Пројекат ,,Подршка НАЈУ у професионалном развоју јавне управе“ (јун 2019-октобар 2020)

Нови пројекат подршке Европске уније унапређењу система стручног усавршавања у јавној управи „Подршка Националној академији за јавну управу у професионалном развоју јавне управе“ треба да допринесе успостављању ефикасније, инклузивније и одговорније јавне управе у Републици Србији.

Овим пројектом ће се пружити подршка НАЈУ у унапређењу програма обука, кроз спровођење анализа потреба за обукама у циљу сагледавања реалних потреба запослених у јавном сектору, ревизију постојећих програма према утврђеним потребама и приоритетима (укључујући инкорпорирање хоризонталних питања), као и развој приоритетних online курсева.

Овај 16-месечни пројекат реализује НАЈУ у сарадњи и уз подршку консултанатске куће IBF International.