Попуњеност радних места

На основу члана 8. Уредбе о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 159/2020), Национална академија за јавну управу објављује податке о броју запослених и радно ангажованих лица: