у локалној самоуправи 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019. Ненад Станојевић
101 Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Заштита животне средине 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019. Ненад Станојевић
102 Центар за стручно усавршавање Крушевац Крушевац Безбедност у локалној заједници 151-00-183/2019-03 од 10.07.2019. Ненад Станојевић
103 Правни факултет у Нишу Ниш Систем јавне управе 151-00-191/2019-03 од 10.07.2019. Проф. др Горан Обрадовић
104 Правни факултет у Нишу Ниш Управљање у јавној управи 151-00-191/2019-03 од 10.07.2019. Проф. др Горан Обрадовић
105 Правни факултет у Нишу Ниш Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-191/2019-03 од 10.07.2019. Проф. др Горан Обрадовић
106 Правни факултет у Нишу Ниш Е-управа и дигитализација 151-00-191/2019-03 од 10.07.2019. Проф. др Горан Обрадовић
107 Правни факултет у Нишу Ниш Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-191/2019-03 од 10.07.2019. Проф. др Горан Обрадовић
108 Правни факултет у Нишу Ниш Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-191/2019-03 од 10.07.2019. Проф. др Горан Обрадовић
109 Правни факултет у Нишу Ниш Друштвене делатности у локалној самоуправи 151-00-191/2019-03 од 10.07.2019. Проф. др Горан Обрадовић
110 Правни факултет у Нишу Ниш Безбедност у локалној заједници 151-00-191/2019-03 од 10.07.2019. Проф. др Горан Обрадовић
111 Глобална мрежа за развој Ћуприја Систем јавне управе 151-00-178/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Ђорђевић
112 Глобална мрежа за развој Ћуприја Управљање у јавној управи 151-00-178/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Ђорђевић
113 Глобална мрежа за развој Ћуприја Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-178/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Ђорђевић
114 Глобална мрежа за развој Ћуприја Лични развој и вештине 151-00-178/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Ђорђевић
115 Глобална мрежа за развој Ћуприја Тренинг тренера 151-00-178/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Ђорђевић
116 Глобална мрежа за развој Ћуприја Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-178/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Ђорђевић
117 Глобална мрежа за развој Ћуприја Планирање у локалној самоуправи 151-00-178/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Ђорђевић
118 Академија за јавне набавке доо Београд Београд Јавне финансије 151-00-175/2019-03 од 10.07.2019. Ана Бачлија
119 Висока школа струковних студија за економију и управу Вождовац Планирање у локалној самоуправи 151-00-177/2019-03 од 10.07.2019. Слободан Словић
120 Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Систем јавне управе 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019. Небојша Шаркић
121 Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Управљање у јавној управи 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019. Небојша Шаркић
122 Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Јавне финансије 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019. Небојша Шаркић
123 Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Е-управа и дигитализација 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019. Небојша Шаркић
124 Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019. Небојша Шаркић
125 Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Страни језици 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019. Небојша Шаркић
126 Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Становање и стамбена подршка 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019. Небојша Шаркић
127 Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Друштвене делатности у локалној самоуправи 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019. Небојша Шаркић
128 Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Заштита животне средине 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019. Небојша Шаркић
129 Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Управљање општинском имовином 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019. Небојша Шаркић
130 Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Безбедност у локалној заједници 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019. Небојша Шаркић
131 Правни факултет Универзитета УНИОН у Београду Београд Нормативни процес и уређивање рада органа и служби јединице локалне самоуправе 151-00-192/2019-03 од 10.07.2019. Небојша Шаркић
132 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Систем јавне управе 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
133 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Управљање у јавној управи 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
134 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Јавне финансије 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
135 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
136 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Е-управа и дигитализација 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
137 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
