Директор

Реч директора:

„Наш посао је едукација запослених у јавном сектору кроз најсавременије принципе методике обука. Наша мисија је да постигнемо већу ефикасност рада сваког запосленог чиме се унапређује квалитет услуге јавне управе, што је предуслов сваког развоја и гарант да ће улагања инвеститора у Србију бити лакша и бржа.“

Дражен Маравић је рођен 1975 године у Суботици, где је завршио основну школу и Гимназију. Завршио је Правни факултет Универзитета у Новом Саду, тренутно похађа докторске студије на Правном факултету Универзитета Унион у Београду. Завршио је Дипломатску академију Министарства спољних послова Републике Србије и положио дипломатско – конзуларни испит. Завршио је Специјалистичке студије на Факултету политичких наука у Београду на тему „Национална и глобална безбедност“. Завршио је више обука у оквиру стручног усавршавања и стекао сертификате из менаџмента, управљања променама, лидерства, управљања учинком, управљања на основу резултата. Завршио је обуке на више тема из области европских интеграција у организацији Академије за европско праву у Триру, Европског колеџа у Брижу и Канцеларије за европске интеграције Владе РС. Због академских резултата награђен са стипендијама Краљевине Норвешке и немачке Фондације Конрад Аденауер. Цертификовани је тренер за менаџмент Института за менаџмент (Chartered Management Institute UK) из Велике Британије за ниво 5 и 7. Због показаних резултата рада награђен 2005. са стипендијом Владе Велике Британије Chevening Fellowship за програм обуке из сузбијања међународног организованог криминала успешно окончаног маја 2006.

Дражен Маравић је каријерни државни службеник, са вишегодишњим искуством у Окружном суду у Суботици, Покрајинском секретаријату за спорт и омладину АПВ, Министарству за економске односе са иностранством, Министарству унутрашњих послова и Министарству државне управе и локалне самоуправе.

Водио је у име Владе РС преговоре са ЕУ који су децембра 2009. године успешно окончани укидањем визног режима за наше грађане, као и претходним потписивањем споразума о визним олакшицама, реадмисији и о стратешкој сарадњи са ЕВРОПОЛ-ом. Иницирао и спровео више реформских пројеката у Министарству унутрашњих послова РС због чега га је Мисија ОЕБС у Србији прогласила за Личност године 2012, за допринос реформи МУП-а. Водио је десетине преговора о полицијској сарадњи који су успешно окончани потписивањем споразума са низом европских држава, укључујући и мултилатералну Конвенцију о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи. Руководио израдом и спровођењем прве Стратегије развоја МУП РС 2011-2016. Због показаних резултата рада ванредно награђен 2011. поводом обележавања 200 година рада МУП.

Као државни секретар и помоћник министра у Министарству државне управе и локалне самоуправе био је одговоран за спровођење реформе јавне управе, реформу система управљања људским ресурсима, формирање централне тренинг институције, рад координационих тела Владе Републике Србије за координацију у раду инспекцијским службама као и за усклађивање посебних управних поступака са Законом о општем управном поступку, увођење јединственог управног места, и друго.