Национални тренинг центар за територијалну јавну управу (CNFPT), Француска

Национални тренинг центар за територијалну јавну управу (Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT)) децентрализована је јавна установа која се бави стручним усавршавањем запослених у локалној власти у Републици Француској. Основана је 1987. године на основу закона о оснивању јединственог тренинг центра за територијалну јавну управу.

CNFPT дизајнира и пружа обуку за запослене у територијалној јавној управи. Полазницима су доступне четире главне категорије обавезне обуке: почетна обука, интеграциона обука, обука за професионализацију и регулисана обука прилагођена захтевима и ограничењима одређених професија (општинска полиција, ватрогасци). CNFPT такође дизајнира и пружа необавезну обуку. То су додатна обука, сертификациона обука и припрема за такмичења и стручне испите територијалне јавне управе. CNFPT такође организује А+ такмичења и стручне испите за локалну јавну управу: администратор, кустос баштине, кустос библиотеке, главни инжењер. Поред тога, установа прати и анализира локално професионално окружење захваљујући Опсерваторији за запошљавање, занатство и територијалне вештине, која спроводи бројне квалитативне и квантитативне студије, намењене запосленима и изабраним званичницима.

CNFPT такође нуди и масовне отворене онлајн обуке. Обуку „Корупција, фаворитизам, проневера…. како их спречити у локалној самоуправи?“ CNFPT је израдио у сарадњи са Француском агенцијом за борбу против корупције (Agence française anticorruption (AFA)).

Ова обука је намењена службеницима у локалној самоуправи и може бити корисна и државним службеницима. У обуци се обрађују све врсте кршења правила етичког понашања: корупција, фаворитизам, проневера јавних средстава, нелегално узимање камата или трговина утицајем.

Амбасада Француске у Србији обезбедила је превод обуке и њено титловање на српски језик у оквиру сарадње са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) у циљу помоћи Србији на путу ка ефикаснијој и транспарентнијој јавној служби. Као резултат успешне сарадње са Амбасадом Француске у Београду, обука је постављена и на LMS платформу Националне академије за јавну управу, надлежне за стручно усавршавање запослених у јединицама локалних самоуправа и државних службеника, и отворена за приступ свим регистрованим корисницима.

Корупција, фаворитизам и проневера - како их спречити у локалној самоуправи?

Амбасада Француске у Србији такође је обезбедила превод масовне отворене онлајн обуке CNFPT -а „Одрживи градиви и територије“

У овој обуци се обрађују одрживи урбанизам, неопходност интегрисања одрживог развоја у урбанизам, алатке које су неопходне за успешни одрживи урбанистички пројекат, усклађивање активности на различитим нивоима, грађанско учешће, евалуација и индикатори, пројектне алатке за одрживе градове, екокартије, пројекти усклађивања стратегија, циркуларна економија у урбанизму, прилагођавање климатским порменама и освежење, планирање против загревања, утицај просторног уређења на здравље, урбана пољопривреда, дигитализација у граду и друштвене иновације. Обука се састоји од три модула. Сваки модул садржи лекције у оквиру којих се налазе разговори с експертима и анимирани видео клипови, којима се представљају одређени концепти или сумирају информације.

Одрживи градови и територије