Основе - суштинска питања (Essentials)

 

Програм обуке државних новопостављених државних службеника на положаjу

-кључне поруке-

 

По завршетку обуке КОНТЕКСТ: Радно окружење државних службеника на положају - Крупни план

Разумећете улогу државног службеника на положају, кроз концепт управљачке одговорности као и главне циљеве и изазове који су пред Владом и јавном управом у Србији.

 

По завршетку обуке КОНТЕКСТ: Радно окружење државних службеника на положају - На путу ка чланству у ЕУ               

Разумећете улогу државног службеника у процесу приступања држава чланица ЕУ и управљању фондовима ЕУ, логику и статус преговарачког процеса и овладаћете кључним елементима процеса у контексту придруживања.

 

По завршетку обуке ОСТВАРИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА: Управљање системом јавних политика

Овладаћете фазама циклуса управљања политикама и користићете инструменте за управљање спровођењем и праћење јавних политика, кроз вештине анализе трошкова јавних политика и принципа за повезивање јавних политика и буџетирања.

 

По завршетку обуке ОСТВАРИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА: Пружање јавних услуга - Остваривање резултата кроз пружање јавних услуга

Разумећете важност пружања јавних услуга у контексту јавне управе кроз оријентацију ка кориснику и препознаћете потребе за унапређење јавних услуга.

 

По завршетку обуке ОСТВАРИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА: Пружање јавних услуга - Остваривање пуне користи од дигитализације

Овлaдаћете вештинама и капацитетима потребним за развој јавних услуга и препознаћете начине убрзања дигиталне трансформације и процесом управљања квалитетом у пружању услуга.

 

По завршетку обуке ЈА И МОЈ ТИМ: Управљање људским ресурсима за државне службенике на положајима

Овладаћете циклусом управљања људским ресурсима и разумећете значај и улогу компетенција у управљању људским ресурсима у правцу професионализације тима.

 

По завршетку обуке ЈА И МОЈ ТИМ: Постизање резултата преко других

Оствариваћете циљеве тима са стратегијама и циљевима јавних политика, створићете организациону културу отворену за промене и разумећете сопствену улогу у процесима управљања људским ресурсима.

 

По завршетку обуке ЈА И МОЈ ТИМ: Напредне комуникационе вештине

Овладаћете преговарачким вештинама, примењиваћете вештине асертивне комуникације и различите стилове управљања конфликтимa.

 

По завршетку обуке ЈА И МОЈ ТИМ: Самосвесност и лична делотворност у остваривању резултата

Препознаћете своје јаке и слабе стране у правцу простора за унапређење, реаговаћете адекватно у високо стресним ситуацијама и ефикасно управљати временом.