Основне информације

Акредитација је поступак у коме се утврђује испуњеност услова за реализацију програма стручног усавршавања у јавној управи. Циљ акредитације је обезбеђивање најбољих предавача и других реализатора и спроводиоца програма који поседују релевантно искуство, знање и вештине у стручним областима за које се спроводе обуке.

Селекцију и акредитацију  предавача и других реализатора и спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи спроводи Национална академија за јавну управу.

 

Реализатори

Одлуке о упису у Сталну листу предавача и других реализатора обука лица која су се налазила на евиденцијама предавача и других реализатора односно која су акредитована применом претходно важећих прописа а која задржавају свој статус до истека рока до кога морају проћи поступак акредитације сагласно важећим прописима. За лица која су се налазила на евиденцији Службе за управљање кадровима рок истиче 27.10.2020. године а за лица која су акредитована по јавном позиву Министарства државне управе и локалне самоуправе из 2017 године рок истиче 25.12.2020. године.

 

Спроводиоци

Лица која се налазе у Евиденцији акредитованих спроводилаца обука а која су акредитована по претходно важећим прописима (по јавном позиву Министарства државне управе и локалне самоуправе из 2017. године) задржавају свој статус до 25.12.2020. године.

 

 

Упутство за акредитацију реализатора

 

Упутство за акредитацију спроводилаца

 

Често постављана питања

1. Како се акредитовати?

Акредитација се врши искључиво по објављеном јавном позиву.

 

2. Када се објављују јавни позиви?

Јавни позив се објављује најмање два пута годишње на сајту Националне академије за јавну управу, Министарства државне управе и локалне самоуправе и Порталу Е-Управе и рок за пријаве је најмање 30 дана.

 

3. Како се подноси пријава?

Пријаве се подносе искључиво електронским путем преко Портала Е-Управа.

 

4. Да ли је акредитација временски ограничена?

Све акредитације које ће бити додељене по јавним позивима Националне академије за јавну управу ће бити неограниченог временског трајања, односно докле год акредитовани испуњава прописане услове из Уредбе о акредитацији, начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи.

Лица која су, по прописима који су се примењивали до дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, број 94/17) и Закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 113/17), одлуком надлежног органа, стекла статус лица која спроводе програме, односно статус реализатора програма (предавача, ментора, коуча и сл.) и акредитована или на други начин овлашћена да учествују у спровођењу, односно реализацији програма и која се налазе на постојећим листама лица овлашћених за спровођење, односно реализацију програма, које воде надлежни органи, задржавају стечени статус и настављају да спроводе, односно реализују програме на којима јесу или на којима буду ангажовани, док не буду акредитовани и уписани у Сталну листу реализатора, односно Евиденцију спроводилаца обука, у складу са одредбама Уредбе. Наведена лица уписују се у Сталну листу реализатора и Евиденцију спроводилаца обука, на основу података о стеченом статусу из евиденција које су водили надлежни органи до ступања на снагу наведених закона.

За лица која су се налазила на листи реализатора програма коју је водила Служба за управљање кадровима, на основу евиденција реализатора програма стручног усавршавања изабраних и ангажованих сагласно члану 26. Уредбе о стручном усавршавању државних службеника („Службени гласник РС”, број 25/15), рок важења акредитације у области за коју сте стекли статус реализатора је до 27.10.2020. године.

За лица која су акредитована од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе или Националне академије за јавну управу а по Јавном позиву за акредитацију физичких лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе које је 2017. године расписало Министарство државне управе и локалне самоуправе, рок важења акредитације у области за коју сте стекли статус реализатора је до 25.12.2020. године.

 

5. За коју област сам акредитован и који је мој ИБР број?

Области стручног усавршавања за коју се врше акредитације и додељени ИБР можете пронаћи на линку Листа акредитованих предавача и других реализатора обука

 

6. Да ли се могу пријавити за више тема у оквиру области стручног усавршавања за коју сам добио позив за учешће на интерном конкурсу?

Да, можете се пријавити за једну или више тема/обука на списку који сте добили у оквиру области стручног усавршавања за коју сте акредитовани односно уписани у Сталну листу предавача и других реализатора обука, за које сматрате да сте компетентни да будете реализатор.

 

7. Како се у поступку акредитације реализатора доставља доказ о успешно завршеном програму обуке предавача у организацији Националне академије за јавну управу са обука одржаних током 2020. године за које још нису уручени сертификати?

Уколико сте у организацији Националне академије за јавну управу током 2020. године похађали Обуку за предавача – напредни ниво, достављате нам изјаву у којој ћете назначити када сте похађали и успешно завршили поменуту обуку са захтевом да ту чињеницу утврдимо увидом у податке из службене евиденције. Наведену изјаву достављате приликом попуњавања пријаве за акредитацију реализатора на порталу еУправе, у оквиру адекватног поља за прилагање доказа „Исправа/е којима се утврђује успех у програму обуке предавача.