Национална академија ће објавити јавни позив за акредитацију спроводилаца и позив за потврђивање статуса акредитованог спроводиоца програма стручног усавршавања за акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације, односно јавно признате организаторе активности образовања одраслих, крајем јануара 2021. године.

Објављивање наведених позива ће уследити одмах по окончању поступка одлучивања по пријавама за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања.