Национална академија за јавну управу и током трајања ванредног стања вредно ради и припрема нове онлајн обуке. Од данас сви заинтересовани државни службеници могу преко ЛМС платформе приступити још једној онлајн обуци – ЗАКОНОДАВНИ ПРОЦЕС.

Познавање основа законодавног процеса представља део својеврсне опште културе свих запослених у управи, а то се посебно односи на новозапослене и приправнике у управи. Службеницима са неколико година радног искуства, запосленима у управи који нису правници, а потенцијални су чланови радних група за израду прописа, потребно је опште знање о специфичности свих фаза законодавног процеса као и познавање улога кључних актера у процесу.

По завршетку семинара, полазник:

  • Може да наброји фазе законодавног процеса;
  • Разуме важност консултативног процеса за квалитетну израду прописа;
  • Препознаје номотехничка правила за израду прописа;
  • Наводи начела анализе ефеката прописа;
  • Разуме процедуре за разраду и усвајање прописа које предлаже Влада;
  • Парафразира поступак усвајања закона у Народној скупштини;
  • Разуме важност спровођења прописа;
  • Сумира критеријуме квалитета и инструмената осигурања квалитета.

Пријави се на:

ЗАКОНОДАВНИ ПРОЦЕС