Нови Сад, Служба за управљање људским ресурсима организoвала је семинар „Стручно усавршавање запослених у јавној управи”, у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Како је Национална академија за јавну управу почела да функционише у пуном капацитету, циљ организовања семинара био је да се запосленима у покрајинским органима и стручним службама представи и приближи рад Националне академије као централне институције система стручног усавршавања у јавној управи Републике Србије, са статусом јавно признатог организатора активности неформалног образовања одраслих.

Предавачи на семинару били су: Дражен Маравић, директор Националне академије за јавну управу, Тамара Стојчевић, председник Програмског савета Националне академије и др Јасмина Бенмансур, помоћник министра у Сектору за стручно усавршавање Министарства за државну управу и локалну самоуправу.