Национална академија за јавну управу потписала је Меморандум о сарадњи са ЕИПА Луксембург – Европским центром за судије и правнике, у својству огранка Европског института за јавну управу.

НАЈУ као централна институција система стручног усавршавања у јавној управи Републике Србије, настоји да успостави редовне активности међународне размене и сагледавања искустава и добрих примера из праксе других држава и међународних институција ради имплементације савремених стандарда, техника и метода у систем стручног усавршавања у Републици Србији. Успешна сарадња у области ЕУ интеграција и подршка Луксембурга реформи јавне управе у контексту европских интеграција представља значајан подстрек у укупним односима две земње, те је уследило и потписивање овог Меморандума о сарадњи.

Конкретизоване теме дефинисане Меморандумом о сарадњи обухватају: размену информација, добре праксе и нормативних решења  у вези са унапређењем рада и стручних капацитета јавне управе, припремом, спровођењем и вредновањем програма стручног усавршавања; спровођење заједничких програма стручног усавршавања; јачање организационих и стручних капацитета; размену штампаног материјала и публикација. Сарадња подразумева и организацију заједничких конференција, семинара, округлих столова и фокус група, радионица и слично у било којој од ове две државе, као и наизменичне студијске посете.