138 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Лични развој и вештине 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
139 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Тренинг тренера 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
140 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
141 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Обављање и развој комуналних делатности 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
142 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Становање и стамбена подршка 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
143 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Заштита животне средине 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
144 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Пољопривреда и рурални развој 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
145 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Управљање општинском имовином 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
146 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа Кањижа Планирање у локалној самоуправи 151-00-182/2019-03 од 10.07.2019. Татјана Варју Потребић
147 Канцеларија за буџетско и финансијско пословање - Public finance office Нови Сад Јавне финансије 151-00-173/2019-03 од 10.07.2019. Емилија Бугарски
148 Канцеларија за буџетско и финансијско пословање - Public finance office Нови Сад Лични развој и вештине 151-00-173/2019-03 од 10.07.2019. Емилија Бугарски
149 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар Нови Пазар Систем јавне управе 151-00-186/2019-03 од 10.07.2019. Хајрудин Хајровић
150 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар Нови Пазар Јавне финансије 151-00-186/2019-03 од 10.07.2019. Хајрудин Хајровић
151 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар Нови Пазар Пољопривреда и рурални развој 151-00-186/2019-03 од 10.07.2019. Хајрудин Хајровић
152 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар Нови Пазар Планирање у локалној самоуправи 151-00-186/2019-03 од 10.07.2019. Хајрудин Хајровић
153 Висока струковна школа за предузетништво Београд Систем јавне управе 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Маринковић
154 Висока струковна школа за предузетништво Београд Управљање у јавној управи 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Маринковић
155 Висока струковна школа за предузетништво Београд Јавне финансије 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Маринковић
156 Висока струковна школа за предузетништво Београд Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Маринковић
157 Висока струковна школа за предузетништво Београд Лични развој и вештине 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Маринковић
158 Висока струковна школа за предузетништво Београд Заштита животне средине 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Маринковић
159 Висока струковна школа за предузетништво Београд Пољопривреда и рурални развој 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Маринковић
160 Висока струковна школа за предузетништво Београд Безбедност у локалној заједници 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Маринковић
161 Висока струковна школа за предузетништво Београд Планирање у локалној самоуправи 151-00-176/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Маринковић
162 Висока школа социјалног рада Београд Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-188/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Илић
163 Висока школа социјалног рада Београд Лични развој и вештине 151-00-188/2019-03 од 10.07.2019. Владимир Илић
164 Грађанске иницијативе Београд Систем јавне управе 151-00-179/2019-03 од 10.07.2019. Маја Стојановић
165 Грађанске иницијативе Београд Јавне финансије 151-00-179/2019-03 од 10.07.2019. Маја Стојановић
166 Грађанске иницијативе Београд Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-179/2019-03 од 10.07.2019. Маја Стојановић
167 Грађанске иницијативе Београд Лични развој и вештине 151-00-179/2019-03 од 10.07.2019. Маја Стојановић
168 Грађанске иницијативе Београд Тренинг тренера 151-00-179/2019-03 од 10.07.2019. Маја Стојановић
169 Грађанске иницијативе Београд Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-179/2019-03 од 10.07.2019. Маја Стојановић
170 Грађанске иницијативе Београд Планирање у локалној самоуправи 151-00-179/2019-03 од 10.07.2019. Маја Стојановић
171 Горица Милошевић - ПР БИЗКОН Београд Лични развој и вештине 151-00-7/2020-03 од 05.03.2020. Горица Милошевић
172 Горица Милошевић - ПР БИЗКОН Београд Тренинг тренера 151-00-7/2020-03 од 05.03.2020. Горица Милошевић
173 Лела Ликар - ПР остало образовање ЕНТЕР ЦКС Пожаревац Систем јавне управе 151-00-10/2020-03 од 05.03.2020. Лела Ликар
174 Лела Ликар - ПР остало образовање ЕНТЕР ЦКС Пожаревац Управљање у јавној управи 151-00-10/2020-03 од 05.03.2020. Лела Ликар
175 Лела Ликар - ПР остало образовање ЕНТЕР ЦКС Пожаревац Лични развој и вештине 151-00-10/2020-03 од 05.03.2020. Лела Ликар
176 Лела Ликар - ПР остало образовање ЕНТЕР ЦКС Пожаревац Планирање у локалној самоуправи 151-00-10/2020-03 од 05.03.2020. Лела Ликар
