Влада Републике Србије усвојила је на седници одлуку којом се задужује Национална академија за јавну управу да програмира и спроведе обуке за припаднике ромске популације са стеченим високим образовањем, који нису запослени у државној управи.

У оквиру предстојећих активности за унапређење положаја Рома, Национална академија за јавну управу спровешће током ове и наредне године пакет мултидисциплинарних обука за припаднике ромске популације са стеченим високим образовањем, чиме ће бити створени услови да добију запослење у органима јавне управе.