Основне информације

Акредитација је поступак у коме се утврђује испуњеност услова за реализацију програма стручног усавршавања у јавној управи. Циљ акредитације је обезбеђивање најбољих предавача и других реализатора и спроводиоца програма који поседују релевантно искуство, знање и вештине у стручним областима за које се спроводе обуке.

Селекцију и акредитацију  предавача и других реализатора и спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи спроводи Национална академија за јавну управу.

 

 

Упутство за акредитацију реализатора

 

Упутство за акредитацију спроводилаца

 

Често постављана питања

1. Како се акредитовати?

Акредитација се врши искључиво по објављеном јавном позиву.

 

2. Када се објављују јавни позиви?

Јавни позив се објављује најмање два пута годишње на сајту Националне академије за јавну управу, Министарства државне управе и локалне самоуправе и Порталу Е-Управе и рок за пријаве је најмање 30 дана.

 

3. Како се подноси пријава?

Пријаве се подносе искључиво електронским путем преко Портала Е-Управа.

 

4. Да ли је акредитација временски ограничена?

Све  акредитације које су додељене по јавним позивима националне академије за јавну управу су неограниченог временског трајања, односно докле год акредитовани испуњава прописане услове из  Уредбе о akредитацији, начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма сручног усавршавања у јавној управи.

Лица која су, по прописима који су се примењивали до дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, број 113/17), одлуком надлежног органа, стекла статус лица која спроводе програме, односно статус реализатора програма (предавача, ментора, коуча и сл) и акредитована или на други начин овлашћена да учествују у спровођењу, односно реализацији програма и која се налазе на постојећим листама лица овлашћених за спровођење, односно реализацију програма, које воде надлежни органи, задржала су стечени статус и наставила су да спроводе, односно реализују програме на којима су били ангажовани, док нису били акредитовани и уписани у Сталну листу реализатора, односно Евиденцију спроводилаца обука, у складу са одредбама Уредбе. Наведена лица су уписана у Сталну листу реализатора и Евиденцију спроводилаца обука, на основу података о стеченом статусу из евиденција које су водили надлежни органи до ступања на снагу наведених закона.

За лица која су се налазила на листи реализатора програма коју је водила Служба за управљање кадровима, на основу евиденција реализатора програма стручног усавршавања изабраних и ангажованих сагласно члану 26. Уредбе о стручном усавршавању државних службеника („Службени гласник РС”, број 25/15), рок важења акредитације у области за коју сте стекли статус реализатора је био до 27.10.2020. године.

За лица која су акредитована од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе или Националне академије за јавну управу а по Јавном позиву за акредитацију физичких лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе које је 2017. године расписало Министарство државне управе и локалне самоуправе, рок важења акредитације у области за коју сте стекли статус реализатора је био до 25.12.2020. године.

 

5. За коју област сам акредитован и који је мој ИБР број?

Области стручног усавршавања за коју се врше акредитације и додељени ИБР можете пронаћи на линку Листа акредитованих предавача и других реализатора обука

 

6. Да ли се могу пријавити за више тема у оквиру области стручног усавршавања за коју сам добио позив за учешће на интерном конкурсу?

Да, можете се пријавити за једну или више тема/обука на списку који сте добили у оквиру области стручног усавршавања за коју сте акредитовани односно уписани у Сталну листу предавача и других реализатора обука, за које сматрате да сте компетентни да будете реализатор.

 

7. Како се у поступку акредитације реализатора доставља доказ о успешно завршеном програму обуке предавача у организацији Националне академије за јавну управу за које још нису уручени сертификати?

Уколико сте у организацији Националне академије за јавну управу похађали Обуку за предавача – напредни ниво, достављате нам изјаву у којој ћете назначити када сте похађали и успешно завршили поменуту обуку са захтевом да ту чињеницу утврдимо увидом у податке из службене евиденције. Наведену изјаву достављате приликом попуњавања пријаве за акредитацију реализатора на порталу еУправе, у оквиру адекватног поља за прилагање доказа „Исправа/е којима се утврђује успех у програму обуке предавача".

 

8. Портал еУправа ми не дозвољава да приложим документацију, како то да решим?

Да бисте несметано могли да покренете услугу на порталу еУправа, потребно је да на рачунару инсталирате најновију верзију Internet Explorera и да преко њега отворите портал еУправа. На последњем кораку, где се врши прилагање документације, имаћете приказ као на слици испод.