На последњој седници Владе Републике Србије усвојена је Уредба о акредитацији реализатора и спроводилоца програма стручног усавршавања. Значај ове Уредбе огледа се у томе што ће она бити нормативни оквир за будуће поступање Националне академије у поступку акредитације реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи.