Данас је у организацији Националне академије одржана обука посвећена укидању печата у привредном пословању и начину измене прописа како би се омогућило брзо укидање њихове употребе. Након што је Влада Републике Србије усвојила Закључак о укидању обавезне употребе печата у пословању предузетника, привредних друштава и других правних лица приватног права, који је објављен у „Сл. гласнику РС“, бр. 28/2018., Национална академија је припремила и спровела обуку за државне службенике.

Обуком је органима државне предочена обавеза управе да, у оквиру свог делокруга на начин који је током обуке представљен, припреме измене и допуне прописа и аката којима је уређена обавезна употреба печата у пословању предузетника, привредних друштава и других правних лица приватног права, на начин да се укида обавезна примена печата у пословању привредних субјеката.