Саће (Honeycomb)

 

Програм обуке државних државних службеника на положају

-кључне поруке-

 

По завршетку обуке СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ, ФИНАНСИЈЕ И ЕФИКАСНОСТ

Овладаћете вештинама стратешког размишљања и  одлучивања за остварење утицаја на учинак организације и способношћу за унапређење квалитета стратешког управљања у државној управи у Србији.

 

По завршетку обуке ЛИДЕРСКА УЛОГА – ПРЕДВОЂЕЊЕ ДРУГИХ

Преузећете одговорност за проактивно предвођење промена да водите свој тим око заједничке, методама и техникама у правцу остваривања сарадње и развићете веру у своје лидерство.

 

По завршетку обуке УПРАВЉАЊЕ СОБОМ

Умећете да се  ефикасније и делотворније носите са стресом, управљате емоцијама и развијате емпатију и овладаћете вештинама израде личног акционог плана за унапређење своје оспособљености управљања собом.

 

По завршетку обуке УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА

Схватићете значаја ангажовања заинтересованих страна, унапредићете вештине и знања у процесу креирања политике и значајем стратешке комуникације у креирању кохерентније политике.

 

По завршетку обуке ОСМИШЉАВАЊЕ (ДИЗАЈНИРАЊЕ) УСЛУГА

Успоставићете механизме осмишљавања услуга за иновирање јавних услуга, генерисаћете идеје у правцу коришћења нових технологија за модернизацију јавних услуга кроз своју улогу лидера у креирању организационе културе оријентисане на кориснике.

 

По завршетку обуке ЧЛАНСТВО У ЕУ

Разумећете процес преговора о придруживању и статуса чланства и развити кључне компетенције да предводите процес трансформације из земље која је у процесу придруживања у земљу чланицу и примените приступ Владе кроз своју улогу лидера у контексту трансформације организације у процесу чланства у ЕУ.

 

По завршетку обуке ТРАНСФОРМАЦИЈА НАЧИНА УПРАВЉАЊА

Освестићете примену дигиталне технологије кроз радикалне промене у динамици привреде и управе и овладаћете вештинама примене флексибилности у својим организацијама и процесима изградње културе иновација и трансформација.

 

По завршетку РАДИОНИЦЕ ЗА СТИЦАЊЕ ВЕШТИНА -ИНДИВИДУАЛНИ КОУЧИНГ

Овладаћете знањима и вештинама о методи коучинга, улози коуча у правцу развоја сопственог стила у коучингу и унапредићете своју технику руковођења.

 

По завршетку РАДИОНИЦЕ ЗА СТИЦАЊЕ ВЕШТИНА - РЕШАВАЊЕ ЕТИЧКИХ ДИЛЕМА

Овладаћете кључним принципа етике у јавном сектору кроз подстицање етичких вредности и етичко поступања и решаваћете различите облике неетичког понашања у контексту државног службеника на положају.

 

По завршетку РАДИОНИЦЕ ЗА СТИЦАЊЕ ВЕШТИНА - ОБРАЋАЊЕ У ЈАВНОСТИ И ОБУКА ЗА МЕДИЈЕ

Разумећете своју улогу говорника са нагласком на потребе слушалаца и бићете у стању да прилагодите своју комуникацију друштвеној ситуацији и умрежавању.