Национална академија за јавну управу за данас препоручује бесплатан онлајн курс Social Services for Families, Seniors and Those with Disabilities који преко платформе Coursera нуди Columbia University. Курс се одржава на енглеском језику.

Овај курс се реализује кроз 4 модула и то:

-Први модул идентификује потребе деце и улогу државе у дечијем развоју.

- Други модул се бави сиромаштвом деце. Овај модул описује јавне програме подршке и расправе о овој теми.

- Трећи модул фокусиран је на особе са инвалидитетом и разматрају се одредбе Закона о особама са инвалидитетом у Америци.

- Завршни модул почиње извештајем о старењу америчке популације и бави се програмима социјалног осигурања и програмима државне помоћи за старије особе.

Курс је доступан на следећем линку:

Social Services for Families, Seniors and Those with Disabilities