Национална академија за јавну управу је у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу у оквиру пројекта „Подршка реформи јавне управе у Републици Србији”, које министарство спроводи уз подршку Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ), припремила Смернице за рад ментора у програму оспособљавања приправника у државним органима.

Смернице имају за циљ обезбеђивање једнаког квалитета оспособљавања приправника у свим државним органима и уређују основна питања која су од значаја за рад и дужности ментора и међусобни однос ментора и приправника.

Смернице ће бити објављене у Службеном гласнику Републике Србије.