Национална академија за јавну управу (НАЈУ) почетком 2019. године потписала је Споразум о сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Крагујевцу, а једна од активности институционалне сарадње  јесте и реализација обука за запослене у јединицама локалне самоуправе у просторијама Правног факултета. Прва у низу обука била је тродневна обука на тему „Општи управни поступак“. На овој обуци било је речи о управним радњама, обавештавању и општењу учесника у управном поступку, роковима и доношењу решења, као и о правним средствима, извршењу коначних управних аката и казненим одредбама.

За присуство на обуци пријавило се 18 полазника, који ће по успешно завршеној обуци добити НАЈУ сертификате.