Национална академија за јавну управу за данас препоручује бесплатан онлајн курс Positive Psychology Specialization Project: Design Your Life for Well-being који преко платформе Coursera нуди University of Pennsylvania. Курс се одржава на енглеском језику.

Овај курс се реализује кроз четири модула и представља специјализацију у области позитивне психологије.  Похађањем овог курса моћи ћете да идентификујете могућности у свом свакодневном животу за повећање благостања користећи знања које сте стекли. На овом курсу упоређиваћете како се емпиријске и теоријске позитивне психолошке промене могу конкретно применити како би утицале на добробит неке особе. И на крају, учићете о томе како су основни елементи истраживачких метода важни у свакодневној примени позитивне психологије.

Пријавите се на:

Positive Psychology Specialization Project: Design Your Life for Well-being