Извештаји и евалуацијe

Број обука и полазника по годинама

Година Број обука Број полазника
2007 131 2361
2008 201 3327
2009 159 2641
2010 173 3120
2011 222 3838
2012 221 3715
2013 161 2781
2014 122 2017
2015 118 1957
2016 181 3532
2017 270 4545
Укупно: 1959 33834

 

Евалуација програма

Вредновање програма стручног усавршавања остварује се нарочито на основу годишње оцене непосредног руководиоца о утицају похађања обука на унапређење обављања посла, оцене полазника о реализованом програму, оцене реализатора програма и оцене Програмског савета Националне академије.

Критеријуме и мерила за вредновање програма стручног усавршавања утврђује Национална академија, у сарадњи са надлежним органом за послове управљања кадровима у државној управи, органом надлежним у пословима координације у вези са процесом придруживања и приступања Европској унији, као и одговорним лицима за послове управљања кадровима у државним органима.

(Извод из Закона о државним службеницима)

 

Правилник о критеријумима и мерилима за вредновање програма стручног усавршавања