За студенте 3. године андрагогије Катедре за андрагогију Филозофског факулета у Београду организована је посета Националној академији за јавну управу. Као одговор на актуелну ситуацију проузроковану вирусом COVID-19, посета је одржана у онлајн окружењу уз помоћ Zoom апликације.

Током ове посете, студенти су од запослених имали прилику да чују важне информације о настанку и значају Националне академије у домену образовања одраслих, односно стручног усавршавања и ближе упознају своју професију у радном окружењу. Онлајн састанку присуствовало је 30 студената, који су били изузетно заинтересовани да сазнају што више информација о раду институције, а наставак сарадње, као и физичка посета планирани су у предстојећем периоду, када се за то стекну услови.