177 Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду Нови Сад Пољопривреда и рурални развој 151-00-12/2020-03 од 05.03.2020. Недељко Тица
178 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - Смедерево Смедерево Систем јавне управе 151-00-13/2020-03 од 05.03.2020. Љиљана Животић-Живановић
179 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - Смедерево Смедерево Управљање у јавној управи 151-00-13/2020-03 од 05.03.2020. Љиљана Животић-Живановић
180 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - Смедерево Смедерево Јавне финансије 151-00-13/2020-03 од 05.03.2020. Љиљана Животић-Живановић
181 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - Смедерево Смедерево Е-управа и дигитализација 151-00-13/2020-03 од 05.03.2020. Љиљана Животић-Живановић
182 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - Смедерево Смедерево Лични развој и вештине 151-00-13/2020-03 од 05.03.2020. Љиљана Животић-Живановић
183 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - Смедерево Смедерево Планирање у локалној самоуправи 151-00-13/2020-03 од 05.03.2020. Љиљана Животић-Живановић
184 Центар за образовање Крагујевац Крагујевац Управљање у јавној управи 151-00-14/2020-03 од 05.03.2020. Никола Спасић
185 Центар за образовање Крагујевац Крагујевац Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-14/2020-03 од 05.03.2020. Никола Спасић
186 Центар за образовање Крагујевац Крагујевац Лични развој и вештине 151-00-14/2020-03 од 05.03.2020. Никола Спасић
187 Центар за образовање Крагујевац Крагујевац Тренинг тренера 151-00-14/2020-03 од 05.03.2020. Никола Спасић
188 Центар за образовање Крагујевац Крагујевац Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-14/2020-03 од 05.03.2020. Никола Спасић
189 Центар за образовање Крагујевац Крагујевац Заштита животне средине 151-00-14/2020-03 од 05.03.2020. Никола Спасић
190 Центар за образовање Крагујевац Крагујевац Пољопривреда и рурални развој 151-00-14/2020-03 од 05.03.2020. Никола Спасић
191 Центар за образовање Крагујевац Крагујевац Планирање у локалној самоуправи 151-00-14/2020-03 од 05.03.2020. Никола Спасић
192 Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Систем јавне управе 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
193 Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Управљање у јавној управи 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
194 Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Јавне финансије 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
195 Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
196 Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Е-управа и дигитализација 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
197 Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Лични развој и вештине 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
198 Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Тренинг тренера 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
199 Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
200 Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Заштита животне средине 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
201 Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Пољопривреда и рурални развој 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
202 Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Управљање општинском имовином 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
203 Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Безбедност у локалној заједници 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
204 Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Нормативни процес и уређивање рада органа и служби јединице локалне самоуправе 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
205 Центар за стручно усавршавање Кикинда Кикинда Планирање у локалној самоуправи 151-00-15/2020-03 од 05.03.2020. Дејан Карановић
206 Центар за стручно усавршавање Чачак Чачак Управљање у јавној управи 151-00-16/2020-03 од 05.03.2020. Тања Аћимовић
207 Центар за стручно усавршавање Чачак Чачак Лични развој и вештине 151-00-16/2020-03 од 05.03.2020. Тања Аћимовић
208 Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Систем јавне управе 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
209 Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Управљање у јавној управи 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
210 Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Јавне финансије 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
211 Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
212 Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Е-управа и дигитализација 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
213 Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
214 Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Лични развој и вештине 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
215 Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Страни језици 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
