Национална академија за јавну управу ће током трајања ванредног стања за своје полазнике сваки дан предлагати по један бесплатан онлине курс који нуде најпознатији светски факултети из такозване „Ivy League“ факултета у Сједињеним америчким државама: Brown, Harward, Cornell, Princeton, Dartmouth, Yale, Columbia и University of Pennsylvania.

Курсеви су потпуно бесплатни, нуде се преко различитих платформи, а одржавају се на енлгеском језику. По завршетку, полазници могу да одлуче да ли желе да плате и добију серитификат који потврђује да су положили одређени курс.

Наш избор за данас је онлајн курс Creating a Team Culture of Continuous Learning, који преко платформе Courosera нуди University of Pennsylvania.

Похађањем овог курса научићете како:

- да разумете тимове у организационом контексту;

- уочите снаге и препреке за учење код тимова;

- препознате начине да развијете тимове и групе који континуирано уче и позитивно утичу на организацију;

- створите организационо окружење које подстичење учење и иновације.

Курс је доступан на следећем линку:

Creating a Team Culture of Continuous Learning