Међународна организација Франкофонија - L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF)

Међународна организација Франкофонија у сарадњи са Националном службом за јавну управу (INSP, бивша ENA), уз подршку два програма („Initiatives francophones nationales” (IFN) и „Initiatives francophones d’établissement” (IFE), у 2024. години организује следеће регионалне семинаре који су отворени и за службенике из Републике Србије. Датуми и услови регистрације наведени су у програмима.