Сремски Карловци, 4-5. децембар 2018. – Дводневна радионица за припрему организационе стратегије Националне академије за јавну управу (Академија) одржана је ове недеље у уторак и среду у Сремским Карловцима. Радионица са запосленима у Академији одржана је у оквиру пројекта „Подршка даљем развоју управе оријентисане ка грађанима кроз изградњу капацитета Националне академије за јавну управу“, коју подржава Фонд за добру управу (ГГФ) Владе Уједињеног Краљевства.

На овој радионици, експерти Јелена Милетић и Владимир Михајловић су са учесницима одржали низ интерактивних вежби на којима су имали прилике да дискутују о снагама, слабостима, приликама и опасностима за организацију (односно да ураде СВОТ анализу) али и да издвоје најважније политичке, економске, социјал-културолошке и технолошке факторе који могу да имају утицаја на даљи развој Академије. Учесници су на радионици дискутовали о њиховом виђењу сврхе, мисије и визије Академије, стратешке правце развоја и стратешке циљеве организације.

Закључци са радионице послужиће експертима за израду стратегије организационог развоја Академије, која је предвиђена на трећој компоненти пројекта.

Пројекат „Подршка Националној академији за јавну управу“ пружа подршку Академији у увођењу нових и модерних приступа у професионалном развоју и тренингу државних службеника, заснованих на искуствима сличних, сродних институција у европским земљама. Циљ пројекта је да се кроз јачање капацитета Академије јавна управа у Србији трансформише у одговорну, оријентисану ка грађанима и способну да пружи висококвалитетне услуге. Пројекат ставља акценат на развијање нових програма обуке за поједностављивање и дигитализацију услуга које се пружају грађанима и привреди, али и на унапређење односа који јавни службеници успостављају са корисницима услуга.