Две године трајали су радови на реконструкцији и изградњи тренинг центра Националне академије за јавну управу, који своја врата свечано отвара 15.јануара, 2020. године. Овај објекат, чија ће улога бити да обезбеди врхунске услове за едукацију и развој специфичних знања и вештина државних службеника, простире се на 3.500 м2 површине и располаже са 14 модерно опремљених учионица по највишим светским стандардима за спровођење различитих врста обука, тренинга, радионица.

Влада Републике Србије усвојила је програме обука са чијим спровођењем крећемо већ сутра. Прве две обуке у новом тренинг центру биће Јавни наступ и Вредновање радне успешности, а ускоро се може очекивати и спровођење обука широм Србије, у партнерству са градовима и општинама.

НАЈУ ће свим својим активностима у предстојећем периоду допринети развоју културе учења и континуираног напретка, као предуслова унапређења продуктивности и успешности службеника и управе.

Пратите наш сајт и на време се пријавите за неку од наредних обука.