Да учење буде доступно свима, било када и било где, без обзира на тренутне околности.

Лако и брзо се пријавите на ЛМС платформу Националне академије за јавну управу. Регистрација се обавља у свега неколико једноставних корака, након чега можете одабрати обуку коју ћете похађати онлајн.

Свим регистрованим државним службеницима на располагању су четири обуке и то:

1. Инспекцијски надзор;

2. Општи управни поступак;

3. АБЦ Европске уније;

4. Споразум о стабилизацији и придруживању.

Будите одговорни према себи и другима. Останите код куће и радите на себи.

#radimodkuće