Данас је у просторијама Националне академије за јавну управу (НАПА) одржан састанак и посета делегације генералног секретаријата Владе Републике Француске. Делегацију су чиниле Anne Castelnau, саветник у Мисији за високе државне службенике и Claudine Justafre, експерт за реформу јавне управе при МДУЛС. Састанку су присуствовали испред НАПА Снежана Антонијевић, в.д. помоћника директора и Радмила Томовић, руководилац групе за међународну сарадњу, испред МДУЛС Јасмина Бенмансур, помоћник министра и Ивана Милинковић и испред Службе за управљање кадровима (СУК) присуствовали су Др Данило Рончевић, директор СУК-а, др Дејан Костић, помоћник директора, Драгана Јанковић, помоћник директора и Нада Вуковић Ракић, помоћник директора.

На састанку су размењена искуства o улози Националне академије за јавну управу и Службе за управљање кадровима у области управљања људским ресурсима, са посебним аспектом на државне службенике на положају (руководећа радна места у државним органима) у Републици Србији.