Национална академија за јавну управу наставља реализацију обука за попис административних поступака у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике. Обуке ће се реализовати током марта и априла 2018. године.

Закључком Владе из децембра 2016. године, којим се усваја Оперативни план активности за успостављање јединственог јавног Регистра административних поступака и осталих услова пословања предвиђена је реализација обуке за попис административних поступака и осталих услова пословања. Обуке се реализују како би се пружила подршка надлежним органима и организацијама за попис административних поступака који се односе на пословање, а како би се успоставио механизам координације при успостављања Регистра.

Полазници обука су координатори и државни службеници надлежни за спровођење административних поступака у оквиру министарстава, органа у саставу министарстава, јавних агенција, јавних предузећа, посебних организација, инспекција и независних регулаторних тела, а укупно 125 носилаца јавних овлашћења.

У току 2017. године спроведен је тренинг за тренере за попис административних поступака, а потом и 30 обука за примену Образца 1. У току марта и априла 20218. године предвиђена је реализација осам обука за примену Образца 2.

Успостављање једнинственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања представља један од приоритетних циљева Републике Србије и једну од приоритетних активности у области регулаторне реформе. Регистар треба да обезбеди транспарентно и предвидљиво пословно окружење, смањи неоправдане административне захтеве ка привреди и успостави систем за континуирано мерење и праћење административних трошкова за привреду, а тиме и успостави систем за поједностављење административних поступака и осталих услова за пословање.