Данас је у Инђији Национална академија за јавну управу (НАЈУ) организовала обуку на тему „Из другог угла - Успешно решавање конфликата“. Циљ реализације ове обуке био је унапређење знања, вештина и ставова службеника за адекватно реаговање и управљање конфликтним ситуацијама у радној средини. На обуку се пријавило 24 полазника, запослених у јединицама локалне самоуправе, који су желели да унапреде ова знања и вештине.

Акредитована реализаторка НАЈУ, Катарина Дуњић Мандић, са полазницима обуке, обрадила је следеће теме: значај и сврха интерперсоналне комуникације, основни аспекти међуљудске комуникације, феноменологија конфликата на раду, врсте и функције, стилови управљања конфликтом и технике за претварање конфликата у преговоре.