Реализоване обуке

 • ПОРЕСКО ПОСЛОВАЊЕ, 8.9.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Бранислава Јакшић, Координатор: Видосава Величковић
 • ПРЕГОВАРАЊЕ И РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА, 31.8.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Вера Дуњић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СТРЕСА, 28.8.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Снежана Шундрић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ОРГАНИЗАЦИЈА ВРЕМЕНА, 26.8.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Драгана Гњатовић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ, 26.8.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Звонко Поповић, Координатор: Бобана Вучић, Светлана Уросевић
 • ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ, 25.8.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Звонко Поповић, Координатор: Бобана Вучић
 • ОТКРИЈТЕ СВОЈЕ „НАЈБОЉЕ ЈА“, 21.8.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Сања Леверда, Координатор: Драгана Водогаз
 • ЈАВНЕ НАБАВКЕ - НОВИНЕ У ЗАКОНОДАВСТВУ, 19.8.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Бранимир Благојевић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА, 18.8.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Зорана Павловић, Координатор: Светлана Уросевић
 • ИНТЕРНА И ЕКСТЕРНА КОМУНИКАЦИЈА, 14.8.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Пројекат, Координатор: Светлана Уросевић
 • ЛМС ПОДРШКА, 14.8.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Синиша Барјактаревић, Координатор: Александра Мајкић
 • ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ, 12.8.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Звонко Поповић, Координатор: Видосава Величковић
 • ЈАВНИ НАСТУП, 11.8.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Бранка Буквић Мијатовић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ФИНАНСИЈЕ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ СТРУЧЊАКЕ, 6.8.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Радулка Урошевић, Координатор: Видосава Величковић
 • ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 3.8.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Емила Спасојевић, Координатор: Светлана Уросевић
 • ВОЂЕЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ ПРЕГОВОРА, 31.7.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Сања Арежина, Координатор: Видосава Величковић
 • РАЗВОЈ ЛИЧНЕ ЕФИКАСНОСТИ И КРЕАТИВНОСТИ, 29.7.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Светлана Гашевић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ЉУДСКИ РЕСУРСИ И РАЗВОЈ ЈЛС, 28.7.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Марија Ћурчин, Координатор: Светлана Уросевић
 • УВОД У ЕУ, 27.7.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Марија Перишић, Координатор: Видосава Величковић
 • РОДНА РАВНОПРАВНОСТ, 24.7.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Зорана Антић, Координатор: Видосава Величковић
 • ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ, 24.7.2020, 1.9 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Звонко Поповић, Координатор: Бобана Вучић, Александра Мајкић
 • ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СТРЕСА, 23.7.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Љиљана Јеленковић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ОРГАНИЗАЦИОНА ТРАНСФОРМАЦИЈА: УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА, 22.7.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Биљана Лазаревић, Координатор: Светлана Уросевић
 • ИНТЕРНА И ЕКСТЕРНА КОМУНИКАЦИЈА, 21.7.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Пројекат, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ДИСКРИМИНАЦИЈА ПРЕД ОРГАНИМА ЈАВНЕ ВЛАСТИ, 20.7.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Емила Спасојевић, Координатор: Светлана Уросевић
 • ИНФОРМАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ – ИКТ СИСТЕМИ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА, 20.7.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Пројекат, Координатор: Синиша Барјактаревић, Александра Мајкић
 • ПОПИС АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА, 17.7.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Соња Вуканић, Координатор: Драгана Водогаз
 • СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ У КОНТЕКСТУ ИПА, 16.7.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Љубинко Станојевић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА КА РАЗВОЈУ ЈЛС, 15.7.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Ивана Вукашиновић, Координатор: Драгана Водогаз
 • МЕНАЏМЕНТ ДОГАЂАЈА, 14.7.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Светлана Гашевић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ПОСТАВЉАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЦИЉЕВА, 13.7.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Сандра Јовановић Белотић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА, 10.7.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Зорица Сорак, Координатор: Драгана Водогаз
 • ЗАКОНОДАВНИ ПРОЦЕС – ОСНОВНА ОБУКА, 9.7.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Милица Баста, Координатор: Драгана Водогаз
 • МОБИНГ – СПРЕЧАВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ, 8.7.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Олга Вучковић Кићановић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ – ОСНОВНИ НИВО , 7.7.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Јована Важић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ВЛАДЕ - ПРОЦЕС ИЗРАДЕ, СПРОВОЂЕЊА И ИЗВЕШТАВАЊА, 6.7.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Ивана Вукашиновић, Координатор: Видосава Величковић
 • РАЗВОЈ Е - УПРАВЕ, 3.7.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Светлана Јовановић, Координатор: Видосава Величковић
 • ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СТРЕСА, 30.6.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Вера Дуњић, Координатор: Драгана Водогаз
 • ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ, 29.6.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Маја Петковић, Координатор: Видосава Величковић
 • ИНТЕРНА И ЕКСТЕРНА КОМУНИКАЦИЈА, 26.6.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Пројекат, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ОТКРИЈТЕ СВОЈЕ „НАЈБОЉЕ ЈА“, 25.6.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Светлана Гашевић, Координатор: Драгана Водогаз
 • УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА И РУКОВОЂЕЊЕ, 24.6.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Славка Драшковић Јовановић, Координатор: Светлана Уросевић
