Национална Академија за јавну управу и Републички секретаријат за јавне политике уз подршку ЕУ Пројекта за реформу јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора, започели су са реализацијом обуке за напредни ниво тренера за управљање јавним политикама. Циљ спровођења ове обуке јесте развијање тренинг материјала и начин спровођења обука за изградњу капацитета за управљање јавним политикама. Обуци присуствује 10 напредних тренера за управљање јавним политикама.