Национална академија за јавну управу организовала је дводневну in-house обуку за запослене у Министарству рударства и енергетике, која за циљ има јачање капацитета инспектора у Одељењу за инспекцију опреме под притиском, Одељењу за електроенергетску инспекцију и Одељењу геолошке и рударске инспекције. Редован програм обуке Националне академије за обуку инспектора модификован је у складу са специфичним потребама запослених на овим пословима у Mинистарству.

Уз посебан фокус на специфичности различитих врста инспекцијског надзора, програм обуке је обухватио следеће теме:

  • Закон о инспекцијском надзору – нови приступ
  • Процена и управљање ризицима и планирање инспекцијског надзора
  • Превентивно деловање инспекције
  • Мере инспекцијског надзора
  • Актуелна политика Владе: Укидање печата
  • Поступак спровођења инспекцијског надзора
  • Посебан поступак спровођења инспекцијског надзора према не регистрованим субјектима
  • Овлашћења инспектора
  • Етички и професионални стандарди инспектора

Реализатор програма је био Ненад Вујовић, тренер Националне академије у области инспекцијског надзора.

Национална академија спроводи in-house обуке које се реализују у договору са појединачним органом управе у циљу унапређивања компетенција службеника, подизања њихових капацитета и развоја администрације усмерене ка грађанима и ка привреди. In-house обуке су посебне обуке које се креирају у односу на потребе специфичне организације и њених запослених и изводе се у просторијама дате организације (наручиоца обуке). С обзиром да се учење дешава у радном окружењу, долази до успешнијег трансфера нових знања и вештина у свет рада и њихове лакше примене.