Именик НАЈУ

Национална академија за јавну управу

Влада Републике Србије

Адреса за слање поште:  Палата Србија, источно крило, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд

Адреса тренинг центра:  Војводе Степе 51, 11010 Београд

Телефон: 011-7357-100; 011-7357-101

Електронска пошта: office@napa.gov.rs

 

Информације о обукама: 011-7357-120; obuke@napa.gov.rs

Акредитација реализатора: 011-7357-116; akreditacija@napa.gov.rs

Развој програма стручног усавршавања: razvoj.programa@napa.gov.rs

Потребе за стручним усавршавањем: tna@napa.gov.rs

Техничка подршка за коришћење Платформе за еУчење: lms.podrska@napa.gov.rs