У организацији „Media Craft“ и „Apriori World“, а у уз подршку Националне академије за јавну управу, у Клубу посланика у Београду одржана је „FOKUS“ конференција о иновацијама у комуникацији јавне управе са јавношћу. Бројни учесници, углавном из света ПР-а, говорили су о изазовима комуникације јавног сектора са грађанима, медијима и свим другим странама заинтересованим за резултате рада власти на свим нивоима.

Отвореност носиоца власти, али и запослених у јавној управи кључна је за поверење које према њима стичу грађани. Честе су ситуације у којима грађани на личне захтеве, или постављена питања добијају врло штуре, или готово никакве одговоре.

Директор Националне академије за јавну управу Србије, Дражен Маравић, истиче да је за промену таквог односа важна стандардизација модела понашања, додајући да су руководиоци ти који промене треба да заговарају, као и да то кроз лични пример покажу.

„Важно је стандардизовати поступање службеника, дати им обрасце, упутства и јасне и недвосмислене инструкције али с друге стране им објаснити зашто се то ради – зато што је грађанин у центру и битно је подићи ниво услуге“, каже Маравић.

У оквиру конференције одржана је једна панел дискусија, а у другом делу програма, стручњаци за односе с јавношћу из разних сектора говорили су о сопственим искуствима и примерима из праксе.

Овај међународни догађај окупља представнике јавног и приватног сектора како би путем једноставне и транспарентне комуникације започели остваривати циљеве заједничког напретка. Због тога програм конференције FOKUS кроз практичне примере угледних домаћих и страних комуникационих стручњака нуди учесницима едукацију о најновијим трендовима у комуникацији у јавном сектору, изазовима с којима се јавни службеници сусрећу и саветима како унапредити комуникацију на свим нивоима.