Национална академија за јавну управу освојила је злато на престижном SEE CXA фестивалу коју додељује Awards International из Лондона. Жири је препознао квалилтет и иновативност у категорији - Јавни сектор и награду доделио НАЈУ за пројекат ЛМС плаформа за онлајн учење. ЛМС платформа омогућава свим државним службеницима, без обзира где се они налазе, да приступе онлајн обукама и похађају их са свог рачунара, у динамици која њима одговара.

Рад на развоју ЛМС платформе трајао је више од годину дана, јер смо трагали за решењем које ће бити једноставно за коришћење, прегледно и у потпуности прилагођено потребама Академије. Партенр на пројекту развоја и имплементације ЛМС платформе била је компанија ФОРМАТУРА.

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

На платформи ЛМС за само три месеца од пуштања у рад, регистровано је око 5.000 корисника из 400 институција, а преко 1.000 полазника је већ завршило бар једну од доступних обука. Организовано је 19 вебинара, са више од 1.000 полазника и на располагању је 9 онлајн обука, а додатне 3 су у припреми.

Тренутно су доступне следеће обуке: Инспекцијски надзор, Општи управни поступак, АБЦ Европске уније, Примена Споразума о стабилизацији и придруживању ССП, Уставно уређење, У пар корака до очувања здравља на раду, Законодавни процес – основна обука и Пословна и језичка комуникација (обука коју је развила Форматура, а уступила НАЈУ на коришћење).