редставници Националне академије за јавну управу су одржали састанак са експертима УНДП како би се упознали са глобалном платформом за online учење ове светске организације, и њиховим искуствима у примени савремених алата за учење. Закључено је да eLearning платформа представља важан елеменат стручног усавршавања у свим великим системима. Договорено је да се настави са разменом искуства у управљању системом online обука, како би се најбоља пракса применила у стручном усавршавању запослених у јавној управи Републике Србије.