 • ТИМОВИ И ТИМСКИ РАД, 23.6.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Снежана Вуковић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ, 23.6.2020, 2.7 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Звонко Поповић, Координатор: Бобана Вучић, Светлана Уросевић
 • ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА, 22.6.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Славица Митровић Вељковић, Координатор: Светлана Уросевић
 • ПРИМЕНА СМЕРНИЦА ЗА ИЗРАДУ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ВИДЉИВОСТ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА, 19.6.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Марија Кујачић, Координатор: Александра Мајкић
 • ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, 18.6.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Вера Дуњић, Координатор: Драгана Водогаз
 • МОЋ ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, 17.6.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Биљана Веселиновић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ИНТЕРНА И ЕКСТЕРНА КОМУНИКАЦИЈА, 16.6.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Пројекат, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА, 15.6.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Емила Спасојевић, Координатор: Светлана Уросевић
 • АНТИ – СТРЕС РАДИОНИЦА, 12.6.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Снежана Вуковић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ОТВАРАЊЕ И ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА ПОДАТАКА, 10.6.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Марија Кујачић, Координатор: Александра Мајкић
 • ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ, 10.6.2020, 2.7 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Звонко Поповић, Координатор: Бобана Вучић
 • РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА, 8.6.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Вера Дуњић, Координатор: Видосава Величковић
 • ЈАВНИ НАСТУП, 5.6.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Биљана Веселиновић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ, 29.5.2020, 2.7 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Звонко Поповић, Координатор: Бобана Вучић
 • ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, 28.5.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Пројекат, Координатор: Видосава Величковић, Светлана Уросевић, Тајана Авдаловић
 • ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ, 28.5.2020, 2.7 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Звонко Поповић, Координатор: Бобана Вучић
 • ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ, 28.5.2020, 2.7 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Звонко Поповић, Координатор: Наташа Радуловић
 • ИТ СИГУРНОСТ, 27.5.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Далибор Винкић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ, 27.5.2020, 2.7 Сала, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Звонко Поповић, Координатор: Бобана Вучић
 • ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ, 25.5.2020, НАПА ЕЦДЛ, онлине, Београд, Реализатор: Снежана Абрамовић, Координатор: Александра Мајкић
 • Агилно претраживање интернета, 25.5.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Синиша Барјактаревић, Координатор: Видосава Величковић
 • ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, 22.5.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Пројекат, Координатор: Видосава Величковић, Светлана Уросевић, Тајана Авдаловић
 • КОРИШЋЕЊЕ БАЗА ПОДАТАКА, 21.5.2020, НАПА ЕЦДЛ, онлине, Београд, Реализатор: Јован Алексић, Координатор: Александра Мајкић
 • ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТ, ЕЛЕКТРОНСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И УСЛУГЕ ОД ПОВЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОСЛОВАЊУ , 19.5.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Марија Кујачић, Координатор: Видосава Величковић
 • КОРИШЋЕЊЕ БАЗА ПОДАТАКА, 18.5.2020, НАПА ЕЦДЛ, онлине, Београд, Реализатор: Снежана Абрамовић, Координатор: Александра Мајкић
 • ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, 18.5.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Пројекат, Координатор: Видосава Величковић, Светлана Уросевић, Тајана Авдаловић
 • Агилно претраживање интернета, 15.5.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Синиша Барјактаревић, Координатор: Видосава Величковић
 • ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, 14.5.2020, НАПА ЕЦДЛ, онлине, Београд, Реализатор: Јован Алексић, Координатор: Александра Мајкић
 • ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, 14.5.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Пројекат, Координатор: Видосава Величковић, Светлана Уросевић, Тајана Авдаловић
 • ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ , 13.5.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Зорана Антић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, 11.5.2020, НАПА ЕЦДЛ, онлине, Београд, Реализатор: Јован Алексић, Координатор: Александра Мајкић
 • КОРИШЋЕЊЕ БАЗА ПОДАТАКА, 7.5.2020, НАПА ЕЦДЛ, онлине, Београд, Реализатор: Јован Алексић, Координатор: Александра Мајкић
 • ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА У СЛУЖБИ ГРАЂАНА, 5.5.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Светлана Јовановић, Координатор: Видосава Величковић
 • ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ, 4.5.2020, НАПА ЕЦДЛ, онлине, Београд, Реализатор: Снежана Абрамовић, Координатор: Александра Мајкић
 • ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, 30.4.2020, НАПА ЕЦДЛ, онлине, Београд, Реализатор: Јован Алексић, Координатор: Александра Мајкић
 • ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, 27.4.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Светлана Новаковић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ, 27.4.2020, НАПА ЕЦДЛ, онлине, Београд, Реализатор: Снежана Абрамовић, Координатор: Александра Мајкић
 • ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ, 23.4.2020, НАПА ЕЦДЛ, онлине, Београд, Реализатор: Снежана Абрамовић, Координатор: Александра Мајкић
 • БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ, 21.4.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Маја Илић, Координатор: Видосава Величковић
 • ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СТРЕСА, 14.4.2020, НАПА webex, онлине, Београд, Реализатор: Снежана Вуковић, Координатор: Тајана Авдаловић
 • ПЛАНИРАЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ ОБЛАСТИ ФИНАНСИРАЊА, 12.3.2020, Амфитеатар НАЈУ, Војводе Степе 51, Београд, Реализатор: Милеса Марјановић, Мирослав Бунчић, Координатор: Видосава Величковић