216 Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Тренинг тренера 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
217 Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
218 Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Обављање и развој комуналних делатности 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
219 Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Становање и стамбена подршка 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
220 Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Друштвене делатности у локалној самоуправи 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
221 Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Заштита животне средине 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
222 Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Пољопривреда и рурални развој 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
223 Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Безбедност у локалној заједници 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
224 Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Нормативни процес и уређивање рада органа и служби јединице локалне самоуправе 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
225 Центар за стручно усавршавање Шабац Шабац Планирање у локалној самоуправи 151-00-17/2020-03 од 05.03.2020. Бранко Филиповић
226 Институт за економску дипломатију Београд Јавне финансије 151-00-18/2020-03 од 05.03.2020. Мирослав Раичевић
227 Институт за економску дипломатију Београд Лични развој и вештине 151-00-18/2020-03 од 05.03.2020. Мирослав Раичевић
228 Институт за економску дипломатију Београд Нормативни процес и уређивање рада органа и служби јединице локалне самоуправе 151-00-18/2020-03 од 05.03.2020. Мирослав Раичевић
229 Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу Крагујевац Систем јавне управе 151-00-20/2020-03 од 05.03.2020. Драган Вујисић
230 Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу Крагујевац Управљање у јавној управи 151-00-20/2020-03 од 05.03.2020. Драган Вујисић
231 Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу Крагујевац Јавне финансије 151-00-20/2020-03 од 05.03.2020. Драган Вујисић
232 Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу Крагујевац Е-управа и дигитализација 151-00-20/2020-03 од 05.03.2020. Драган Вујисић
233 Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу Крагујевац Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-20/2020-03 од 05.03.2020. Драган Вујисић
234 Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу Крагујевац Друштвене делатности у локалној самоуправи 151-00-20/2020-03 од 05.03.2020. Драган Вујисић
235 Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу Крагујевац Нормативни процес и уређивање рада органа и служби јединице локалне самоуправе 151-00-20/2020-03 од 05.03.2020. Драган Вујисић
236 Факултет безбедности, Универзитет у Београду Београд Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-21/2020-03 од 12.03.2020. Зоран Јефтић
237 Факултет безбедности, Универзитет у Београду Београд Лични развој и вештине 151-00-21/2020-03 од 12.03.2020. Зоран Јефтић
238 Факултет безбедности, Универзитет у Београду Београд Страни језици 151-00-21/2020-03 од 12.03.2020. Зоран Јефтић
239 Факултет безбедности, Универзитет у Београду Београд Тренинг тренера 151-00-21/2020-03 од 12.03.2020. Зоран Јефтић
240 Факултет безбедности, Универзитет у Београду Београд Заштита животне средине 151-00-21/2020-03 од 12.03.2020. Зоран Јефтић
241 Факултет безбедности, Универзитет у Београду Београд Безбедност у локалној заједници 151-00-21/2020-03 од 12.03.2020. Зоран Јефтић
242 Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Систем јавне управе 151-00-22/2020-03 од 05.03.2020. Драган Симић
243 Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Управљање у јавној управи 151-00-22/2020-03 од 05.03.2020. Драган Симић
244 Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Јавне финансије 151-00-22/2020-03 од 05.03.2020. Драган Симић
245 Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ 151-00-22/2020-03 од 05.03.2020. Драган Симић
246 Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Е-управа и дигитализација 151-00-22/2020-03 од 05.03.2020. Драган Симић
247 Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Европске интеграције и међународна сарадња 151-00-22/2020-03 од 05.03.2020. Драган Симић
248 Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Страни језици 151-00-22/2020-03 од 05.03.2020. Драган Симић
249 Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи 151-00-22/2020-03 од 05.03.2020. Драган Симић
250 Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Друштвене делатности у локалној самоуправи 151-00-22/2020-03 од 05.03.2020. Драган Симић
251 Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Заштита животне средине 151-00-22/2020-03 од 05.03.2020. Драган Симић
252 Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Београд Безбедност у локалној заједници 151-00-22/2020-03 од 05.03.2020. Драган Симић
253 Филолошки факултет, Универзитет у Београду Београд Страни језици 151-00-23/2020-03 од 05.03.2020. Проф. др Љиљана Марковић