Београд - Национална академија за јавну управу (НАЈУ) заједно са Фондом за добру управу Уједињеног Краљевства кроз пројекат „РС63 – Ефикасан Управни суд као заштитник права грађана“ организовала је предавања на тему „Однос управног судства и органа јавне управе у циљу ефикасније заштите права грађана“.

Предавачи на овом предавању били су Мирјана Лазарова Трајковска, бивши судије Европског суда за заштиту људских права, Роберт Томас, професор управног права Универзитета у Манчестеру и Добросав Миловановић, професор управног права Правног факултета Универзитета у Београду.

Државни службеници су били веома заинтересовани за учешће у дискусији након предавања, те ће у предстојећем периоду НАЈУ организовати овакве и сличне скупове.