Представници Националне академије присуствовали су пријему који је поводом завршетка курса енглеског језика у својој резиденцији одржао заменик амбасадорa САД у Београду, господин Курт Донели, 25. маја 2018. године.

Вишегодишњи програм учења је имао за циљ да омогући полазницима да унапреде знање и способност комуникације на енглеском језику посебно за потребе обављања послова европских интеграција и међународне сарадње.

Курс је намењен државним службеницима који су ангажовани у подгрупама стручне групе за припрему и преговоре о приступању Републике Србије Европској унији, као и државним службеницима који раде на пословима програмирања и спровођења пројеката, хармонизације прописа и пословима билатералне и мултилатералне сарадње и којима је у опису посла назначено да обављају наведене послове.

Поред класичног курса језика на нивоима Б1 и Б2, организован је и специјалистички курс намењен полазницима на нивоу Ц1 а којим се развијају компетенције у области тзв. продуктивних језичких вештина (говор и писање) и који се састојао од три модула: Effective Speaking, Effective Writing i Effective Negotiating за укупно 150 полазника.

Програм је реализован уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава и Филолошког факултета Универзитета у Београду.