Тим предавача

Бојана Тошић - директорка Републичког секретаријата за јавне политике.

Сузана Трнинић - дугогодишњи новинар, аутор и водитељ бројних ТВ емисија. Стручњак за медије и комуникације.

Миша Стојиљковић - психолог и новинар, уредник и водитељ ТВ и радио програма, стручњак у области медија и комуникација.

Др Душан Васиљевић - дугогодишњи консултант у областима економског развоја, државне управе и локалне самоуправе.

Др Душко Лопандић - каријерни дипломата и стручњак за европске студије

Ксенија Митровић - шеф Одсека за едукације, антикорупцијске планове и Стратегију у Агенцији за спречавање корупције.

Ивона Симић - дугогодишњи консултант у области људских ресурса, бивши саветник у кабинету премијера Републике Србије.

Јован Филиповић - редовни професор на Факултету организационих наука Универзитета у Београду.

Тијана Павловић - консултант са дугогодишњим искуством на пројектима у области управљања људским ресурса.

Катарина Томашевић - помоћник министра за људске ресурсе у Министарству одбране Републике Србије.

Др Данило Рончевић - директор Службе за управљање кадровима.

Др Жељко Бркић - шеф Бироа директора полиције.

Др Снежана Суботић - консултант са великим међународним искуством. Тренутно је Senior Expert за комплементарну подршку у оквиру уговора о реформи јавног сектора.

Др Марија Тодоровић - ванредни професор на Факултету организационих наука Универзитета у Београду.

Татјана Драгосавац - акредитовани коуч, пословни тренери консултант у области људских ресурса.

Др Михаило Јовановић - директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу.

Светлана Томић - шеф Центра за управљање каријером државних службеника, Служба за управљање кадровима.

Др Владимир Обрадовић - Редовни професор и шеф Катедре за интердисциплинарна истраживања у менаџменту на Факултету организационих наука Универзитета у Београду.

Др Добросав Миловановић – Редовни професор на Правном факултету Универзитета у Београду.