Користимо прилику да вас подсетимо да је у току пријављивање на мастер програм који је развијен у оквиру ERASMUS+ пројекта: „FINancial management, Accounting and Controlling for capacity building of public administration” – FINAC.

На Државном универзитету у Новом Пазару:

Изградња капацитета јавног сектора на који се уписује 15 студената.

Конкурсе за упис на мастер студије биће расписан у првој недељи октобра и биће постављен на огласној табле и wеб страници Државног универзитета.

До пријемног и након тога рангирања и уписа на мастер студије има довољно времена, а литература за припрему пријемнног испита је доступна преко сајта FINAC пројекта http://www.finac.org.rs

Подсећамо да уколико планирате да полажете пријемни потребно је да се пријавите (пријава ће бити од дана објављивања конкурса до 22. октобра 2018. године).

Конкурсна документација укључује:

 • Копију уверења о дипломирању/диплома (не треба да је оверена)
 • копију уверења о положеним испитима основних студија/додатак дипломи. (не треба да је оверена)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству

Оригинали се доносе на увид.

Напомињемо пријемни ће бити организован 24. октобра 2018. године, а ранг листа ће бити објављена 30. октобра 2018. године до 12.00.

Све додатне можете добити на телефон 020-316-936 или доћи на Државни универзитет у Новом Пазару, улица Вука Караџића 9, Контакт: Сумера Халилагић или Александар Павловић.

На Универзитету у Крагујевцу, Економски факултет:

Финансијски менаџмент јавне управе на који се уписује 30 студената.

Кандидати који су завршили основне студије на Економском факултету у Крагујевцу или на државним Факултетима у Србији чији програм не одступа од плана и програма Економског факултета у Крагујевцу не полажу пријемни испит, док сви остали кандидати полажу пријемни испит из наставних предмета:

 • Пословне финансије
 • Ревизија финансијских извештаја

Литература за припрему пријемног испита, као и контролна питања за припрему испита, налазе се на сајту пројекта: http://www.finac.org.rs, (обавезна регистрација).

Сви кандидати који конкуришу за упис дужни су да поднесу пријаву за упис, лично, у просторијама Факулктета у периоду од 15. до 17. октобра 2018. године.

Документа потребна за пријављивање:

 • оверена фотокопија дипломе/уверења о завршеним студијама првог степена
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,
 • образац Пријаве на конкурс који може се добити у просторијама Службе за наставна и студентска питања или преузети са Интернет адресе Факултета http://www.ekfak.kg.ac.rs/sr/.
 • доказ о уплати накнаде трошкова за спровођење конкурса у износу од 3.500,00 динара (жиро-рачун Факултета 840-570666-83).
 • доказ о уплати накнаде трошкова за полагање пријемног испита у износу од 8.000,00 динара (плаћају кандидати који полажу пријемни испит на жиро-рачун Факултета 840-570666-83).

Полагање пријемног за кандидате који нису основне студије завршили на Економском факултету Унвиерзитета у Крагујевцу.

Полагање пријемног испита, за кандидате који га полажу, је у петак 19. октобра 2018. године у 11.00 часова у просторијама Факултета.

Кандидати су у обавези да на полагање пријемног испита са собом понесу: број пријаве на конкурс, личну карту или пасош и хемијску оловку.

 • Објављивање прелиминарне ранг листе: најкасније 22. октобра 2018.
 • Објављивање коначне ранг листе: најкасније 23.октобра 2018.
 • Детаљна обавештења о условима уписа и студирања могу се добити и на:

Молимо вас да обратите пажњу на рокове и процедуре.